09.07.2001 | 01:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Moderní trendy ve výživě drůbeže

Desítky chovatelů drůbeže přijaly pozvání na konferenci Moderní trendy ve výživě drůbeže, kterou uspořádala společnost Biofaktory Praha, s. r. o. v Průhonicích. Program byl zajímavý také díky účasti zahraničních odborníků.

V úvodu vyslechli chovatelé informaci ředitele společnosti Ing. Lubomíra Poláška, CSc. o nových aktivitách firmy v uplynulém roce. Šlo především o změny v recepturách premixů krmných aditiv pro drůbež, ve kterých byl zvýšen obsah a také zastoupení vitamínů na celý komplex čtrnácti včetně zařazení betainu. V mikrominerální složce premixů byl zvýšen obsah selenu na maximální limitní hodnotu. V oblasti antikokcidik, jak uvedl ředitel, je zachován osvědčený systém rotace a shuttle program. Nyní tak receptury odpovídají požadavkům výživy pro nové genotypy drůbeže i novým systémům
Odborný tým pracovníků firmy se věnuje od počátku omezení používání surovin živočišného původu v krmných směsích pro drůbež sestavováním nových receptur . Provozní pokusy ukázaly, že tyto systémy nemají negativní dopad na užitkovost drůbeže, a to platí rovněž ve výkrmu krůt, kde porážky již dnes striktně vyžadují vyřazení všech živočišných krmiv z receptur včetně rybí moučky. Důvodem je export do Německa. Právě pro chovatele krůt společnost Biofaktory nabízí nový počítačový program pro detailní sledování dynamiky přírůstku hmotnosti, konverzi krmiva, počtu úhynů a dalších ukazatelů v porovnání s technologickým postupem.
Pro chovatele užitkových nosnic a slepic v rozmnožovacích chovech nabízí, jak referoval ing. Polášek, pomoc při řešení kvality skořápky. Devíti svým konzultantům zaplatila účast na speciálním týdenním kurzu na Zemědělské univerzitě v Glasgow. Jeho náplní byla jak teoretická, tak praktická část se zaměřením na vliv výživy. V závěru vystoupení ředitel zdůraznil aktivity spojené se získáváním vědeckotechnických informací. Biofaktory jsou členem Evropské komise výživy, kde je zastupuje dr. Lenka Papešová, která se také zúčastní na přelomu letošního září a října 13. Evropské konference o výživě drůbeže v Belgii. Pro posluchače v Průhonicích si připravila příspěvek, ve kterém se zabývala výživou brojlerových kuřat související s přechodem na vyšší genetickou úroveň plemenného mnateriálu.
Velké pozornosti chovatelů krůt se těšila přednáška dr. Cliff Nixey z Velké Británie, věnovaná novým poznatkům ve výživě a managementu krůt a profesora Mohameda Hafeze z Berlínské svobodné univerzity. Německý odborník se v ní mimo jiné věnoval problematice kokcidiózy. Vzhledem k možnému vývinu rezistence na přípravek, výskytu reziduálních efektů apod. doporučil střídání preparátů. Toho lze dosáhnout rotací, tj. střídáním po šesti až osmi měsících. Při tzv. switch programu se kokcidiostatika střídají s hejny, shuttle program pak obměňuje přípravky v jednom turnusu. Lze využívat také různých způsobů aplikace, ať již krmivem nebo napájecí vodou, přípravek v gelové formě je určen do líhní. Při problémech s končetinami mohou být podle něho příčiny různé, ať již genetické, výživářské nebo v řízení. Jako profylaxi dr.Hafez doporučil restriktivní krmní, věnovat pozornost výběru podestýlky a podlaze. Ptáci by se měly také pohybovat. Během prvních třech až čtyřech týdnů je lze přimět k pohybu tím, že chovatel prochází halou. Samozřejmostí je vyloučení stresů a genetická selekce. Doporučil rovněž přidávat do napájecí vody vitamín D3. V době mezi osmým až desátým týdnem by se měl zvýšit obsah vápníku a fosforu v krmných směsích. Přednášející vyjádřil ochotu podílet se na řešení problémů v českých chovech, tuto možnost zprostředkují zástupci společnosti Biofaktory Praha.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down