24.04.2001 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mléko hraje ve Sloupnici prim

Stejně jako před měsícem, jsem se i v dubnu vypravili do podniku, v jehož čele stojí místopředseda Svazu zemědělských družstev a společností. Dubnová reportáž nás zavedla do obce Sloupnice v okrese Ústí nad Orlicí, kde tamnímu zemědělskému družstvu „velí“ Ing. Oldřich Vašina.

Vyvážená výroba
„Ve zdejším kraji byla zemědělská výroba odjakživa vyvážená, zdejší hospodáři vždy mívali na jeden hektar půdy minimálně jeden kus dobytka,“ s těmito slovy zahájil naše setkání Ing. Oldřich Vašina, předseda ZD Sloupnice. Této zásady se drží i současné družstvo, které hospodaří na výměře asi 3000 ha půdy, z čehož je asi 2600 půdy orné. Nosným programem živočišné výroby je výroba mléka. Z toho vyplývají také investice v poslední době, z nichž je třeba zmínit především rekonstrukci kravínů. Neméně významným krokem k tomu, aby dnes zdejší užitkovost dosahovala až 7400 l mléka, bylo převodní křížení původního červenostrakatého stáda na holštýnské plemeno započaté již před pětadvaceti lety a také dovoz asi 300 ks holštýnských jalovic z Francie a Holandska v roce 1995.
Také díky výsledkům v chovu skotu se podniku podařilo udržet stav dojnic téměř na úrovni, osmdesátých let, tzn. asi 1150 kusů dojnic, což ing. Vašina považuje za raritu. Protože vše podřídili výrobě mléka, opustili od výkrmu býků a stáje přestavěli pro dojnice. Součástí živočišné výroby je také výkrm prasat, zdejší roční produkce je asi 450 tun vepřového masa. Právě pro výkrm prasat čekají zdejší podnik nutné přestavby stávajících objektů. Ing. Vašina se nebrání ani úvahám o budoucí produkci kuřecího masa.
Rostlinná výroba z velké části vyplývá z požadavků živočišné výroby. Stejně jako ve většině podniků i v Sloupnici zaujímají obilniny asi 50 % výměry, krmné plodiny asi 30 %. Z ostatních plodin tu pěstují řepku, jejíž část výměry je na půdě tzv. uváděné do klidu, cukrovku a brambory. Výměra brambor zde však rok od roku klesá, protože pro ně není odbyt, ještě v době naší návštěvy byla jedna třetina produkce na skladě. I přes to, že mají ve Soupnicích bramborárnu, bude podle ing. Vašiny nezbytné snížit jejich výměru asi na pouhých 25 ha, ač by kapacita bramborárny vystačila na výměru přes 200 ha. Prodávat však brambory za cenu pod 2 Kč za kilogram není únosné. „Zatím se zdejší pěstitelé nebyli schopni spojit a brambory zpracovat tak, aby byly na trhu konkurenceschopné,“ vysvětlil předseda podniku jednu z příčin stávajícího stavu.

Normální podnik
Zemědělské družstvo Sloupnice není podle slov svého předsedy podnikem nikterak výjimečným. Něco se daří více, něco méně. Kromě produkce mléka provažuje ing. Vašina za silné stránky podniku produkci potravinářské pšenice a sladovnického ječmene. U obou těchto komodit se zde daří vyrábět požadovanou kvalitu a díky vlastním skladovacím kapacitám je prodávají za cenu, s níž mohou být spokojení. Velmi kvalitní sladovnický ječmen prodávají přímo do jednoho ze známých českých pivovarů. Ing. Vašina však připouští i slabiny, ty má podnik například ve výrobě píce a hlavně v jejich sklizni.
Přesto se podniku daří hospodařit v kladných číslech a také investovat do modernizace provozů a nákupu techniky. „Bez úvěrů to ale v zemědělství nejde,“ říká.

Mléko do družstevní mlékárny
Rozumná cena a platební podmínky trápí zemědělce při odbytu řady produktů. V odbytu mléka se tento problém sloupničtí společně s dalšími dvěma podniky v kraji alespoň částečně vyřešily tím, že privatizovali mlékárnu Litagro Litomyšl. Podle ing. Vašiny je však i tato mlékárna příliš malá na to, aby obstála v konkurenci. Proto se tato mlékárna sloučila s další družstevní mlékárnou a sloupnické družstvo je členem Rolnického mlékařského družstva Olešnice. „S placením nyní nemáme problémy, cena ale vyplývá z cen dalších zpracovatelů,“ uvedl ing. Vašina. Proto se mu samozřejmě nelíbí počínání některých velkých zpracovatelů, kteří cenu tlačí dolů a vysloveně podráží snahu producentů dostat cenu mléka na úroveň 8,20 až 8,50 Kč. „Vlastnit zpracovatelské kapacity má pro zemědělce smysl v tom případě, že v jejich managementu budou lidé, kteří dokáží skloubit zájmy zpracovatele i producentů,“ domnívá se.

Konkurenceschopné české zemědělství
S Ing. Vašinou jsme nehovořili pouze o jeho podniku, ani situace celého českého zemědělství nezůstala stranou. Místopředseda Svazu zemědělských družstev a společností považuje za úspěch, že se i přes řadu změn udržely podniky, které jsou svou velikostí, koncentrací a produktivitou práce jsou více než konkurenceschopné podnikům v Evropské unii. Považuje za úspěch i to, že se již vytvořila struktura soukromých zemědělců, jejichž produkce má již svůj podíl na trhu a nejde jen o samozásobitele. Tyto podnikatele považuje za partnery, s kterými řeší podobné problémy. Rovněž v kvalitě produkce je naše republika podle ing. Vašiny konkurenceschopná. Rezervy vidí především ve zpracovatelském průmyslu.

Text a foto
Petra Vaňatová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down