08.02.2022 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na podporu Ekologického zemědělství SZIF rozdělí přes 1,5 miliardy korun 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). O dotaci si zažádalo 4564 zemědělců, Fond jim vyplatí 1,55 miliardy korun.

„Dotaci vyplácíme na trvalé travní porosty, na nichž žadatelé dodržují minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat. Dále na ornou půdu, na které pěstují zeleninu a speciální byliny, trávu na semeno, případně ostatní plodiny, jahodník nebo je tato půda vedená jako úhor,“ říká Jan Borský, vedoucí Oddělení metodiky environmentálních podpor. A dále dodává „V případě trvalých kultur podporujeme ovocné sady, vinice, chmelnice a další kultury s ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad.“

Ekologické zemědělství patří pod Program rozvoje venkova (PRV) a podporuje hospodaření šetrné k životnímu prostředí. Mimo jiné pomáhá s bojem proti degradaci půdy. Dále přispívá k zachování a obnově cenných stanovišť na zemědělské půdě z hlediska druhové různorodosti. V neposlední řadě se snaží přispět k ekologické stabilitě a estetické hodnotě krajiny.

O dotaci mohou požádat jen žadatelé, kteří souběžně nehospodaří v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě (v případě kultur způsobilých pro dotaci na ekologické zemědělství). Přehled sazeb pro jednotlivé kultury je uveden v Příručce pro žadatele 2021, umístěné na webových stránkách https://www.szif.cz/cs/prime-platby.

Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání. Mohou tak učinit přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář Prohlášení o vzdání se práva na odvolání, který je na webových stránkách www.szif.cz/cs/jednotna-zadost, v sekci Ke stažení, ve složce Jednotná žádost.

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.*

Podle tiskové zprávy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down