12.07.2002 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mokrá je dobrá

Krmení prasat tradičním suchým nebo inovujícím mokrým krmivem má své příznivce i odpůrce. Suché krmení má výhodu delší skladovatelnosti, stabilnějšího obsahu sušiny, menší potřeby místa pro koryta. Přednosti mokrého krmení se zdají mnohonásobně rozmanitější: využití multifázového krmení, používání kukuřice o vyšší vlhkosti, zlepšení chuti a stravitelnosti, stálá kontrola výpočetními systémy, možnost použití široké škály krmiv a přídavků. Vybrat si ale musí každý sám – a o tom, co si vybrali ve firmě Kralovická zemědělská a. s. na okrese Plzeň sever, jsme si povídali s jejím ředitelem Ing. Václavem Švarcem, CSc.

Kralovická zemědělská a. s. vznikla v roce 1998 jako nástupce bývalého JZD založeného v sedmdesátých letech minulého století. V současné době obhospodařuje necelých 3000 ha zemědělské půdy.

Kukuřici se daří
Jednou z nejlepších plodin je v Kralovicích kukuřice. Přestože by ji pamětníci v podmínkách bramborářsko-obilnářské oblasti na zrno nepěstovali, ředitel společnosti na ni vsadil. Klima se zde v posledních letech výrazně oteplilo a současné parametry jsou následující: nadmořská výška 450 až 470 m. n. m., průměrná teplota 7,8 °C a úhrn srážek pod 500 mm/ m². Vzhledem k těmto podmínkám se dnes kukuřici na zrno daří.
V Kralovicích se dříve pěstovala pouze silážní kukuřice, jejíž výměra se pohybuje podle zásoby siláží mezi 300 a 400 hektary. V roce 2000 se však situace změnila. Na výsledcích odrůdových pokusů se potvrdila zvyšující se teplota v rozhodujícím období – tedy v termínu konec září až začátek října. Společnost zakoupila strojové vybavení - kombajn s kukuřičným adaptérem, a po sklizni a usušení spočítala náklady. Výsledek byl jednoznačný, zatímco nákupní cena v tomto roce činila cca 4000 Kč/t, cena vlastního kukuřičného zrna vyšla mnohem příznivěji - 2890 Kč/t.
Prakticky okamžitě zahájili kralovičtí i spolupráci s firmou Agrico. Zakoupili technologii Wolf, která umožňuje sklízet zrno při sušině cca 35 % a v takto vlhkém stavu ihned šrotovat. Dnes se třemi nejlepšími hybridy osívá už 190 ha orné půdy.
Postup posklizňové technologie je následující: vlhké zrno je od mlátičky dovezeno do příjmového koše a šrotovníkem s metačem je naskladňováno do betonového sila. Vybírání krmiva zajišťuje horní vybírací fréza.
Pro co nejlepší využití všech živin obsažených v kukuřičném zrně zvolili kralovičtí opět systém firmy Agrico – systém tzv. mokrého krmení pro prasata.

Spokojená a zisková prasata
V Kralovicích se chová poměrně vysoký počet všech kategorií prasat – 12 000, z toho 1100 kusů prasnic. Pýchou zdejšího družstva je bezesporu plemeno bílé ušlechtilé, jehož chov se řadí mezi nejlepší šlechtitelské chovy u nás. Významná je i rezerva přeštického černostrakatého plemene.
Cílem zdejšího rozmnožovacího chovu je především produkce prasniček BU x L. Ty jsou zastaveny v užitkovém chovu a následně se na ně připařují kanci s genotypem bílé otcovské x belgická landrase. Podle slov Ing. Švarce je finální hybrid pro výkrm ve svých parametrech bezkonkurenční.
Takto kvalitním zvířatům je ovšem třeba přizpůsobit podmínky vnějšího prostředí. V moderní velkovýkrmně s kapacitou 2500 kusů se proto na podzim roku 2000 zavedla zmíněná technologie mokrého krmení. Tato technologie přinesla kromě okamžitého nárůstu užitkovosti i možnost využívat další jakostní krmiva – např. syrovátku nebo tekuté kvasnice.
Multifázové krmení prasat ve výkrmu je založeno na používání dvou typů krmných směsí, které se kombinují v závislosti na váhové kategorii prasat. Tyto směsi se skládají z mokrého kukuřičného zrna, bílkovinného krmiva a doplňkových látek. V současnosti se poměr kukuřičného šrotu pohybuje mezi 40 až 50 procenty krmné dávky v závislosti na věku a hmotnosti prasat. Po odstavu se běhounům podává krmivo s vyšším podílem bílkovin, které je postupně nahrazováno vyšším obsahem energetické složky. Celý systém je řízen počítačem
MEGACOMP SCHAUER, který po zadání váhové kategorie naskladněných prasat automaticky přiděluje jednotlivé složky krmiva podle předem daných růstových křivek. Prase je tedy v každé fázi růstu krmeno tak, aby dosáhlo optimálního přírůstku a především konverze živin.
Mokré kukuřičné zrno se od loňského roku uskladňuje ve věžích značky Wolf, které rovněž chovatelé vybudovali ve spolupráci s firmou Agrico. Tyto věže jsou přímo napojeny na krmnou linku. Propojení těchto technologií umožnilo v podniku beze zbytku využít vlastních zdrojů krmiv. „Ekonomika farmy se tímto krokem prostě zlepšila“, uzavírá ing. Švarc.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down