23.01.2006 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Moderní farma v Mladém Smolivci

Ještě v loňském roce měli v akciové společnosti Agrochov Kasejovice – Smolivec ustájeno 350 dojnic ve vazných stájích. Protože situace s pracovními silami a hlavně s jejich kvalitou nebyla ani zde, stejně jako v mnoha jiných zemědělských podnicích, vůbec růžová, rozhodli se v roce 2004 vybudovat moderní farmu pro chov dojnic v Mladém Smolivci. Cílem bylo zvýšit produktivitu práce i užitkovost a zlepšit reprodukční ukazatele obdobně jako u dalších 850 dojnic, které již chovají v rekonstruovaných stájích s volným ustájením.

Generálním dodavatelem rekonstrukce stávajících a výstavby nových objektů v Mladém Smolivci byla společnost Farmtec Tábor. Se stavebními pracemi se začalo v dubnu 2005 a již v listopadu se uskutečnila kolaudace.

Nehoníme se za superčísly
Agrochov Kasejovice – Smolivec, a. s., obhospodařuje zhruba 2850 hektarů zemědělské půdy, z toho je tisíc hektarů luk. Podnik s mnohaletou chovatelskou tradici chová v současné době přibližně 3300 kusů skotu, z toho 1200 dojených krav (800 červenostrakatých a 400 holštýnského plemene).
„Vzhledem k nízké míře zornění je pro nás chov skotu dominantní záležitostí,“ řekl týdeníku Zemědělec předseda představenstva Ing. František Sedlák. „V podniku dosahujeme průměrné užitkovosti kolem 7000 litrů mléka, užitkovost černostrakatých je na úrovni 9000 litrů, u červenostrakatých je téměř o 3000 litrů nižší. Tady máme ještě nějaké rezervy. Nechceme se však honit za žádnými superčísly, vzhledem k velkému zastoupení luk nemůžeme krmit krávy jen víceletými pícninami na orné půdě. Naším cílem je dosáhnout u červenostrakatých dojnic průměrné užitkovosti kolem 7000 litrů mléka a u holštýnského skotu současnou hranici udržet. Chceme se zaměřit také na lepší úroveň u reprodukce, dnes jsme u servisperiody a intervalu zhruba na republikové úrovni, ale za cenu vyšší brakace, která se pohybuje na hranici čtyřiceti procent.“

Obavy vystřídal optimismus
„Protože jsme v roce 2003 řešili katastrofální nedostatek slámy, hledali jsme takovou technologii, která by na ní byla nenáročná,“ pokračuje předseda představenstva. „Po zvážení všech hledisek jsme se rozhodli pro roštovou stáj se stlanými loži kejdovým separátem, což prodražilo stavbu téměř o sedm milionů korun, ale pohodlí krav za to určitě stojí.“
V minulém roce byly dokončeny základní části projektu „Farma pro chov skotu Mladý Smolivec“, která je koncentrovaná na značně malém prostoru. Nově byly vybudovány přečerpávací jímka o objemu 80 m3, vlastní jímka na kejdu s kapacitou 3000 m3, objekt v němž je umístěn válcový separátor k oddělování tuhé a tekuté frakce kejdy a především lehká dřevěná stáj o rozměru 88 x 32 metry se zastýlanými boxy pro 350 krav. Rekonstrukcí stávajících objektů (dvouřadého kravína, skladů osiv a hnojiv) vznikly rybinová dojírna 2 x 12 stání s čekárnou, technickým zázemím a garáží na krmný vůz, porodna s malou dojírnou a stáj pro krávy stojící na sucho. Výhledově by se měla na farmě pro 550 dojnic a březích jalovic uskutečnit ještě rekonstrukce teletníku a výstavba jednoho silážního žlabu, neboť kapacity na konzervovaná krmiva jsou v akciové společnosti prakticky bez rezerv. V nové stáji pracují ve směně tři lidé, dva dojiči a jeden nahaněč – stájník.
„Farma je provozu zhruba dva měsíce, takže na dalekosáhlé závěry je ještě brzy. Zatím jsme se nedostali do žádných technologických problémů a dosavadní výsledky jsou optimistické,“ tvrdí F. Sedlák. „I když obavy jsme měli před navážením zvířat, kdy jsme lože zastlali namíchaným uleželým hnojem s pilinami a vápencem a poté jsme přistýlali drcenou slámu. Vše dopadlo velmi dobře a dnes již bez problémů steleme samotným kejdovým separátem.“

Více mléka, více problémů
Kromě vyšší produktivity práce by se na farmě měly podle Ing. Sedláka zlepšit i reprodukční ukazatele, stejně jako užitkovost, neboť se výrazně zlepšilo welfare zvířat. „Ruku v ruce s vyšší užitkovostí jdou i problémy zejména s reprodukcí,“ vysvětluje předseda. „Reprodukce při užitkovosti 5000 litrů jde sama a při užitkovosti 6000 litrů lze vše zvládnout bez nějaké výrazné odbornosti. Vyšší dívčí začíná při užitkovosti 7000 litrů a při užitkovosti osm až devět tisíc litrů je to již o detailech, do popředí se posouvá kvalita lidského faktoru, úroveň výživy a odbornost služeb. Dovolím si tvrdit, že výživa krav je dnes mnohem více probádanější než výživa lidí.“
Výstavba moderní farmy v Mladém Smolivci byla největší investicí v historii akciové společnosti Agrochov Kasejovice - Smolivec. Vyšla na téměř 45 milionů korun, kdy přibližně deset milionů korun bylo poskytnuto z operačního programu Zemědělství, část finanční prostředků byla zajištěna z investičního úvěru a zbytek financovala akciová společnost z vlastních zdrojů. „V uplynulých pěti letech jsme stavěli každý rok alespoň jednu stáj, takže dnes máme veškeré stájové objekty na celkem dobré úrovni,“ dodává závěrem Ing. František Sedlák.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down