20.11.2001 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mistrovství ČR v ovládání ovčáckých psů

Ovčácké slavnosti s přívlastkem „první“, které byly k vidění v září v Rovečném na Moravě, měly premiéru ještě v jiném smyslu. V jejich rámci se totiž konalo i první mistrovství České republiky v ovládání ovčáckých psů v anglickém trialu a znovu po deseti letech také mistrovství České republiky v ovládání ovčáckých psů v trialu německém. Zároveň se na německém trialu poprvé u nás představilo i světoznámé ovčácké psí plemeno border collie.

Po přečtení úvodu asi mnohé z vás napadne hned několik otázek. Co to vlastně ten trial je? Proč jednou anglický a podruhé zase německý? Jak je to u nás s tradicí ovčáckého soutěžení a s používanými psími plemeny? Co to jsou ty border collie a hodí se i do zemědělské praxe? Snad vám budou následující řádky odpovědí.

Trial anglický a německý
Trial je slovo převzaté z angličtiny a označujeme jím soutěž s určitými pravidly, která slouží pro vyzkoušení práce psa u stáda hospodářských zvířat v konkurenci psů ostatních. V anglickém trialu je pes ovčákem (psovodem) poslán na vzdálenost až několika set metrů pro malé stádečko pěti až dvaceti ovcí (o jejich počtu má právo rozhodnout rozhodčí dané soutěže) a potom je, na povely ovčáka, který stojí na místě, provádí překážkami parkuru. V německém trialu pracuje pes s velkým stádem kolem sta ovcí, ovčák chodí vždy se stádem a spolu se psem vypracovává předepsané úkoly, například vede stádo po silnici, kde je míjí vozidlo, převádí ho přes mostek, mezi poli, nechá ho napást a pak ho s pomocí psa nažene do košáru.

Znovu po deseti letech
Stejně tak jako v bývalém Československu míval tradici chov ovcí, soutěžívalo se tady i v ovládání stáda ovcí pomocí ovčáckých psů. Celkem se uskutečnilo osm mistrovství republiky, to poslední před deseti lety právě v Rovečném, které i tehdy nabízelo skvělé zázemí a také dostatek ovcí. Další léta ovšem přinesla chovu ovcí vleklý útlum (tehdy se u nás chovaly především na vlnu, která se stala prakticky neprodejná), což znamenalo stop i pro pořádání soutěží ovčáckých psů. Postupem doby se ale situace začala měnit znovu ku prospěchu ovcí. Přišla jiná plemena, zaměřená spíše na produkci masa, a také potřeba udržovat pomocí stád ovcí ráz krajiny. Spolu s ovcemi přišla znovu potřeba psích pomocníků k jejich ovládání. Zatímco dříve se u nás na soutěžích objevovali v drtivé míře němečtí ovčáci, potom klasické skotské kolie a výjimečně čuvač, tak dnes je v Česku možné vidět zástupce ve světě nejvyhlášenějšího ovčáckého plemene - border collie. Spolu s tím, jak border collie začaly v rámci nejrůznějších ukázek veřejně předvádět svoje schopnosti, přišel i slib ředitele akciové společnosti AZ Holding v Rovečném ing. Františka Jílka, který je zároveň předsedou Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, že tradici mistrovství republiky ovčáckých psů u nás znovu obnoví a že vedle anglického trialu, ve kterém ve světě nejvíce závodí border collie, bude v Rovečném znovu závod v trialu německém, kde bývali u nás tak dobří němečtí ovčáci. Ať si spolu změří síly! Svůj slib splnil. Uspořádat Ovčácké slavností a znovuobnovené Mistrovství ČR v pasení by se samozřejmě akciové společnosti AZ Holding Rovečné nepodařilo bez pomoci dalších organizací jako byly Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, Česká asociace ovčáckých psů, Border Collie Club Czech epublic, ISB GENETIC, EUROGEN, AGOS GROUP, OAK Žďár nad Sáz., Mlékárna Olešnice a OVEKO. Akce proběhla pod záštitou MZe ČR a za přítomnosti jeho delegátů.

