17.06.2017 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mléčné fórum 2017

Pod patronací Německého svazu zemědělců a Svazu mlékáren se v březnu 2017 konalo v Berlíně osmé Mléčné fórum, tentokrát na téma Změny v sektoru mléka. Zúčastnilo se ho přes 500 návštěvníků, z toho více než 50 zahraničních.

Ve dvouhodinové pódiové diskusi vystoupili ministři zemědělství Bádenska-Württemberska P. Hauk a Dolního Saska Ch. Meyer, prezident Německého svazu zemědělců K. Schmal, mluvčí mlékárny DMK I. Müller a další. Pozornost byla věnována pro společnost přijatelné strategii chovu zvířat, rozvoji mlékáren, smlouvám mezi dodavateli a odběrateli mléka, jakosti mléčných výrobků, založení organizace k podpoře odbytu aj. Diskuse se dotkla řady problémů, vyplynulo z ní ale poměrně málo konkrétních návrhů na řešení stávající a budoucí situace.

    Mezi zajímavé přednášky patřilo vystoupení státního tajemníka ministerstva zemědělství P. Blesera o projektu k trvalé výrobě mléka, veterináře J. L. Kleena o vztahu managementu a struktury chovu krav, ředitelky „Fóra moderního zemědělství“ L. Fließ o akceptování moderního chovu hospodářských zvířat veřejností a další.

    Předložený příspěvek je stručným výtahem z přednášek prezidenta Sdružení rakouských výrobců mléka H. Petschara (Změny i v Rakousku – naše odpověď), farmáře E. Kümmerera (Můj podnik a změny) a ředitelky ZMB (Centrální mléčné zpravodajství) M. Wohlfarth (Změny na trhu s mlékem). Některé údaje, zejména z posledního roku hodnocení, jsou předběžné. Vybrané zahraniční ceny jsou z evropské měny na českou převedeny v kursu 1 € = 27 Kč.

    Výroba a kvalita mléka a mléčných výrobků v Rakousku (H. Petschar, Spittal/Drau )

    Produkce mléka je v mnoha rakouských regionech hlavním agrárním odvětvím. Vedlejsou pro rozvoj turistiky v této alpské zemi významné neprodukční funkce skotu, zejména péče o krajinu a její udržování v přirozeném a kulturním stavu.  Ze základních údajů o výrobě mléka v Rakousku (tab. 1) je za dobu jeho členství v EU zřetelné výrazné snížení počtu chovatelů (o 65 %) a dojnic (o 33 %), zvýšení prodeje mléka na krávu a rok o 116 % apod. Jakost mléka (3 198 tis. tun za rok 2016) charakterizují následující ukazatele produkce:

- 100 % (3 198 tis. tun) mléka bez zkrmování geneticky upravených krmiv (GMO);

- 68 % (2 175 tis. tun) mléka z horských regionů a 15 % (480 tis. tun) biomléka;

- 15 % (480 tis. tun, z toho „bio“ 145 tis. tun) senného mléko;

- 87 % (2 780 tis. tun) mléka nejvyšší jakostní třídy;

- výroba regionálních specialit, značkových produktů apod.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektů MZERO 0714.

Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvku.

Ing. Jindřich Kvapilík, Dr.Sc.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Kompletní článek najdete v NCH 6/2017.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down