Mosty ke zdravé výživě zvířat

Pro chovatele hospodářských zvířat znamenal zákaz krmných antibiotik většinou snížení užitkovosti a ekonomický propad. Těmto ztrátám se prvovýrobci snaží zamezit používáním alternativních preparátů. Jednou z alternativ nové generace jsou oligosacharidy manannů. Jejich účinek je založen na jiném principu než antibiotika a proto nehrozí žádná rezistence.

Oligosacharidy manannů (OM) jsou látky vyráběné z kvasinek Saccharomyces cerevisiae. Základním principem působení mannanoligosacharidů je ovlivňování střevního ekosystému. Střevní bakterie, stejně jako buněčné stěny epitelu jsou vybaveny receptory pro určité cukry – jedná se o specifické lektiny mannózy. Během procesu kolonizace trávicího traktu se patogeny například Salmonely a Escherichie přichycují k buňkám epitelu. Pokud jejich receptory obsadí OM, bakterie jsou zbaveny možnosti přichytit se k střevní stěně. Navíc se oligosacharidy manannů mohou uchytit stejným způsobem na střevní stěně, kde obsadí – kolonizují – povrch sliznice a ten již nemůže být osídlen patogeními mikroorganizmy.
Pozitivní účinky oligosacharidů manannů na užitkovost a zdraví byly ověřovány na celé řadě pokusů a to jak laboratorních, tak i provozních. Ve Virginia Scientific Research byly porovnávány účinky OM s běžně používaným antibiotikem bacitracin metylen disalicilát (BMD) na užitkovost brojlerových kuřat. Výsledky pokusů jak v dosažené živé hmotnosti, tak i konverzi byly u obou pokusných skupin (OM a BMD) srovnatelné, přičemž obě varianty byly průkazně lepší než kontrola. Řada obdobných pokusů proběhla i na krůtách a s podobnými výsledky.
Obdobně pozitivní výsledky zjistili vědci i na selatech. S oligosacharidy manannů lze dosáhnout průkazně lepších výsledků v přírůstcích, dochází k zlepšení spotřeby krmiva na jeden kilogram přírůstku živé hmotnosti v porovnání s kontrolou.
Výsledky pokusů prokázaly, že lze nahradit krmné antibiotikum podávané v subterapeutické dávce oligosacharidy manannů a je možné dosáhnout obdobných výsledků v růstu a konverzi krmiva při udržení dobrého zdravotního stavu. Použitím tohoto přírodního krmného aditiva je dán předpoklad zachování parametrů užitkovosti hospodářských zvířat na současné vysoké úrovni a přitom produkovat potraviny odpovídající tvrdým bezpečnostním kritériím Evropské unie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *