Mykotoxiny v obilovinách – sklizeň 2023

Kontaminace obilovin fuzariovými mykotoxiny závisí na počasí v průběhu vegetace, zejména v období růstové fáze kvetení obilovin. Proto se situace u sklizně z každého roku liší a výskyt mykotoxinů je třeba pravidelně sledovat. 

Sklizeň obilovin v roce 2023 výrazně komplikovalo počasí. Zatímco v průběhu měsíce července se objevovaly spíše jen občasné přeháňky, začátkem srpna přišel vytrvalý déšť doprovázený nízkými teplotami a postup žní se zastavil téměř v celé republice na více než na týden. Výrazně se to pak projevilo na kvalitě zrna sklizeného po deštích. Pšenice měly často nízkou objemovou hmotnost i nízké číslo poklesu. Nízké číslo poklesu charakterizuje vyšší aktivitu enzymů v zrnu, což je spojeno s rozkladem škrobů na jednoduché cukry. Za normálních podmínek k tomu dochází až při klíčení zrna po zasetí. Při déletrvajícím nebo často se opakujícím ovlhčení zralého porostu však může proces klíčení začít i v zrnech, která jsou ještě v klasech na poli. S nízkým číslem poklesu proto úzce souvisí výskyt viditelně porostlých zrn. Pro pekařské zpracování je pšenice s nízkým číslem poklesu (méně než 220 s, podle ČSN 46 1100-2) a vyšším obsahem porostlých zrn (více než 2,5 %) z technologického hlediska nevhodná.

Pšenice Ze sklizně 2023 byl podíl vzorků pšenice kontaminovaných mykotoxinem DON 14 %, což je výrazně méně, než je průměr posledních 10 let, který je 35 %. Nejméně to bylo v roce 2015 (10 %), nejvíce 2020 (75 %) (graf 1). Ve sklizni 2023 byl nejvyšší obsah DON (515 μg/kg) zjištěn u vzorku pšenice z Jihomoravského kraje, předplodinou byla kukuřice. Žádný vzorek pšenice se tedy ani zdaleka nepřiblížil směrné maximální hodnotě pro obsah DON v krmných obilovinách (8000 μg/kg) a nepřekročil ani limit pro potravinářské obiloviny (1250 μg/kg). Nejvyšší byla úroveň kontaminace pšenice mykotoxinem DON v roce 2020, kdy bylo nejen nejvíce kontaminovaných vzorků (75 %), ale vyskytovaly se i velmi vysoké hodnoty (až 5330 μg/kg). Příčinou bylo vlhké počasí, které ve druhé polovině vegetační sezóny, zejména v červnu, panovalo.

Ječmen Podíl vzorků ječmene kontaminovaných mykotoxinem DON ze sklizně 2023 byl 10 %. Stejně jako u pšenice je to pod průměrem posledních 10 let, který je 29 %. Stejný je také rok s nejvyšší úrovní kontaminace, a to 2020, kdy byl DON zjištěn u 65 % vzorků ječmene. Rokem s nejnižší úrovní kontaminace je rok 2023 (10 %), v roce 2015 byla druhá nejnižší (12 %) (graf 2). Maximální zjištěná hodnota DON v roce 2023 byla 113 μg/kg, to znamená, že všechny vzorky ječmene měly obsah hluboko pod směrnou hodnotou pro krmné obiloviny i pod limit pro potravinářské obiloviny (1250 μg/kg). Nejvyšší obsah DON byl u ječmene zjištěn v roce 2020 (3206 μg/kg), stejně jako u pšenice.

Kukuřice DON se vyskytoval u všech (tj. 100 %) analyzovaných vzorků kukuřice ze sklizně 2023 (graf 3). Průměr od roku 2015, odkdy se mykotoxiny v kukuřici sledují, je 90 %, tj. kontaminovány bývají téměř všechny vzorky a liší se jen hodnoty obsahu. Zatímco v roce 2020 měly více než 1000 μg/kg téměř tři čtvrtiny (72 %) vzorků kukuřice a nejvyšší zjištěná hodnota byla 10265 μg/kg, v roce 2023 to bylo pouze 10 % a nejvyšší zjištěná hodnota byla 2041 μg/kg. Směrná hodnota (pro kukuřici 12 000 μg/kg) tedy překročena nebyla, a to ani v roce 2023 ani v žádném z let od roku 2015.*  

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.,

Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D.,

Ing. Irena Sedláčková

Agrotest fyto, s. r. o.

Kontakt: polisenska@vukrom.cz

Více najdete v Krmivářství 2/2024.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down