29.09.2021 | 02:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Náš skot žije v nedostatku světla

Již máme čtvrt roku po nejdelším dni roku, který trval více než 16 hodin a postupně se budeme dostávat k pouze osmihodinovému dni o vánočních svátcích. Pokud by chovatelé skotu nepřizpůsobili dobu účinného světla na zvířata, bude to na ně mít negativní vliv. Bohužel toto poznání postihuje jen menší část chovatelů. Tento příspěvek se pokouší shrnout základní technologické podklady pro optimalizaci osvětlení stájí pro skot, a to včetně pracovních prostorů ošetřovatelů a techniků v chovech skotu. Je totiž obecně známo, že delší doba intenzivnějšího osvětlení zvířat vede ke specifickým změnám v jejich hormonální činnosti a lze mj. konstatovat, že toto patří k rozhodujícím činitelům pro vzestup nejen mléčné užitkovosti, ale i lepší plodnosti a stabilnějšího zdraví v důsledku lepší imunitní vybavenosti, ale také k příznivé změny chování, z hlediska snížené agresivity, kvality odpočinku atp.

Množství výsledků z výzkumných prací v posledních letech naznačuje, že dojnice, které se denně 15 až 16 hodin pohybují v dobrých světelných podmínkách blížících se letním dnům, na to reagují o 5 až 16 % vyšší užitkovostí (průměr = 8 %). Srovnatelné skupiny s osvětlením kratším (asi 10 hod.), nejenže zaznamenávají pokles nádoje, ale na druhé straně narůstá až o 15 % četnost výskytu poruch plodnosti. A naopak, nepřerušované intenzivní osvětlení po celých 24 hodin (i to je „progresivními poradci“ doporučováno) působí na zvířata silně depresivně, a to nejen na chování krav. Delší doba osvětlení organismu krav vede totiž ke specifickým změnám v jejich hormonální činnosti a lze říci, že je tím hlavním „činitelem“ pro vzestup mléčné užitkovosti. Z desítek experimentů vyplynulo, že tento vzestup je statisticky průkazný až teprve po dvou až čtyřech týdnech trvající expozice.

Z těch obecných požadavků se v posledním období začala chovatelům doporučovat specifická kombinace intenzity osvětlení na úrovni životní zóny, která by neměla být nižší než 200 luxů, a doby osvětlení, která by se měla rovnat délce období nejdelších dnů v roce (červen), to znamená 16 až 17 hodin. Poté by se postupným stmíváním na úroveň orientačního světla (asi 40 luxů) simulovalo noční období. Chovatelé začínají toto doporučení výzkumu jen sporadicky přijímat.

 Výsledky preferenční testace

Před časem jsme ověřovali hypotézu, že dojnice si vybírají takové místo k pobytu, které jim je nejvíce přijatelné, resp. přátelské. Toto bylo již před více než patnácti lety prokázáno 2x opakovaným experimentem charakteru „preferenční testace osvětlení“. Výsledek z experimentů byl více než jednoznačný. Dojnice brzy po zahájení pokusného období testace dávaly přednost světlu. Pravá, tj.  silně osvětlená polovina stájového objektu, byla velmi často plně obsazena, zatímco levá byla po většinu dne opuštěná. Zcela podle předpokladů se zvýšila i spotřeba krmiv na kus asi o 10 %, a to především v pravé polovině krmiště.  V levé polovině (neosvětlené) byl zájem krav o krmivo výrazně omezený, kromě slunečných dnů.*

Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.,

technolog-specialista

docdol@seznam.cz

(Celý článek nabízí týdeník Zemědělec 39/2021, který právě vyšel)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down