14.01.2002 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Moderní výživa prasat

26 prodaných selat na prasnici a rok

Chovatelé prasnic chtějí se svými zvířaty vydělávat peníze. Čím je vyšší počet prodaných selat, o to více vydělá chovatel peněz. Počet prodaných selat není jediným měřítkem pro hodnocení podniku. Existuje naopak množství dalších parametrů určujících užitkovost, které chovatel a ošetřující lékař musí znát a musí je umět vyhodnotit. Zdravá zvířata vykazují při odpovídající genetice a správné výživě dobrou užitkovost.

Je podnik s chovem prasnic dobrý, když prodává 24 selat na prasnici za rok? Je toto číslo jediným měřítkem? Je možné tento podnik dostat na úroveň 26, 28, nebo 30 prodaných selat? Co je třeba udělat, aby se dobrý podnik stal ještě lepším? Která data jsou k tomu potřebná? Stačí počet prodaných selat k tomu, abychom mohli zhodnotit podnik, nebo musíme mít více dat? Jak se tato dodatečná data vyhodnocují? Co čeká české chovatele prasat po vstupu do Evropské unie, jaké jsou chovatelské cíle ve výhledu do roku 2010? Co udělat pro to, abychom zvládli co nejekonomičtěji obrátku stáda? Jak krmit prasnice, abychom dosáhli požadovaného počtu odchovaných selat?
Na uvedené otázky, ale i na celou řadu otázek dalších odpovídali přední čeští, slovenští a němečtí odborníci na turné Sano sympozia pod názvem Moderní výživa prasat – 26 prodaných selat na prasnici a rok ve dnech 27. až 29. listopadu 2001 v Praze, Brně a Bratislavě.
Základním tématem sympozií byl pohled odborníků z různých oborů na otázku jak docílit co nejvyššího počtu odchovaných selat. Zásluhou skvělého moderování sympozia Doc. MVDr. Josefem Drábkem, CSc. a zařazení celé řady jeho podnětných připomínek a odborných poznatků se pořad sympozia rozvinul do příjemného diskusního fóra. Nosnými přednáškami byla vystoupení MVDr. Jiřího Bartla, veterinárního specialisty pro chov prasat z Českého Sana na téma veterinární péče v chovech prasnic, doc. Ing. Josefa Čeřovského, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, pracoviště Kostelec nad Orlicí s hlavním tématem 26 prodaných selat na prasnici a rok a Dr. Dirka Hogenkampa ze Sano Grafenwald s nejnovějšími koncepty výživy prasnic a selat.
Jako je již u Sano sympozií tradicí, bylo i toto sympozium pořádáno ve spolupráci s řadou univerzit: Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Univerzitou veterinárneho lekárstva v Košicích.
Hlavní blok přednášek byl vhodně doplněn kapacitami z místních univerzit. V Praze prof. Ing. Miloslav Pour, DrSc. z Katedry chovu prasat a drůbeže České zemědělské univerzity informoval o výhledu chovu prasat v České republice do roku 2010. V Brně pohovořil na téma Postnatální fyziologie a etologie selat doc. Ing. Václav Kotrbáček z Ústavu normální a patologické etologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a v Banské Bystrici byl hlavní blok přednášek doplněn prof. MVDr. Jurajem Kačmárikem, CSc. z Katedry porôdníctva, gynekológie a andrologie Univerzity veterinárneho lekárstva v Košicích přednáškou Fyziológia pôrodov u prasníc a jej vplyv na produkciu prasiatok.

Známkovací klíč pro znaky užitkovosti v chovech prasnic
MVDr. Bartl ve svém příspěvku naučil posluchače Sano sympozia objektivně posoudit vlastní podnik pomocí systematického postupu a známkovacího klíče. Přesné ohodnocení znaků užitkovosti vede k rozkrytí často netušených nedostatků v chovu a cílené přijetí nápravných opatření.
Během přednášky mohl posluchač sledovat na příkladu hodnocení zdánlivě velmi úspěšného chovu v České republice, který odchovává v současné době nadprůměrný počet selat na prasnici a rok (v průměru 22,2). Zdálo by se, že není co měnit a že podnik je bez problémů a přesto i zde bylo pomocí předvedeného systému odhaleno několik příčin, proč není možné dále zvyšovat počet odchovaných selat. MVDr. Bartl je uměl pojmenovat a navrhl způsob jejich odstranění.

