15.05.2018 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mléčné fórum - německé mléko v mezinárodní konkurenci

Deváté Mléčné fórum se pod názvem Německé mléko v mezinárodní konkurenci konalo ve dnech 15. a 16. března v berlínském hotelu Titanic. Stejně jako v minulých letech byla tato bohatě navštívená akce (přes 500 účastníků) charakterizována vysokou úrovní programu a úspěšnou prezentací zhruba dvou desítek společností a firem zaměřených na zpracování mléka a další oblasti agrárního sektoru. V hlavním programu vystoupila spolková ministryně zemědělství, uskutečnila se panelová diskuse o družstevních mlékárnách a bylo prezentování sedm odborných přednášek.

S velkou pozorností bylo sledováno a potleskem často přerušováno první oficiální (zhruba hodinové) vystoupení nové spolkové ministryně zemědělství Julie Klöcknerové.

Zaměřila se v něm na aktuální problémy agrárního sektoru a možnosti jejich řešení. Jednalo se např. o požadavky společnosti na sektor zemědělství (ochrana životního prostředí a zvířat aj.) a na výrobu potravin (přidaná hodnota, kvalita, bezpečnost, původ, sortiment apod.), o udržení otevřených trhů, o podpoře exportu agrárních produktů a další. Pro sektor mléka ministryně doporučila mimo jiné „modernizaci“ dodavatelsko-odběratelských vztahů a vytvoření sdružení účastníků  celé vertikály „mléko“. Negativní stanovisko vyjádřila k regulaci výroby mléka na unijní úrovni.

V úvodním referátu poukázal prezident Svazu producentů mléka K. Schmal na nutnost zlepšení mezinárodní pozice a zvýšení konkurenceschopnosti německého sektoru mléka. K dosažení tohoto cíle přispěje např. zachování přímých plateb, veřejných intervencí, soukromého skladování a daňového zvýhodnění finančních rezerv pro krizová období, rychlé odbourání intervenčních zásob SOM z krizových let 2015 až 2017 aj. Současně upozornil, že opakované diskuse o agrárně-politických opatřeních, jako je unií nebo státem organizovaná regulace produkce mléka, nemohou být pro sektor mléka přínosem. Za nutné považuje vypracování sektorové strategie pro celý sektor „mléko“. Vývoj trhů v prvních měsících roku 2018 potvrzuje, že národní a regionální trhy jsou závislé na jejich globálním vývoji.

Panelová diskuse o družstevních mlékárnách

Panelové diskuse o družstevních mlékárnách, kterou moderoval šéfredaktor časopisu Top agrar dr. L. Pals, se zúčastnili analytik banky Nordbank V. Brokelmann, předseda dozorčí rady mlékárny DMK H. Korte, viceprezident rakouské AK J. Moosbrugger, ředitel evropského sdružení výrobců mléka M. Seemüller a vedoucí nákupu mlékárny Zott SE Ch. Schramm. Teze k této části programu uvádějí řadu ukazatelů výroby a zpracování mléka v Německu (některé obsahuje tab. 1) a témat k diskusi o družstevních mlékárnách.

Seznam použité literatury je k dispozici u autora příspěvku.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu NAZV QJ1510191

 Ing. Jindřich Kvapilík, Dr.Sc.

VÚŽV Praha

Kompletní článek najdete v NCH 5/2018

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down