12.01.2021 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nákazová situace u skotu a malých přežvýkavců

U přežvýkavců v roce 2020 je nákazová situace velice dobrá. ČR je kromě dalších nákaz nově prostá infekční bovinní rhinotracheitidy (IBR).

Brucelóza

Brucelóza skotu je nebezpečná nákaza skotu a dalších přežvýkavců, přenosná i na člověka. Původcem je Brucela abortus.

Pokud jde o stáda skotu, ozdravovací program byl v ČR úspěšně ukončen v roce 1964 a při vstupu do EU bylo dne 1. března 2004 celé území ČR prohlášeno za oficiálně prosté brucelózy.

V Evropě bylo zjištěno pět ohnisek, z toho čtyři v Itálii a jedno ve Španělsku.

Brucelóza u ovcí a koz je vleklé bakteriální onemocnění, projevující se zejména aborty, respektive záněty varlat a nadvarlat a záněty dalších částí pohlavních orgánů. Brucelóza ovcí a koz nebyla v ČR nikdy zaznamenána. Pro udržení nákazové situace je nutné provádět monitoring uvedené nákazy.

Tuberkulóza

Tuberkulóza skotu (TBC) je chronické onemocnění vyvolané infekcí Mycobacterium bovis. Je přenosné na ovce, kozy a další savce včetně člověka. Ozdravovací program byl v ČR úspěšně ukončen v roce 1968 a při vstupu ČR do EU bylo dne 31. března 2004 celé území ČR prohlášeno za oficiálně prosté tuberkulózy.

V Evropě je nákazová situace méně příznivá, nejvíce případů se v současné době vyskytuje ve Francii (95 ohnisek) a v menší míře v Německu, Rakousku, Maďarsku, Itálii a Velké Británii.

 

Enzootická leukóza skotu (EBL)

Enzootická leukóza skotu (EBL) je nebezpečná nákaza probíhající po dlouhou dobu bez klinických příznaků. Původcem onemocnění je virus z čeledi Retroviridae. Přenosná je i na ovce a kozy. Ozdravovací program zaměřen na eradikaci byl úspěšně dokončen v roce 1996 a při vstupu ČR do EU bylo dne 31. března 2004 celé území ČR prohlášeno za úředně prosté enzootické leukózy skotu.

Ohniska EBL se v roce 2020 vyskytla v Polsku a Litvě.

 

Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR)

Infekční rinotracheitida skotu (IBR) je nebezpečná nákaza skotu postihující především respirační nebo reprodukční ústrojí. Původcem je bovinní herpesvirus 1(BHV-1). Národní ozdravovací program od IBR byl zahájen v roce 2006 a po 11 letech ozdravování byl k 31. 12. 2016 ukončen. Ozdravování na hospodářstvích, na kterých se nepodařilo ozdravování ukončit, pokračovalo od 1. ledna 2017 za použití mimořádných veterinárních opatření vydávaných individuálně pro jednotlivá hospodářství. K 17. lednu 2020 se v ČR nenacházel žádný IBR pozitivní skot, proto ČR dne 27. ledna 2020 podala žádost o uznání celého území za prosté od IBR. Tato žádost byla projednána a formálně schválena na jednání výboru EK 23. – 24. září 2020.

Evropské regiony IBR prosté: Dánsko, Německo, Rakousko, Finsko, Švédsko a některé oblasti (Itálie: Valle d´Aosta, Bolzano; Spojené království: Jersey)

 

Transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE, BSE)

Transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE) a bovinní spongioformní encefalopatie (BSE)  jsou neurodegenerativní onemocnění projevující se změnami v chování a poruchami koordinace pohybů končící vždy letálně. Za původce onemocnění jsou považovány priony, které v hostitelském organismu napadají bez imunitní odezvy centrální nervový systém. Do komplexu TSE patří celá řada onemocnění, z nichž u hospodářských zvířat jsou nejznámější bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a klusavka (scrapie), které mají charakter nebezpečné nákazy. Zdrojem nákazy je krmivo kontaminované prionem.

Vyšetřování skotu na BSE v rámci aktivního monitoringu bylo zahájeno 1.2.2001 a do 31.12.2009 bylo diagnostikováno celkem 30 pozitivní případů. Poslední pozitivní případ byl zaznamenán v květnu 2009. Od května 2015 má ČR od Světové organizace pro zdraví zvířat OIE přiznán status země se zanedbatelným rizikem BSE, což je nejlepší možný status, jaký lze z pohledu BSE získat.

Monitoring (rychlý imunotest na BSE):

Výskyt BSE v Evropě je minimální, v roce 2020 byly hlášeny pouze případy atypické formy BSE z Irska a Švýcarska.

Katarální horečka ovcí (Bluetongue)

Katarální horečka ovcí (KHO) nazývaná také modrý jazyk (bluetongue) je přenosné virové onemocnění (čeleď Reoviridae) ovcí a dalších přežvýkavců (i volně žijících) přenášené pakomáry zrodu Culicoides (tiplíci).  U skotu mohou být klinické příznaky nevýrazné, a proto se skot stává významným zdrojem viru a hraje důležitou roli v jeho přenášení.

Poslední pozitivní případ KHO v ČR byl zjištěn v září 2009. Od 29. dubna 2013 je celá ČR uznána jako země bez výskytu (prostá) KHO (dva roky po ukončení vakcinace).

Bluetongue se v Evropě vyskytuje v mnoha zemích – Německu, Belgii, Francii, Řecku, Itálii, Lucembursku, Makedonie, Rumunsku, Španělsku a Švýcarsku.

 

MVDr. Tomáš Jarosil,

Mgr. Kristýna Slámová

SVS ČR

Více v Našem chovu 12/2020.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down