Na národní výstavě v Litomyšli

Ve dnech 18. a 19. května proběhl v litomyšlské aukční hale, dnes Orion aréně, sedmý ročník chovatelské výstavy. Na programu byla soutěž zemědělských škol, přehlídka českého strakatého skotu, holštýnského skotu, ayrshire, ukázka masných plemen skotu a vybraných kolekcí koní, prasat, ovcí a koz.

Na pořádání se sešly firmy CZ Delta, s. r. o., Chovservis, a. s., Hradec Králové, Farmtec, a. s., Tábor, a Vyšší odborná a Střední odborná škola technická Litomyšl. Spolupořadateli byly chovatelské svazy skotu, prasat i ovcí a koz a Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Ve venkovních stanech měly expozice plemenářské firmy, krmiváři i prodejci zemědělské techniky.
O titul šampiónky mezi českými strakatými plemenicemi se utkalo více než padesát jalovic a krav ze 14 zemědělských podniků. Ze 12 farem přivezli chovatelé celkem 39 holštýnských plemenic, které soutěžily nejen o tituly vítězek a šampiónek, ale rozhodovalo se, které z nich budou Českou republiku reprezentovat na evropském holštýnském šampionátu v Oldenburgu 1. června.

Šampiónka je prvotelka z Řepníků

Oblast Litomyšlska je tradiční pro chov českého strakatého plemene. Proto nepřekvapilo, že z celkem osmnácti zemědělských podniků přivezli chovatelé přes padesátku zástupců tohoto kombinovaného plemene od jalovic po starší dojnice. Hodnocení se ujal dr. Josef Miesenberger, ředitel Oberösterreichische Besamungstation v Riedu.

Nejpočetnější prvotelky
Nejpočetnější kategorií v rámci strakaté přehlídky byly prvotelky. Postupně se jich více než třicítka představila ve čtyřech skupinách. Josef Miesenberger v rámci každé vybral vždy tři nejlepší, první dvě z každé skupiny se nakonec utkaly v semifinále o titul nejlepší prvotelky.
V závěrečném ringu se jich o přízeň rozhodčího ucházelo celkem osm. Třetí místo v závěrečném klání získala společnost Agro Liboměřece, a. s., za plemenici č. 10 757 953. Jejím otcem je Randy RAD 095, otec matky Redez REZ 300. Rozhodčího přesvědčila typem a pěkným vemenem. Druhá byla dcera Hippa HG 183, č. 992 953 (C86A) ze stejného chovu. Otcem matky je Redez REZ 300. První příčku obsadila č. 005 348 953 po otci Morelo MOR 051, OM: Zelot ZEL 047 z chovu ALA, a. s., Řepníky. „Ve skupině prvotelek musí rozhodovat končetiny,“ vysvětlil rozhodnutí Miesenberger.

Starší kvalita

Skupina starších dojnic byla v Litomyšli již méně početná. Celkem jedenáct plemenic bylo předvedeno ve dvou kolech, a tak rozhodčí na závěr vybíral pouze ze čtveřice nejlepších. „Jsou rozdílného stáří, na různé laktaci, je obtížné rozhodnout,“ uvedl. Jako vítězku vybral č. 141 397 509, narozenou 1. 10. 2002 z chovu ZOD Opatovec. Jejím otcem je Zenda JUN 647, otcem matky Zimbo ZB 067. Dojnice má 30% podíl red holštýnské krve. Na první laktaci nadojila 6969 kg mléka s 3,49 % tuku a 3,8 % bílkovin. Přesvědčila hloubkou těla, perfektně nasazeným vemenem, dobrým rozmístěním struků. Je kombinovaného moderního typu, silná exteriérově, takovou bude mít každý rád ve stáji, zdůvodnil výběr Miesenberger.
Na druhé pozici se umístila další dojnice z chovu ZOD Opatovec č. 141 472 509 (C83R), po otci Tartars TAR 005, OM: Bojar BJ 093. Na první laktaci nadojila 6194 kg mléka s 4,5 % tuku a 3,75 % bílkovin. Jde podle hodnocení o typickou představitelku plemene. Třetí č. 123 215 503 (C68R; O: Lonet LON 003, OM: Zelot ZEL 003) ukázala divákům, v čem je strakaté plemeno nejsilnější: v dlouhověkosti. Je vidět, že i na páté laktaci je možné předvádět,“ potvrdil Miesenberger.

Šampiónka na závěr
Úplným závěrem přehlídky českého strakatého skotu bylo vyhlášení šampiónky. Stala se jí nejlepší prvotelka z ALA Řepníky. Nejvyšší celoživotní užitkovost z kolekce na výstavě se mohla pyšnit č. 123 215 503 (C74A, O: Eben EB 422, OM: Frajer FJ 092), nadojila za čtyři laktace 34 401 kilogramů mléka.

