13.08.2001 | 01:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti omezení mastitid

Počet SB je nesmírně důležitý údaj pro chovatele i jejich služby. Pokud se vám přihodí, že počet SB překročí hranici 300 tisíc, nebo dokonce 400 tisíc, můžete si pozvat na pomoc službu. Může to být výživář, technolog nebo veterinář. Zeptejme se jednotlivě jejich názor.

Dnes ráno mi volal chovatel. Měl potíže se zkrmováním letošní vojtěškové senáže. Počasí na počátku letošní sklizňové sezóny bylo velmi deštivé, výroba vojtěškové senáže byla zvlášť obtížná. Proto dnes není podobný telefonát ojedinělý. Má první otázka se týkala složení mléka. Zajímaly mne dva nejdynamičtější ukazatele. Obsah močoviny v mléce a počet somatických buněk (PSB).
Hledal jsem odpověď na tři otázky. Jaký je aktuální stav PSB, vývoj v poslední době a výskyt zánětů vemene. Vývoj počtu SB je údaj nesmírně cenný, protože je snadno dostupný a pro jeho dynamičnost má velmi dobrou vypovídací schopnost. Změna PSB nás s předstihem informuje o dobrém, nebo nedobrém vývoji zdravotního stavu dojnic. Tak například, v chovu došlo k nárůstu PSB na 450 tisíc, po třech dnech se objevily první záněty vemene. Za týden došlo k poklesu užitkovosti o 2 litry mléka vlivem celkového zhoršení zdravotních stavu dojnic. Kdybychom zasáhli v době, kdy došlo k prvním nárůstu PSB, nemuselo dojít k výskytu zánětů vemene a následným metabolickým poruchám.
Abych mohl správně zasáhnout, provádím výklad příčin tohoto stavu, hledám "viníky" zvýšeného PSB. Výklad je komplikovaný, protože viník není nikdy jediný, není jich ani několik. Je jich totiž několik skupin.
Dvě zlatá pravidla
Na výsledném stavu se podílí jednotliví viníci v nápočtu. Každý viník má svou větší, nebo menší váhu a kladné, nebo záporné znaménko. Po součtu všech vlivů se dostaví výsledný efekt, určitý počet SB. Přesné zvážení a sečtení jednotlivých hodnot není prakticky možné. Přiznejme si, že mnohdy ani není možné stanovit přesný seznam viníků. Proto se uchylujeme ke stanovení na základě výkladu dostupných informací. Tento postup je vždy zatížený určitou chybou, ale nás to nemusí příliš trápit, protože platí ještě druhé pravidlo.
Při nápravě stavu nemusíme "potrestat" všechny viníky. Stačí nám ti největší. Celkový součet se pak dostane pod kritickou hranici tlaku a počet SB klesá. V praxi to nejčastěji bývá tak, že za zvýšením počtu SB stojí jeden až dva hlavní viníci a skupina "napomahačů", tedy důvodů s menší váhou. Všichni viníci se dají rozdělit do třech skupin souborů.
Tři skupiny viníků
Je to soubor technologický, veterinární a výživářský. První dva soubory patří mým kolegům, proto se omezím jen na několik příkladů z praxe.
 Chovatel rekonstruoval K174 a nakoupil holštýnské jalovice v zahraničí. Prvotelky měly adaptační potíže a proto užitkovost nepřesáhla 7 tisíc litrů mléka. Druhý rok došlo k nárůstu užitkovosti o 1200 litrů mléka. A pak zde nastaly potíže. V horkém letním počasí došlo k přehřátí zvířat. Jeden z prvních projevů tepelného stresu byl nárůst počtu SB. Zde platí jasný vztah, každá úroveň užitkovosti dojnic vyžaduje odpovídající kubaturu stáje a větrání. V tomto případě přesáhla užitkovost únosnou mez, stáj přestala vyhovovat. Chovatel rekonstruoval stáj před šesti roky. V té době byly představy o rozměrech lehacích boxů jiné než dnes. Chovatel postupně zvyšoval podíl křížení holštýnského plemene. Dnešní dojnice mají jiný rámec než před šesti lety. Rozměry lehacích boxů se však nezměnily. Následek, asi 30 % dojnic si lehá na chodbu. Problémy se zvýšeným počtem SB a výskyt mastitid postihuje především zvířata, která lehají mimo boxy.
 Chovateli došla sláma, proto radikálně omezil stlaní především v nedojících skupinách. Po třech týdnech se začaly objevovat záněty vemene u otelených dojnic. Ve skupině dojnic v přípravě na porod, kdy dochází k uvolnění strukového svěrače došlo ke kontaminaci strukových kanálků hnojem. Dostavily se záněty vemene, které se po porodu klinicky projevily.
 V jednom podniku si dojiči "vyřídili" účty se zootechnikem, který od nich žádal dodržování všech postupů. Dojiči nezačali desinfikovat vemeno po dojení, jak zootechnik nařídil. Aby nemohli být káráni, vylévali "spotřebovanou" desinfekci do kanálu. Potrestali však celý podnik včetně sebe.
 "Poplašná" zpráva. Výsledek odběru vzorku z mlékárny. Obsah tuku, více než 5 %, počet SB více než 500 tisíc. Zde se jednalo o nesprávně odebraný vzorek, mlékárna ho zrušila. Potvrdilo se pravidlo, že somatické buňky se vážou na tukové částice.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down