24.04.2001 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Moderní výživa dojnic

Již tradiční událostí se stávají mezinárodní sympozia pořádaná společností České Sano. Tentokrát proběhlo Sano – Sympozium s názvem Moderní výživa dojnic na dvou místech České republiky, a to v Praze v aule České zemědělské univerzity a v Brně v Kongresovém sále hotelu Voroněž ve dnech 20. a 21. února 2001.

O výživě skotu obecně se toho v poslední domě mnoho namluvilo a napsalo. Sano – Sympozium Moderní výživa dojnic si dalo za cíl ukázat Sano partnerům nejmodernější cesty ve výživě vysokoužitkových dojnic a zodpovědět otázky s tímto tématem spojené.

Funkční stání na sucho
Nosnou přednáškou sympozia bylo vystoupení Dr. Petera Gerstädta, poradce pro chov vysokoužitkových dojnic ze Sano Grafenwald. Kromě mnoha poznatků z chovů ve Spojených státech amerických předal posluchačům i celou řadu užitečných informací, pokrokových myšlenek a praktických zkušenosti z řady chovů v Evropě. Dr. Peter Gerstädt je promovaný odborník specializovaný na výživu vysokoprodukčních dojnic. V Německu pracuje jako nezávislý poradce a je uznáván jako jedna z nejvýznamnějších osobností ve výživě dojnic, obzvláště u vysokoprodukčních dojnic přes 10.000 kg mléka. V USA Dr. Gerstädt pečuje o šest špičkových mléčných farem s početnými stády a průměrnou mléčnou užitkovostí přes 15.000 kg za rok. Mimo to se aktivně poradensky stará ještě o některé australské a novozélandské farmy. Dr. Peter Gerstädt intenzivně spolupracuje po dobu posledních šesti měsíců se Sanem a přináší své internacionální vědomosti ve prospěch Sana.

Dojení před otelením
Téma natolik zaujalo jednotlivé účastníky sympozia, že se neslo v průběhu přednášek nejen na fóru, ale i v kuloárech. Dr. Gerstädt prezentoval výsledky této revoluční myšlenky na desítkách farem ze Spojených států amerických a z Německa, kde dojení před otelením s úspěchem používá. Výsledky jsou pozitivní nejenom po ekonomické stránce, ale evidentně prokazují lepší zdravotní stav a reprodukční ukazatele vysokoužitkových dojnic.

Faktory ovlivňující plodnost dojnic
Projevy říje dojnic, metody zjišťování říje dojnic, faktory ovlivňující reprodukci, vazba mezi tělesnou kondicí dojnic a plodností, hodnocení tělesné kondice dojnic, ekonomika reprodukce, výživa a reprodukce. To byla hlavní témata přednášky prof. Františka Loudy vedoucího katedry chovu skotu a mlékařství České zemědělské university v Praze.

Onemocnění končetin, příčiny, možnosti léčby a prevence
Precizně připravená paralelní prezentace MVDr. Soni Šlosárkové doplněná množstvím fotografií z praxe byla lákadlem pro celou řadu chovatelů. Přednáška předčila očekávání účastníků sympozia. Systematicky shrnula současné poznatky příčin, prevence a léčení onemocnění paznehtů. MVDr. Šlosárková ukázala cestu, jak udržet vysokoužitkové dojnice bez onemocnění paznehtů.
MVDr. Soňa Šlosárková Ph.D. je odborným asistentem Kliniky chorob
přežvýkavců VFU Brno. Věnuje se problematice produkčních chorob malých
přežvýkavců a skotu, zejména ve vztahu ke zdravotnímu stavu končetin. V
zemědělských podnicích poskytuje jak jednorázovou odbornou pomoc, tak
systematický dohled nad uvedenou oblastí.

Problematika silážování bílkovinných krmiv
Krmná hodnota siláží je závislá na řadě parametrů. Převážný vliv má krmná hodnota výchozího krmiva, kvalita zkvašení a aerobní stabilita siláže. Způsoby, jakými minimalizovat ztráty kvality krmiva během silážování se zabývala přednáška Dr. Josefa Pflauma. Veškeré zásady pro použití biologických silážních prostředků splňuje a v řadě parametrů i převyšuje dle Dr. Pflauma Sano silážní prostředek
Dr. Josef Pflaum je spolupracovník Bavorského zemského ústavu pro chov zvířat v Grubu (BLT Grub), vedoucím a nejkompetentnějším mužem v Německu pro otázky silážování a konzervace krmiv a členem výboru DLG pro zkoušení silážních prostředků.
Dr. Pflaum zná všechny evropské producenty silážních prostředků a se všemi spolupracuje. Díky tomu zná přednosti, nedostatky a kvalitu nejrůznějších silážních přídavků. Dr. Pflaum je poradcem Sano v oblasti silážování a konzervace krmiv.

Závěrem chci poděkovat jménem vedení Českého Sana kolegům z České zemědělské univerzity v Praze a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně za spolupráci při organizování Sano – Sympozia.

Ing. Martin Kaas, České Sano

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down