25.11.2002 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na univerzitní studia do Klatov

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze otevírá bakalářské a magisterské studium v oborech Veřejná správa a regionální rozvoj se specializací e-Goverment formou kombinovaného vysokoškolského studia ve Středisku distančního vzdělávání PEF ČZU Praha v Klatovech. Uvedené středisko provozuje ÚHLAVA, o. p. s. ve spolupráci se Střední zemědělskou školou v Klatovech.

Zeptali jsme se Ing. Ivo Šaška na podrobnosti týkající se možnosti studia. Obecně prospěšná společnost Úhlava byla podle jeho slov založena v letošním roce šestnácti fyzickými a právnickými osobami. Klade si především za cíl podporovat možnosti vzdělávání v regionu Jihozápadních Čech. Již za krátkou dobu svého působení uspořádala celou řadu seminářů, zejména v Městské knihovně v Klatovech, spolupodílí se na projektu z programu Phare, který si klade za cíl vybudovat informační středisko Evropské unie v Klatovech. Zakládající členové obecně prospěšné společnosti Úhlava jsou aktivně činní při organizování seminářů Školy obnovy venkova Šumava – Český les při sdružení Šance pro jihozápad, která má dnes již celokrajskou působnost. Z těchto důvodů se ukázalo jako potřebné pro budoucnost vybudovat v Klatovech středisko distančního vzdělávání s některou z univerzit.

Co znamená studium formou distančního vzdělávání ?
Distanční vzdělávání je vzdělávací technologie, která je založena na maximálním využití všech možných technických i didaktických podpor, které umožní studujícímu studovat samostatně, ve svém volném čase a tempem, které odpovídá jeho aktuálním časovým možnostem. Využívá všech distančních komunikačních prostředků, kterými lze prezentovat učivo, jakými jsou tištěné materiály, magnetofonové záznamy, počítačové programy, telefony, faxy, e-mail, rozhlasové a televizní přenosy a zejména internet. Základním studijním materiálem zůstávají tištěné texty, které se však zásadním způsobem liší od textů používaných v prezenčním studiu - používají se pracovní materiály problémové, plné otázek, textových vynechávek, námětů na cvičení, krátkých testů, shrnutí, zadání případových studií apod.
Distanční studium umožňuje získání nových vědomostí i dovedností pro ty, kteří se z různých důvodů osobních, zdravotních, sociálních, finančních aj. nemohli účastnit prezenční formy studia a mají dostatečnou motivaci k samostatnému studiu. Je alternativou k prezenčnímu studiu, kdy student musí být ve stanovenou dobu osobně přítomen na studijních aktivitách. Podmínkou k úspěšnému absolvování je především vysoká motivace ke studiu a schopnost organizovat si svůj volný čas. Na českých vysokých školách je akreditována převážně forma tzv. kombinovaného studia, které kombinuje distanční prvky studia s klasickým prezenčním studiem. Kombinované studium má pro studenta nesporné výhody: umožňuje mu využívat všechny výhody distančního vzdělávání a rovněž i ochutnat kouzlo tradiční univerzitní výuky a života.

Kdy bude v Klatovech otevřeno vysokoškolské distanční studium?
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze se sídlem distančního vzdělávání v Klatovech otevře formou kombinovaného studia vzdělávání ve školním roce 2003/04 bakalářské studium Veřejná správa a regionální rozvoj. Tomuto studiu budou předcházet přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, které se konají z matematiky a cizího jazyka. Kurzy budou zahájeny v prosinci letošního roku a přihlásit se je ještě možné i v průběhu listopadu, pokud již nebude naplněna jejich kapacita. Bakalářské studium bude trvat šest semestrů a bude zakončeno státní zkouškou s obhajobou bakalářské práce. Absolventi obdrží titul Bc. Všichni budou mít možnost pokračovat dále v magisterském stupni a po dalších čtyřech semestrech získat titul Inženýr.

Proč Úhlava o.p.s. spolupracuje právě s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity, nepůjde o konkurenci Západočeské univerzitě?

Tato spolupráce nevznikla náhodou. Jednak je zcela logické, že univerzita dnes musí vychovávat odborníky pro činnost v regionech na venkově obecně a nikoliv pouze úzce specializované pro zemědělskou výrobu. Nekonkuruje ale bezprostředně Západočeské univerzitě, což při slavnostním otevření střediska distančního vzdělávání potvrdil svoji přítomností i rektor této univerzity. Naopak, počítá se zapojením odborníků ze Západočeské univerzity do výuky. To bylo i důvodem, proč jednotlivé katedry fakulty ještě před založením obecně prospěšné společnosti spolupracovali s jejími zakládajícími členy na řadě úkolů z nichž nejzajímavější jsou například:
- příprava publikace Obce a Internet II pro ministerstvo pro místní rozvoj
- příprava učebních pomůcek a školení pro síť středních zemědělských škol zařazených do projektu celoživotního vzdělávání dospělých ministerstva zemědělství.
- společná prezentace na školeních a seminářích
- zastoupení členů Úhlava o.p.s. ve státnicových komisích
- společně podané projekty a granty

Je samozřejmé, že celá řada těchto aktivit bude akcelerovat s rozvojem střediska distančního vzdělávání.

Bude středisko poskytovat pouze vysokoškolské vzdělávání ?

Vysokoškolské vzdělávání bude prioritou číslo jedna, protože musí být udržena patřičná kvalita výuky a dalším postupným cílem je zřízení návazného magisterského studia. V současné době již středisko, které je umístěno v areálu jednoho ze zakládajících členů Úhlavy o.p.s. Střední zemědělské školy v Klatovech, poskytuje možnost získat mezinárodní akreditaci na ovládání výpočetní techniky a to certifikát ECDL. Tato akreditace je již dnes vyžadována pro některé pozice ve státní správě, například v agentuře SAPARD.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down