Pět pohárů putovalo do Ostřetína

Celkem ze třinácti podniků přivezli chovatelé do Litomyšle zástupkyně holštýnského plemene. Kromě utkání o titul šampiónky měla být výstava i místem, kde se rozhodne o pětici nejlepších, které pojedou zastupovat české barvy na evropský holštýnský šampionát do Oldenburgu.

Ještě před zahájením holštýnské přehlídky čekala diváky, kteří vytrvali až do odpoledního programu 18. Května, chovatelská lahůdka. Hodnotila se totiž skupina sedmi plemenic ayrshire ze dvou chovů – ZD Okrouhlička a Luny, s. r. o., Lukavice. Tohoto úkolu se ujal Ing. Jan Kaplan. Mezi dojnicemi ayrshire je v chovu skotu, jak uvedl, v Česku klasika. Vybral šampiónku, kterou se stalo č. 140 519 502 (A80C, O: Visserdale Skybuck E ALS 004, oM: Artéz ART 004), chovatele ZD Okrouhlička. Na první laktaci nadojila 6716 kg mléka.
„Jednou z prvních oblastí, kde se používalo v padesátých letech ayrshire ke zušlechťování, bylo právě Rychnovsko,“ upozornil ještě Jan Kaplan..
O vítězkách v litomyšlské hale rozhodoval bonitér Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., Ing. Rostislav Škrabal. Výběr probíhal stejným způsobem jako u českého strakatého plemene. Plemenice byly rozděleny v rámci tří kategorií do skupin po zhruba pěti až šesti kusech. Vítězky jednotlivých skupin a ty, které zaujaly druhou pozici, postoupily do finále.

Nejmladší a mladé
Nejlepší holštýnskou jalovičku vybíral Rostislav Škrabal z pětice ze tří chovů a rozhodl se pro č. 222 650 961, narozenou 20. 3. 2005. Je dcerou Gartera NEB 924, OM: Ford NXA 026. Do Litomyšle ji přivezli z Dobrosevu, a. s., Dobronín. Ocenění jako nejlepší získala už na výstavě Techagro v Brně.
Mezi dvacítkou prvotelek získala prvenství extrémně kapacitní č. 014 039 921, narozená 23. 8. 2003 z chovu Oldřicha Poláčka, farma Hole. Prvotelka je dcerou kanadského typového býka Stormatica NEA 023, otcem matky je Manfred NEB 615. Vynikala i bezchybným vemenem, jeho šířkou, dobrým závěsným vazem. „Je klidná, dobře se prezentuje,“ ocenil bonitér.
Na druhém místě zůstala vítězka z Techagra č. 004 195 953 Ostretin Petra 7 VG 86 s vynikající chodivostí a kapacitou.
Třetí nejlepší prvotelkou vyhlásili č. 023 493 952 ze ZD Dubenec po otci Ruud 57 NBY 153, OM: Sid NEB 681.

Napínavé klání starších krav
V napjaté atmosféře probíhala přehlídka starších holštýnek na druhé a další laktaci. „Rozhodnutí o prvním místě pro mě bylo jednoduché,“ uvedl Rostislav Škrabal. Nejvýraznější a téměř bez vad, mléčný charakter, textura vemen – tím vším vynikala plemenice č. 112 417 506 Ostretin Gitane 2 G +84 ze Zemědělské společnosti Ostřetín, a. s. Zároveň získala na výstavě i další ocenění jako kráva s nejvyšší užitkovostí – na maximální druhé laktaci nadojila 12 957 kg mléka s 3,52 % tuku a 3,42 % bílkovin. Jejím otcem je italský Laibert NXA 027, otcem matky Beluga Mark NX 499.
Další pohár za druhé místo v rámci starších krav měl stejného majitele – Zemědělskou společnost Ostřetín. Tentokrát si jej odváželi za plemenici č. 004 069 953 po otci Iakut NXA 082, otec matky Monet Red RED 295. Na první laktaci nadojila 10 647 kg mléka. Třetí trofej putovala do Dobrosevu, a. s ., Dobronín za č. 122 122 607 po otci Estimate NEB 757, OM: Jasper NX 660. Na druhé maximální laktaci nadojila 10 905 kg mléka. „Extrémně kapacitní, vysoká, chodivá,“ popsal ji rozhodčí.
Na závěr dne přišlo velké finále. Hodnotící Ing. Rostislav Škrabal měl nelehký úkol – vybrat tu nejlepší jako absolutní šampiónku výstavy. Rozhodl se pro Ostretin Gitane 2 a pohár nejcennější tak převzal Vladimír Kaplan, ředitel ZS Ostřetín. Poslední pátý pohár, který si tento úspěšný chovatel ještě přibral na cestu domů byl za stejnou dojnici, kterou vyhlásili i jako plemenici s nejlepšími končetinami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *