05.03.2001 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na velké změny už prý není čas

Nad připomínkami Svazu producentů vepřového, drůbežího masa a vajec k návrhu vyhlášky o způsobu provádění klasifikace jatečných prasat a podmínkách vydání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti zasedla na ministerstvu zemědělství pracovní skupina. Sešli se v ní k jednání zástupci Mze ČR z odboru potravinářské produkce v čele s ředitelkou ing. Peškovou, zástupce zpracovatelského průmyslu ing. Štrobl a za chovatele prasat ing. Stanislav Broda a ing. Vladimír Petrů.

. Připomeňme, že výrobci prasat jsou především nespokojeni s tím, že z návrhu vyhlášky zcela zmizel institut zřízení nezávislé klasifikační agentury, ačkoliv v prvních návrzích zařazen byl. Dále protestují proti způsobu aparativního hodnocení jatečných prasat, které není objektivní a pro výpočet procenta masa jsou využívány regresní rovnice stanovené ve VÚŽV v Uhříněvsi a nerespektující změny ve šlechtění, k nimž došlo v posledních letech. Jak uvedl v dopise adresovaném Mze ČR ing. Petrů: „současný systém zpeněžování znevýhodňuje v plemenařině vyspělé podniky – regresní rovnice dnes používané odpovídají -starému praseti v ČR- z roku 1992.“
Pracovníci ministerstva na schůzce slíbili, že pověří VÚŽV v Praze – Uhříněvsi zajištěním kontroly nestrannosti hodnocení prasat klasifikátory masokombinátů. V praxi by to mělo znamenat, že při nespokojenosti se zatříděním dodávky jatečných prasat vyškoleným klasifikátorem, by dodavatel měl možnost podat stížnost a požádat o kontrolu pověřené pracoviště výzkumného ústavu. Zároveň by v Uhříněvsi výzkumníci prováděli další disekce různých využívaných genotypů, na základě nichž se budou měnit regresní rovnice pro výpočet procenta masa při hodnocení podle SEUROP. Výsledky by měly být uváděny do praxe vždy co nejdříve.
Při jednání byly dohodnuty některé drobné změny, které by po konzultaci s právníky, měly být do vyhlášky ještě zapracovány. Hlavní problém však tkví ve skutečnosti, že vyhláška musí vejít v platnost 1. dubna, což znamená, a na tom se podle informací producentů prasat, shodli všichni přítomní, že na velké změny už není čas. Podstatné změny lze tedy očekávat až při novelizaci právních předpisů. Jak uvedl v rozhovoru ing. Petrů, všichni zúčastnění považují vznik nezávislé klasifikační agentury po vzoru zemí EU za nutné. Uvedli však lhůtu – až během dvou nebo tří let.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down