14.04.2017 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti eliminácie mykotoxínov v krmivách

Kontaminácia plodín mikroskopickými vláknitými hubami patrí k častým problémom v poľnohospodárstve. V európskych klimatických podmienkach ide najčastejšie o kontamináciu obilnín zástupcami rodu Fusarium, Aspergillus, Penicillium a inými. K znehodnoteniu obilnín môže dôjsť počas rastu, uskladnenia a spracovania. Potencionálne toxinogénne mikroskopické vláknité huby sú schopné za vhodných podmienok produkovať sekundárne metabolity – mykotoxíny.

Skrmovanie kŕmnych cereálií s obsahom mykotoxínov spôsobuje u zvierat intoxikácie tzv. mykotoxikózy. V článku je uvedený prehľad adsorbentov, antioxidačných látok a biologicky účinných látok, ktoré v súčasnej dobe predstavujú jednu z možností eliminácie mykotoxínov v krmivách.

Kontaminácia plodín a následne kŕmnych zmesí mikroskopickými vláknitými hubami predstavuje vysoko aktuálny problém, následkom ktorého dochádza k produkčným a ekonomickým stratám v chovoch zvierat. Eliminácia mikroskopických vláknitých húb a ich sekundárnych metabolitov pomocou adsorbentov a rôznych inhibičných látok predstavuje jednu z možností ako im predchádzať. Avšak je potrebné poznamenať, že adsorbenty, antioxidanty a biologicky účinné látky nemajú terapeutický efekt pri prebiehajúcich akútnych mykotoxikózach, ale pridávajú sa za účelom eliminácie mykotoxínov v krmivách. Používanie nových funkčných skupín doplnkových látok na elimináciu mykotoxínov reguluje Nariadenie Komisie (ES) č. 386/2009. Podľa odborníkov je nevyhnutné vykonávať pravidelný monitoring výskytu mykotoxínov a ich hladín v obilí pri pestovaní, pri skladovaní a spracovaní. Otázkou regulácie kontaminantov v potravinách, vrátane mykotoxínov sa zaoberá Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa stanovujú maximálne limity niektorých kontaminujúcich látok v potravinách. V prípade sledovania obsahu mykotoxínov v krmivách sa Európska únia riadi Smernicou 2002/32/ES o nežiaducich látkach v krmivách a Doporučením Komisie č. 576/2006/ES,  ktorým sa odporúča limitovať obsahy mykotoxínov v krmivách.

 

Literatúra je k dispozícii u autorov

MVDr. Michaela Harčárová

doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.,

MVDr. Zuzana Sihelská, PhD.

Ústav farmakológie,

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,

michaela.harcarova@student.uvlf.sk

Celý článek najdete v Krmivářství 3/2017.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down