20.09.2021 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti využití sledování kvality výkalů jako ukazatele zdraví bachoru dojnic

Subakutní bachorová acidóza (SARA) je velmi častým onemocněním, vyskytujícím se ve stádech vysokoprodukčních dojnic. Její včasná detekce, léčba a zejména prevence je velmi důležitá pro snížení ztrát, způsobených tímto onemocněním jak na produkci, ale zejména na zdravotním stavu dojnic. Pokus prezentovaný v tomto příspěvku si kladl za cíl posoudit možnost predikce parametrů bachorového prostředí z jednoduchých analýz výkalů, a tím možnost usnadnění praktické detekce zmíněných problémů. Měření pH v bachoru bylo uskutečněno pomocí bolusů kontinuálně měřících pH bachoru. Výkaly byly odebírány jedenkrát denně a analyzovány na pH, sušinu a obsah škrobu. Námi zjištěné vztahy mezi parametry, pozorovanými v bachoru a ve výkalech, neposkytly uspokojivé výsledky, které by mohly být plně využitelné pro predikci či prevenci SARA. Samotné využití bachorových pH bolusů je výborným prostředkem pro sledování zdraví v bachoru, které analýzami výkalů nelze nahradit.

Nové technologie, jako jsou například bachorové bolusy, umožňují přesnou detekci parametrů, popisujících zdravotní stav trávicí soustavy (v tomto případě bachoru) vysoce produkčních dojnic. Jak je patrné z tabulek 1 a 2, z dat zjištěných pomocí bachorových bolusů lze vyvodit nejen průměrné pH bachorového obsahu, ale také další hodnoty, uvádějící maximální a minimální hodnoty, ale i podíl času, kdy bylo pH v tzv. kritických hodnotách, tj. pod hodnotou pH 5,8 či dokonce 5,6. Můžeme také stanovit časové období, po které pH bachorové tekutiny klesalo či naopak stoupalo. Všechny tyto parametry lze stanovit za libovolně dlouhé období, dle potřeb uživatele (chovatele) zařízení.

Ve sledovaných obdobích se průměrné pH bachorové tekutiny pohybovalo mezi 5,75 až 6,61. Nejvyšší naměřená hodnota byla 6,86 a nejnižší 5,20. Důležitější než absolutní hodnoty průměrného pH či hodnoty minimální je podíl času, po který se pH v bachoru pohybuje pod kritickou hranicí, způsobující bachorovou acidózu. Tato hodnota je dle některých autorů 5,8 anebo dokonce 5,6. V rámci našeho pozorování jsme zjistili podíl času pod 5,8 od 0 až po více než 13,5 hodiny/24 hodin, což je hodnota již alarmující. Hodnoty pH v bachoru vysokoprodukčních dojnic v průběhu dne velmi kolísají (mnohdy od 5,5 až po téměř 7,0), celkově by ovšem podíl času, kdy pH je pod 5,8, neměl přesáhnout 20 %. V experimentech Mao a kol. (2012) potvrdili výskyt SARA u vysokoprodukčních dojnic, pokud hodnoty pH bachoru klesly pod 5,8 po dobu delší než 5,1 hodiny od prvního nakrmení. Hodnoty u všech parametrů, popisujících prostředí v bachoru dojnic, se mezi sledovanými dny prakticky neměnily.

Článek byl odborně recenzován. Článek byl vypracován na základě podpory mezinárodního projektu „Aggregate Farming in the Cloud“ (H2020 ECSEL JU Project No 783221 a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT 8A18005).

Ing. Filip Jančík, Ph.D., Ing. Petra Kubelková, Ph.D., Ing. Radko Loučka, CSc., Ing. Veronika Koukolová, Ph.D, doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D., Ing. Dana Kumprechtová, Ph.D., Ing. Yvona Tyrolová, Ing. Alena Výborná, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves

Celý článek najdete v Našem chovu 9/2021.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down