Proč border collie
Ačkoli plemeno border collie, jejíž původ je nutné hledat na pomezi Skotska a Anglie, je už více než století známé svými výjimečnými schopnostmi v práci u stáda a svou vysokou inteligencí, v Česku se začíná u stád objevovat teprve velmi pomalu. Mezinárodní kynologickou federací (FCI) byla uznána teprve v roce 1986 a od té doby začala obliba tohoto plemene rychle narůstat v celém světě. Je vynikající nejen jako pomocník ovčáků, ale i v jiných kynologických aktivitách, jako je agility, záchranářský výcvik, flyball a podobně. První border collie v České republice se začaly zabývat právě agility, které tu je na vysoké úrovni. Nyní je u nás v Plemenné knize Českomoravské kynologické unie registrováno více než 350 border collií. Ke konci roku 1999 vznikl samostatný klub BCCCZ (Border Collie Club Czech Republic) a dnes již má skoro 150 členů. Je i zásluhou tohoto klubu a nově založené Asociace pro práci s ovčáckými psy, že u nás nyní border collie začínají dělat i to, v čem jsou na světě bezkonkurenční, to znamená pást ovce a dobytek. Klub uskutečnil mnoho školení, seminářů a soutěží, jejichž hlavním úkolem bylo naučit zájemce z řad majitelů border collií využívat jejich přirozené schopnosti a instinkty, a dále je rozvíjet, aby se staly dobrými pomocníky u stád hospodářských zvířat. Letos na nich působil jako školitel zejména Michal Hrdlička, Čech, který žil několik let v Austrálii a pracoval tam mimo jiné na farmě zabývající se výcvikem border collií pro práci u stád zvířat. Michal Hrdlička přijel i na závody v Rovečném. Soutěžil nejen se svou fenou, jeho schopností a mimořádného citu pro zvířata, využilo i několik dalších majitelů border collií, kterým při závodech vedl psy.

Kvalifikace
Sobotním závodům předcházely páteční zkoušky vloh ovčáckých psů (ZVOP) pro pasení, které byly součástí kvalifikace pro mistrovství republiky. Z šesti přihlášených psů jich pět prospělo, samé border collie. Neuspěl německý ovčák, který bral práci u stáda spíše jako hru. Málo se soustředil a ovce spíše rozháněl, než je dával dohromady do stáda. V roce 2001 se v pasení uskutečnilo sedm akcí, na kterých se bylo možné na MR v pasení kvalifikovat. Pro letošní rok byly kvalifikační podmínky velmi mírné, pouze absolvování zkoušky vloh s ohodnocením prospěl. Tím pes prokázal, že je schopný ovce ovládat a neublíží jim. Samozřejmě zdaleka ne všichni se zkoušek zúčastnili s úmyslem kvalifikovat se na Mistrovství ČR v pasení. Na sobotní start v Rovečném se dostavilo jen jedenáct psů, samé border collie, některé startovaly ve více kategoriích. Takže nakonec neměly možnost změřit si svoje schopnosti s plemeny, které se tu k pasení používaly dříve. Původně byl přihlášen i místní staroněmecký ovčák, ale potom jeho majitel start odmítl.
Je nutné říci, že parkur pro soutěžící nebyl vůbec jednoduchý. Špatné počasí, ovce nepřivyklé práci se psy, diváci velice blízko pohybujícímu se stádu, parkur pro anglický styl velice úzký, hned v sousedství bečící ovce připravené na soutěž ve stříži. Košáry (ohrady) pro velká stáda byla neoddělena plachtou a tak se stala velikým lákadlem pro malá soutěžící stádečka na parkuru. Zároveň díky tomu, že byly těsně vedle sebe, velice to ztěžovalo hned první úkol německého stylu, vyvedení z košáru. To se totiž zkomplikovalo potřebou oddělit od sebe dvě stáda ovcí. Všichni soutěžící však měli podmínky stejné. Nakonec ale všechny tyto nástrahy zvýšily atraktivitu pro diváky a také potlesk a uznání pro všechny závodníky, nejen pro ty, kterým se vše povedlo na jedničku.

