Na výběrech masných býků v Osíku

Býčci masných plemen skotu procházejí testem vlastní užitkovosti na odchovnách plemenných býků, kterých je uznaných v Česku osm. Po jeho ukončení se uskuteční výběry, kdy posuzující či komise býka hodnotí a uzná jej pro plemenitbu. Obvykle týž den proběhne aukce. Odchov probíhá ve třech turnusech. Letos v dubnu byl ukončen první a v červnu druhý. Jednou z odchoven je Osík u Litomyšle.

V prvním turnusu byli zařazeni býci, kteří se narodili mezi 1. listopadem 2004 až 31. březnem 2005. Test byl zahájen 1. prosince loňského roku. Celkem jím prošlo v České republice 512 plemeníků. Z toho nejvyšší počet byl právě na odchovně v Osíku – 120. Před výběrem jich bylo vyřazeno 24 a během výběru sedm. Vybráno do plemenitby bylo v Osíku 88. Do dražby jich šlo 76 za průměrnou vyvolávací cenu 85 829 Kč. Během ní se jich prodalo 46 za průměrnou cenu 92 261 Kč.
Druhý turnus byl zahájen 1. února 2006 a celkem jím v ČR prošlo 177 býků. Nejvíce opět v Osíku, 48 býčku, z nichž čtyři byli vyřazeni před výběrem. Výběry a aukci druhého turnusu na odchovně týdeník Zemědělec navštívil.

Nejvíce charolais
Nejpočetnější zastoupení v druhém turnusu mělo v Osíku plemeno charolais. Z celkem 29 býků jich Ing. Jan Kaplan 21 vybral do plemenitby. Z nich sedm našlo v následující odpolední dražbě nového majitele.
Nejlépe hodnoceným byl Noric č. 212157 061 z chovu Ing. Vlastimila Hatláka z Meziboří. Býček je synem ZCH 699 Jampera, otec matky je legendární francouzský pepinier Agronome. Celkem získal hodnocení 78 bodů. Ve 120 dnech vážil 256 kg, ve 210 dnech 416 kg a v 365 dnech 631 kg při výšce v kohoutku 137 cm. Znamená to denní přírůstek hmotnosti 1691 gramů od narození a 2025 gramů v testu. Býk byl vydražen za 140 000 Kč. Jeho majitelem se stala Sokolovská uhelná, a. s.
Celkem 102 tisíc korun inkasoval chovatel Agrokomplet 2000, spol s r. o., Janův Důl za plemeníka charolais č. 500691 051 Nika z Dubu, jehož otcem je známý Bovet Jork ET, otcem matky francouzský Blason, otec otce je rovněž francouzský plemeník Impair. Býk byl hodnocen 69 body, přirůstal od narození 1592 g denně a 1875 gramů v testu.
Menší zastoupení měla plemena limousine (šest, prodáni na dražbě čtyři) a blonde d‘Aquitaine (pět, vybráni tři a dva vydraženi). Nejvýše hodnocený limousine Nejdek z chovu ZD Ločenice byl vydražen za 101 000 Kč. Jeho otcem je Lilie z Kaliště, otec matky Espoir. Býk získal 74 bodů. Od narození přirůstal 1455 gramů denně a v testu 1725 gramů. Nejvíce býčků limousine (pět) pocházelo z chovu Ing. Josefa Papáčka z farmy Kaliště. Z nich nejlépe prodal Noneta z Kaliště za 92 000 Kč. Jeho otcem je ZLI 293 Ivoš a otec matky ZLI 268 Ionesco. Z dalších býků vyvolal pozornost ještě masný simentál Niger ET R z Dobrosevu, a. s., Dobronín, který byl ohodnocen 73 body a aberdeen angus Náčelník z Rančic 27R z chovu Milana Šebelky, hodnocený 74 body.

Letošní ročník lepší
„Ke dni 21. červenci 2005, tedy měsíc po základních výběrech, jsou na odchovně v Osíku k prodeji pouze býčci plemene charolais, a to v počtu pěti kusů,“ odpovídá vedoucí odchovny Ing. Zdeněk Pekař (CZ Delta, spol s r. o.) na otázku, zda nevydražení býčci byli prodáni po aukci. „Chtěl bych poukázat na skutečnost, že z celkového počtu 115 býků bez rozdílu plemen bylo prodáno na odchovně 110 býčků, což činí 95,65% k 21. červenci 2006,“ dodává Pekař. „Díky systému ve výběru matek býčků podle relativní plemenné hodnoty (RPH) a výraznější selekci při naskladnění býčků na odchovnu došlo rozhodně ke zkvalitnění plemenných býčků v letošním roce proti rokům předchozím,“ hodnotí letošní ročník plemeníků v testu.
„V prvním turnusu bych rád poukázal na základní výběry 4. května 2006 barevných plemen, kdy nejlépe hodnoceným byl býček plemene aberdeen angus č. 21 – CZ199375 031 Nugát z Pěčína, po ZAA 461 Kuna Red z chovu Vladimíra Lepši z Pěčína. Hodnocen byl 10–8–10–8–9–7–7–7–7–8, celkově 81 bodů. Přírůstek v testu 1875g, přírůstek od narození 1726g, hmotnost v 365 dnech 658 kg, výška v kříži při základním výběru 141 cm. Býček díky svým výsledkům byl zařazen do inseminace, stojí na inseminační stanici býků v Homoli, patřící pod JČCH (Jihočeský chovatel)servis České Budějovice.
V prvním turnusu 21. dubna 2006, kdy bylo hodnoceno pouze plemeno charolais, vynikl býček z chovu Převrátilové z Vacíkova (Rožmitál pod Třemšínem) č. 506420 021 Nagano P, po otci ZCH 573 Paladinovi. U tohoto býčka je předností genetická bezrohost, v PH přímého efektu snadnost porodů. Býček byl hodnocen : 8–7–10–7–9–6–7–7–7–8 , celkově 76 bodů. V dražbě byl realizován za 132 000 Kč.“ Popisuje Pekař nejlepší plemeníky z prvního turnusu výběrů.

Úspěch chovu Hatlákových
I vedoucí odchovny popisuje jako nejlepšího plemeníka ve druhém turnusu již uvedeného Norica č. 212157 061 z chovu Ing. Vlastimila Hatláka z Meziboří. Hatlákovi hospodaří na Vysočně v Meziboří. Rodina s pěti dětmi a rodiči obhospodařuje 86 hektarů a chovají výhradně masné plemeno skot charolais, aktuálně mají 28 krav. Každý rok produkují plemenné býky v počtu pět až osm kusů. „Prodej plemenných zvířat je hlavní příjem farmy,“ vysvětlují Hatlákovi. V letošním roce jich dodali do odchoven osm a vybráno jich bylo šest, z nich pět prodali v aukci a jednoho po dražbě. Všichni byli hodnoceni více než sedmdesáti body za exteriér. Hatlákovi využívají v chovu inseminaci, výhradně francouzskými býky. Letos tak nabízeli syny Jumpera a Impaira.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *