02.12.2005 | 03:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Naši včelaři a kvalitní Český med

Soutěž Český med se stala mezi českými a moravskými včelaři velmi oblíbená, a proto do ní každoročně posílají vzorky těch nejlepších medů ze své produkce. Včelaři si chtějí ověřit, zda jejich produkt vyhovuje podmínkám přísné normy pro SN ČSV 1/1999 – normě Český med, ale také jsou zvědavi, jak jejich med obstojí v konkurenci medů ostatních včelařů. Z celkového počtu 97 vzorků bylo uděleno 31 zlatých a 36 stříbrných medailí.

Letos se při příležitosti výstavy Zemědělec, Náš chov v Lysé nad Labem uskutečnil již šestý ročník soutěže Český med. Od roku 2000 ji každoročně vyhlašuje Český svaz včelařů. Tento rok včelaři přihlásili 97 vzorků medu.
Co je to Český med?
Označení původu „Český med“ je označení pro včelí med získaný ze sesbíraných sladkých šťáv květů rostlin (nektar) nebo ze sekretů živých částí rostlin a živočichů na živých rostlinách se vyskytujících (medovice) na území České republiky. Tento med je ovlivněn genotypem včely medonosné i složením flóry na území ČR. Tím je dosaženo jedinečného složení, které je specifické z hlediska poměru obsahu pylových zrn, jednoduchých cukrů a minerálních látek.
Jakost a znaky podle normy Českého svazu včelařů č. 1/1999 Český med, jsou pak dány zejména zpřísněnými požadavky na obsah vody (max. 18 %), hydroxymethylfurfuralu (HMF), sacharózy (max. 5 %). Kritéria této normy jsou přísnější než některé fyzikální a chemické požadavky podle vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR a směrnice Rady EU 2001/110/ES o medu.

Zvítězili téměř všichni
U všech soutěžních vzorků byl laboratorně stanoven obsah vody, sacharózy, obsah hydroxymethylfurfuralu (HMF), hodnota elektrolytické konduktivity (vodivosti), součet obsahů jednoduchých cukrů (fruktóza + glukóza). V druhé fázi se hodnotily jejich senzorické vlastnosti – barva, konzistence a samozřejmě to nejdůležitější - vůně a chuť.
Všem soutěžním vzorkům medu byl na základě výše uvedeného hodnocení vystaven protokol s výsledky jednotlivých zkoušek a osvědčení o kvalitě medu.
Hodnotila se také etiketa, která je nezbytnou součástí obchodního balení medu. Letos poprvé byly nejlepším medům udělovány zlaté a stříbrné medaile.
Osvědčení Český med obdrželo 89 soutěžních vzorků. Zlatou medaili získalo 31 medů, které byly kromě výborných fyzikálně-chemických parametrů také příkladně zabalené. Stříbrnou medaili získalo 36 medů.

Riziko dovozových medů
Ve světě ojedinělý stupeň organizovanosti našich chovatelů včel v občanském sdružení Český svaz včelařů (až 97 % včelařů) umožňuje celorepublikově zajistit organizované léčení včelstev s vyloučením antibiotik a sulfonamidů. Tyto látky pak nekontaminují konečný produkt, a to je také jedním z kritérií pro Český med.
V dovozových medech se mohou vyskytovat nežádoucí cizorodé látky, které nemusí mít přímo negativní vliv na člověka. Mohou být však nebezpečím pro české včely. Jednou z takových látek, kterými mohou být zahraniční medy kontaminované, jsou například spory bakterie Paenibacillus larvae larvae - původce moru včelího plodu. Ten je v zahraničí potlačován antibiotiky, ale u nás je nařízeno veterinárním zákonem všechna včelstva včetně úlů a vše včelařské zařízení spálit. Rizikem pro včely se mohou stát vyhozené zbytky dovozových medů v koších a na všech místech, kam mají včely přístup. Zvláště na sklonku léta, kdy už je nedostatek nektaru včely slídí po všem sladkém a mohou si kontaminovaný med zanést do úlu.

Český med a med v obchodní síti
Letošní ročník soutěže tak jako všechny předešlé ročníky opět ukázal, že medy vyprodukované našimi včelaři na území ČR v souladu ze základními pravidly ošetřování včelstev a zpracování medu dosahují výrazně lepší kvality, než udává vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č.76/2003 Sb. Zajímavé je porovnání kvality medů zaslaných do soutěže Český med s kvalitou medů z obchodní sítě, které poskytla RNDr. Jiřina Piškulová z VÚVč v Dole.
V tabulce je uvedeno hodnocení medů ze soutěže Český med z let 2004 a 2005 a medů odebraných z obchodní sítě v letech 2002 až 2005 vzhledem k SN ČSV 1/1999 a vyhlášky č. 76/2003 Sb.
Laboratoř Výzkumného ústavu včelařského spolupracuje se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v Brně. Provádí analýzy a celkové hodnocení kvality medů odebraných prostřednictvím jednotlivých inspektorátů inspekce v obchodní síti celé ČR.
Text a foto Lukáš Rytina

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down