Samotné mistrovství
Po slavnostním zahájení byla jako první v programu soutěž v ovládání ovčáckých psů na parkuru v anglickém trialu v prvním stupni obtížnosti. Každý soutěžící pes musel se skupinou deseti ovcí projít parkur složený ze třech vrat, mety a vymezeného kruhu, kde bylo třeba ovce zklidnit a stabilizovat a malého košáru, kam pes stádečko nahnal. Část parkuru mohl se stádem absolvovat i ovčák, přivedení stáda k ovčákovi ze vzdálenosti zhruba 75 metrů však byl úkol jen pro psa. Výkony soutěžících psů posuzovala velmi přísně paní Ingrid Klaffl z Rakouska. Na start jich přišlo devět, soutěž dokončili jen tři (nedokončili většinou díky tomu, že se ovce ocitly mimo prostor parkuru), jedna fena byla pro opakování povelu k vyběhnutí ke stádu (panička byla tak nervózní, že ji fena nechtěla opustit) diskvalifikována. Vítězem se stal Mouse di Cambiano vedený M. Hrdličkou (maj. R. Loučka), druhá byla Etna Akumulator M. Koška a třetí Brit Clydebank vedený také M. Hrdličkou (maj. L. Kunor).
Na start soutěže v ovládání ovčáckých psů na parkuru v anglickém stylu druhého stupně obtížnosti (posuzovala také I. Klaffl) si troufl jen M. Koško se svými dvěma psy, Etnou a Frankiem z chovatelské stanice Akumulator. Miroslav Koško je mezi účastníky bývalých mistrovství republiky dobře znám. Sám v roce 1989 toto mistrovství vyhrál s fenou německého ovčáka. Jakmile ale poznal border collie, věnuje se již práci jen s tímto plemenem. A úspěšně, obě jeho border collie mají jako jediné u nás složenou zkoušku druhého stupně.
Úkolem psa bylo přihnat k ovčákovi stádo pěti ovcí ze vzdálenosti 150 metrů v přímém směru a pak ho provést dvěma brankami (imitace vrat) vzdálenými v šikmém směru od ovčáka zhruba 75 metrů. Ovčák mu však nemohl pomáhat. Řídil psa jen povely píšťalkou. Když pes přivedl k ovčákovi ovce podruhé, spolu s nimi odešel k vymezenému kruhu, kde bylo úkolem opět ovce zklidnit, posledním úkolem bylo opět nahnat ovce do malého košáru. Bohužel, Miroslav Koško parkur nedokončil ani s Etnou, ani s Frankiem proto, že pes ztratil nad ovcemi kontrolu, když opustily, lákané bečícími ovcemi u stříže, vymezený prostor.
Tím, že žádný závodník ve druhém stupni obtížnosti parkur nedokončil, stal se mistrem republiky v anglickém trialu pro rok 2001 vítěz trialu prvního stupně Mouse di Cambino.

