Národní výstava s řadou inovací

Dne 8. září se bude konat již 15. ročník Národní výstavy Den českého strakatého skotu v Radešínské Svatce. Ptáme se předsedy Svazu chovatelů českého strakatého skotu, z. s., Mariana Bílého, co se na tento svátek strakatého skotu připravuje, ale i jak vnímá současnou ekonomicko-politickou situaci.  

Co můžeme od letošního ročníku očekávat?

Celá akce se bude konat pod záštitou pana ministra Ing. Zdeňka Nekuly a Kraje Vysočina. Chystáme „tradiční model“ výstavy, která je největší česká open-air výstava skotu. Velký důraz klademe na pozitivní prezentaci celého českého zemědělství nejenom pro odbornou, ale i laickou veřejnost, a především na naše nejmladší. Troufnu si říci, že výstava v Radešínské Svratce byla od svých počátků určitým průkopníkem účasti dětí na zemědělských výstavách. Dlouhá léta je pro školy a školky v okolí finančně podporována doprava dětí na výstavu, aby se mohly na živo podívat na české zemědělství. Více než 10 let je nedílnou součástí výstavy naučná stezka „Zemědělství žije“ organizovaná Zemědělským svazem. Letošní téma naučné stezky pro děti je „Cesta za makovým koláčkem“.

Na výstavě bude opět vybrána mladší a starší národní šampionka českého strakatého skotu. Dále bude vybrána dojnice s nejlépe utvářeným vemenem. Velmi prestižní bude výběr nejlepší kolekce dojnic za vystavující zemědělskou společnost. Nezapomeneme také vyhodnotit nejlepší vodičku a nejlepšího vodiče. Novinkou letošní výstavy bude aktivní představení středních zemědělských škol a učilišť. Každá škola bude mít svůj stánek, kde bude propagovat svoji školu. Navíc jsme ještě oslovili ředitele okolních základních škol, aby na výstavu vyslali žáky druhého stupně. Doufáme, že se nám tímto podaří propojit právě zúčastněné střední zemědělské školy s potencionálními budoucími studenty.

Novou formou chceme poděkovat podnikům a vystavovatelům, pro vodiče a zootechniky máme v plánu uspořádat pohoštění. Chovatelé si budou moci pohovořit o výstavě a o stavu českého zemědělství u dobrého vína a piva.

 

Kolik podniků se bude účastnit, přijedou zahraniční hosté?

V tuto chvíli mohu jen odhadovat. Byl bych velmi rád, kdyby se národní výstavy zúčastnilo 80krav, to znamená 20 až25 zemědělských podniků. Krom tradičních vystavovatelů s nadšením přivítáme na národní výstavě i nováčky.

Očekáváme hojnou zahraniční účast, a to jak díky historii, tradici a jménu výstavy, ale i kvůli tomu že 5. září končí v rakouském Freistadtu letošní kongres Světové federace chovatelů strakatého skotu. Radešínská Svratka se tak nabízí jako vhodné prodloužení i pro kolegy z tak exotických zemí, jako je Kolumbie, Peru nebo Mexiko, kde je simentál (jako masný, tak v kombinované užitkovosti) velmi populární. Je jasné, že chovatelé a představitelé chovatelských svazů z celé Evropy do Radešínské Svratky také přijedou. Výstava v Radešínské Svratce byla naposledy v roce 2018. V roce 2020 a 2021 jsme chystali národní výstavu, ale COVID 19 nám naše aktivity pokaždé zhatil. V současné době velmi pečlivě sledujeme vývoj pandemie. Nezbývá než doufat, že se národní výstava v roce 2022 uskuteční.

Den před samotnou výstavou by se měl konat kulatý stůl… 

Ano, další novinkou naší chovatelské akce bude zemědělská beseda v předvečer výstavy. Na tuto akci chceme pozvat jednak politiky a odbornou veřejnost, ale i například starosty obcí, zástupce Kraje Vysočina a také vystavovatele v Radešínské Svratce. Pořadatelům jde především o to, aby bylo odborníkům, ale i veřejnosti představeno produkční zemědělství na Vysočině. Tato akce je se zrodila v hlavě Ing. Jaroslavu Michalovi, prokuristovi z PROAGRA, a. s., v Radešínské Svratce. V současné době se musíme i mediálně bránit proti zcela nesmyslným útokům na nás produkční zemědělce. Mediální obraz nás zemědělců je v současnosti velmi špatný. Cílem naší diskuse je představit naše postoje k aktuálním problémům českého zemědělství. Ukázat, že zemědělec není škůdce české krajiny, ale naopak je to on, kdo se o životní prostředí stará. Můj názor je, že zemědělci by se neměli dělit na malé a velké. Nýbrž na dobré a špatné. To, že je zemědělec malý přeci neznamená, že je automaticky dobrým zemědělcem. To samé platí o velkých zemědělských společnostech. Musíme veřejnosti a politikům vysvětlit, že jsou to lži a cílená likvidace našeho produkčního zemědělství. Já osobně si vážím každého zemědělce a především chovatelů hospodářských zvířat. Skutečně nerozlišuji, jestli je chovatel malý a dojí pár kusů krav nebo jestli má chovatel 1000 dojnic. Zajímá mě, jak se chovatel stará o své stádo a jak je úspěšný.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down