29.05.2005 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitoring v oblasti výživy zvířat

Česká republika plní koordinační inspekční program v oblasti výživy zvířat podle doporučení Evropské komise č. 2004/163/EC. Monitorování zakázaných a nežádoucích látek a produktů, dále znečišťujících doplňkových látek v krmivech a v premixech a výskytu geneticky modifikovaných krmných surovin prováděli pracovníci ústavu už i v předchozích letech. Při monitoringu v loňském roce nevyhovělo osmnáct vzorků z 819 celkem prověřovaných.

Monitorování v oblasti výživy zvířat, které prováděli pracovníci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, bylo v loňském roce rozčleněno do pěti hlavních oblastí.

Zakázané látky a suroviny

Monitorování výskytu zakázaných látek a používání zakázaných krmných surovin k výrobě krmiv pro určité druhy zvířat.
 Monitorování výskytu mořicích přípravků u osiv (u obilovin a luštěnin) u výrobců kompletních a doplňkových krmiv. Inspektoři odebrali celkem 10 vzorků s negativními výsledky.
 Monitoring výskytu zpracovaných živočišných proteinů zakázaných pro určité druhy a kategorie zvířat při výrobě kompletních a doplňkových krmiv (monitoring je významný z hlediska prevence výskytu BSE). Celkem inspektoři odebrali 140 vzorků krmiv (105 vzorků u registrovaných výrobců a 35 vzorků u výrobců krmiv pro vlastní potřebu). Výsledky mikroskopických zkoušek byly negativní.
 Monitoring výskytu savčích tkání u dovozců a zpracovatelů rybích mouček. Všechny odebrané vzorky (celkem 35) byly negativní.
 monitoring výskytu zpracovaných živočišných proteinů zakázaných pro určité druhy a kategorie zvířat v dovážených krmivech u dovozců, zpracovatelů a spotřebitelů krmiv. Všechny odebrané vzorky (celkem 35) byly negativní.

Nežádoucí látky a produkty

Monitorování výskytu nežádoucích látek a produktů.
 Výskyt těžkých kovů v krmných surovinách, v určitých proteinových krmivech (krmné kvasnice) a v minerálních krmných surovinách u registrovaných, neregistrovaných výrobců a dovozců. Celkem pracovníci ústavu provedli 36 kontrol s negativními výsledky;
 Monitoring výskytu perzistentních organických polutantů (PCB, HCB, Heptachloru, Aldrinu, Dieldrinu, Endrinu, DDT, HCH, Chlordanu a toxafenu) u minerálních krmných surovin a v rybích moučkách u výrobců a dovozců krmných surovin a u registrovaných a neregistrovaných výrobců a dovozců krmiv. Z 24 odebraných vzorků nebyl žádný vzorek pozitivní.
 Ověření výskytu dioxinů v krmných surovinách, v doplňkových látkách a v premixech u výrobců a zpracovatelů krmných surovin a krmných směsí včetně dovozců, dodavatelů a spotřebitelů. Inspektoři odebrali 26 vzorků s negativním výsledkem.
 Ověření výskytu mykotoxinů (afla-toxiny, fuzária, fumonisiny, ochratoxin a deoxynivalenol) v krmných surovinách (obiloviny, podzemnice olejná, palmojádro, bavlníková semena) u výrobců krmiv. Celkem bylo odebráno 172 vzorků s negativním výsledkem.

Znečišťující doplňkové látky

 Monitorování výskytu znečišťujících doplňkových látek v kompletních a v doplňkových krmivech a v premixech vyráběných v ČR nebo dovezených do ČR.
Pracovníci ÚKZÚZ výskyt těchto látek monitorovali u výrobců kompletních a doplňkových krmiv a premixů, u dovozců, dodavatelů a spotřebitelů krmiv a premixů. Inspektoři odebrali celkem 238 vzorků krmiv a premixů a z nich bylo 15 vzorků znečištěno nebo kontaminováno doplňkovou látkou, která se v kontrolovaném krmivu pro daný druh nebo kategorii zvířat nemá vyskytovat (šestkrát výskyt monenzinu v krmných směsích a v doplňkových krmivech pro drůbež, čtyřikrát výskyt salinomycinu v krmných směsích pro drůbež, čtyřikrát výskyt lasalocidu v krmných směsích pro drůbež, jedenkrát výskyt narazinu v krmné směsi pro drůbež).

Nepovolené stimulátory růstu

 Monitorování výskytu nepovolených stimulátorů růstu.
Inspektoři monitorovali výskyt zakázaných stimulátorů růstu u výrobců kompletních a doplňkových krmiv a premixů, u dovozců, dodavatelů a spotřebitelů krmiv a premixů. Ze 42 odebraných vzorků nebyl žádný vzorek pozitivní.

Genetické modifikace

 Ověření krmných surovin, zda jsou geneticky modifikovány nebo pocházejí z GMO.
Pracovníci ústavu odebírali vzorky na přítomnost GMO u výrobců, dovozců a zpracovatelů vybraných krmných surovin (sója, kukuřice, řepka). Celkem inspektoři odebrali 61 vzorků. Ve dvou případech byla detekována nespecifická genetická modifikace (u řepky a u kukuřice) a v jednom případě byl detekován promotor 35S bez bližší specifikace u sóji.

Závěr
Z odebraných 819 vzorků bylo 18 vzorků nevyhovujících. Údaje uvedené výše poukazují na nutnost zaměřit kontrolní činnosti více na doplňkové látky v krmivech a dále na zpřesnění analýz na přítomnost povolených či nepovolených transgenů v krmných surovinách.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down