Německý trial
Podmínky - jak počasí, tak parkur - byly velice obtížné a tak se nelze divit, že se na start soutěže v německém stylu dostavilo z původních osmi přihlášených jen pět, všechno opět border collie.
Jak už bylo řečeno, soutěž v německém stylu se od soutěže ve stylu anglickém lišila hlavně tím, že parkur (v prostoru o rozměrech asi 450 x 120 m) je absolvován se stádem zhruba sto ovcí a ovčák se stádem chodí. Může pracovat s jedním psem, ale i se dvěma. Zatímco v historii se na mistrovstvích republiky objevil ovčák se dvěma psy jen jednou (říkalo se, že je velice těžké je ovládat), letos se zúčastnily závodů hned dvojice dvě (vždy vedené Michalem Hrdličkou). Pikantní na tom je, že se dvojicemi se tento psovod rozhodl jít proto, aby umožnil start většímu počtu psů (stádo ovcí může jít jen čtyřikrát) a svoje dvojice secvičoval prakticky jeden den. Psi druhého soutěžícího, Miroslava Koško, prý viděli tak velké stádo úplně poprvé. Přesto byly jejich výkony obdivuhodné.
V Rovečném ovčák za pomoci psa (psů) vyvedl stádo z košáru a přivedl ho na komunikaci (byla to imitace cesty na louce pomocí patníků a březových větví zapíchnutých do země mezi nimi). Následovaly tři velmi těžké úkoly, obrat stáda do protisměru na komunikaci, míjení vozidla a odbočení stáda z komunikace. Pak měl ovčák za úkol převést stádo přes most na louku, kde se mělo rozvinout k pastvě „na široko”. To se kupodivu všem dařilo velmi dobře, stejně jako jeho návrat zpět přes most. Dalším úkolem bylo provedení stáda kolem kultury tak, aby pes takzvaně „držel brázdu”, tedy nedovolil ovcím přiblížit se k porostu. Tento úkol byl pro psy ulehčen tím, že místo držení brázdy u kultury měli hlídat balíky slámy. Očekávalo se, že to bude pro border collie úkol velmi těžký, protože držení brázdy je spíše předností práce německých ovčáků. Ukázalo se však, že i border collie si s tím dokáží poradit. Odvedení stáda z pastvy a zavedení do košáru již pak byly úkoly velmi jednoduché a u všech soutěžících splněné bez ztráty bodů. Každý úkon byl ohodnocen jedním až čtyřmi body, které se pak násobily koeficienty podle náročnosti. Celkem bylo možné dosáhnout 100 bodů.
Výkony závodníků posuzoval jako hlavní rozhodčí prof. Ing. František Horák, CSc., který byl při všech soutěžích tohoto typu pořádaných před onou desítkou let. Je obdivuhodné, že ocenil práci všech pěti soutěžících (třikrát byl psovodem Michal Hrdlička, dvakrát Miroslav Koško) více než osmdesáti body ze sta možných. Z toho vítězná dvojice Mouse di Cambiano a Brit Clydebank získala 93,5 bodu.

Výsledky německého trialu:
1. Mouse di Cambiano a Brit Clydebank, psovod Michal Hrdlička, majitelé Radko Loučka a Leopold Kunor, 93,5 b.
2. Sarah of Airtnoch a Aischa Ze Skalistých hor, psovod Michal Hrdlička, majitelé Olga Švédová a Michal Halčín, 89 b.
3. Aloa Ze Skalistých hor, psovod a majitel Michal Hrdlička, 87 b.
4. Etna Akumulator, psovod a majitel Miroslav Koško, 86,5 b.
5. Frankie Akumulator, psovod a majitel Miroslav Koško, 80,5 b.

Ocenění nejlepším
Přesto, že celou sobotu lilo jako z konve, přišlo se na mistrovství republiky podívat několik set diváků. Nadšeným potleskem odměnili i závěrečnou ukázku pasení kachen plemene indický běžec, které border collie prováděla podobným parkurem, jako byl ten ovčí.
Vyhlášení výsledků všech soutěží bylo vskutku slavnostní, probíhalo v budově akciové společnosti AZ Holding. Díky štědrým sponzorům bylo hodně cen, některé z nich (dorty od ing. Bauerové) byly zkonzumovány přímo na místě. Kromě již zmíněné cukrářské firmy ing. Bauerové z Prahy Mistrovství republiky v ovládání ovčáckých psů v pasení ovcí sponzorovaly také firmy Fitmin, a.s. Helvíkovice, Vydavatelství Ing. M. Sedláček a Vydavatelství Minerva z Prahy, SANVET s.r.o. Suky nad Oslavou, Medipharm s.r.o. Hustopeče u Brna a Orling s.r.o. Ústí nad Orlicí a Jan Krajčovič, Brno, který dodal mobilní ohradní zařízení pro ovce.
Ovčácké slavnosti a obnovené mistrovství ČR v ovládání ovčáckých psů byly úspěšné jak z hlediska výkonu soutěžících, tak i účasti diváků. Věříme, že další akce tohoto druhu jich přilákají ještě více a hlavně podpoří rozvoj chovu ovcí a práce s ovčáckými psy. Podrobnější informace o všem dění kolem chovu a výcviku ovčáckých psů podá R. Loučka, tel. 02-67711253, 0603 888362, E-mail: loucka@vuzv.cz.
Radko Loučka

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down