Předpoklady pro úspěšnou produkci selat
Vědecký výzkum, dlouholetá praxe, studnice zkušeností a vysoká profesionalita. Těmito slovy by se dala hodnotit mimořádně úspěšná přednáška doc. Čeřovského. Návštěvník Sano Sympozia se dozvěděl v kostce, kde může najít příčiny poruch reprodukce, ztráty při odstavu, chyby při inseminaci a zapouštění prasnic a prasniček a odpovědi na celou řadu praktických otázek.

Nejnovější koncepty výživy prasnic a selat
Dr. Hogenkamp, vedoucí odborného oddělení ze Sano Grafenwald prezentoval posluchačům Sano sympozia Sano koncepty výživy prasnic a selat. Představil Sano koncepty výživy s použitím stávajících a nových výrobků nabízených společností Sano, a to Sauengold TRAG (pro březí prasnice) a Sauengold LAC (pro prasnice kojící) a přípravu vlastního prestarteru se Sano Pre-Kern 40 nebo Sano Suggi. Jako bonbón z mléka chutná nejmenším sajícím selatům Sano Bonni-M. Chovatele zaujala informace o nově připravovaných výrobcích pro výživu prasat, a to absorbent mykotoxinů a balík energie pro prasnice.

Co čeká naše chovatele ve výhledu do roku 2010
Prof. Pour ukázal posluchačům cestu a stanovil cíl pro produkci prasat v nejbližších 10 letech: „Je nutné zdůraznit, že vlivem globalizace v sektoru vepřového masa bude neustále silnější tlak ze strany nadnárodních obchodních řetězců na naše chovatele prasat. Jednoznačně bude vyžadován systém chovu prasat v souladu se všemi směrnicemi a nařízeními Rady EHS zejména pokud jde o identifikaci všech kategorií prasat, stanovení tzv. minimální normy pro ochranu zvířat a normy EIA a v neposlední řadě i nutnost zavedení certifikace našich chovů prasat podle norem ISO 9000, HACCP, ISO 14000 a SQF 2000CM. Producenti i zpracovatelé jatečných prasat, kteří budou splňovat kritéria pro certifikaci SQF (safe quality foot = zdravotně nezávadné potraviny), budou mít právo označit si svoje vepřové maso tímto logem. To jim zajistí možnost bezproblémově dodávat vepřové maso do maloobchodní sítě nadnárodních obchodních řetězců na celém světě. Jenom realizace všech uvedených opatření zajistí vysokou konkurenční schopnost českého vepřového masa nejen do roku 2010, ale i v dalších letech. Jiná cesta pro naše chovatele prasat neexistuje.“
V souvislosti se sdělením přísného požadavku na dodržování výroby podle HACCP standardu informoval Ing. Jiří Jelínek, ředitel Českého Sana, že společnost Sano je jako první výrobce minerálních krmiv a mléčných krmných náhražek v Evropě certifikován podle norem HACCP a výrobky Sana odpovídají přísným požadavkům HACCP.

Aby selatům bylo dobře …
Pestré vystoupením s využitím nejmodernější techniky byla přednáška doc. Kotrbáčka. Posluchače zaujaly výsledky měření energetických úrovní mladých selat, měření prostředí ve stájích a celá řada pokusů se selaty. Cílem bylo ukázat chovatelům, co je nutné udělat, aby byla selat již od narození připravována na budoucí vysokou užitkovost.

Poruchy reprodukce prasnic - jejich prevence a léčba
Prof. Kačmárik podal kompaktně přehled poruch reprodukce prasnic, nastínil způsoby jejich prevence a uvedl postupy jak jednotlivé poruchy léčit. Jako jediný slovenský mluvčí na Sano sympoziu doplnil poznatky českých a německých kolegů o informace ze současného slovenského trhu s prasaty a očekávané trendy jeho vývoje.

Při závěrečné diskusi se společně shodli posluchači s přednášejícími, že pokud se dodrží doporučení a postupy vyřčená během Syno sympozia je naprosto reálné dosáhnout 26 odchovaných selat na prasnici a rok.
Závěrem chci poděkovat jménem vedení společností České Sano a Slovenské Sano kolegům z uvedených univerzit za jejich spolupráci při organizování Sano sympozia.

Ing. Martin Kaas, České Sano

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down