13.12.2001 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Návštěva u šlechtitele fleckvieh

Není obvyklé, že by v užší populaci kombinovaného skotu panovala vyrovnanost co do konstituce a tělesného rámce. Jeden z příkladů vzácně vyrovnaného stáda plemene Fleckvieh jsme navštívili v sousedním Bavorsku.

V rámci zájezdu pořádaném chovatelským družstvem Impuls se sídlem v Radešínské Svratce jsme zavítali na rodinnou farmu Aidelsburger v městečku Asbach. Rodina Aidelsburgerových hospodaří na výměře 57 hektarů a chová přibližně 60 plemenic plemene fleckvieh. Přibližně 80 % stáda pochází z jedné rodiny, zakladatelka rodiny se narodila už v roce 1948. Tento chov je v Bavorsku vyhlášený jako producent plemenných býčků.
V současné době pan Aidelsburger dosahuje průměrné mléčné užitkovosti 9076 litrů při tučnosti 3,9 % a obsahu bílkovin 3,53 %. Z hlediska kvality mléka se mohou Asbaští pochlubit obsahem do 120 000 somatických buněk. Parametry masné užitkovosti jsou také na vysoké úrovni, například hmotnost jatečně opracovaného těla neklesá pod 400 kg.
Důraz klade chovatel i na kvalitní reprodukci. Inseminace je zajišťována synem majitele farmy, který je současně i pracovníkem inseminační stanice v Grubu u Mnichova. Jalovice se zapouští v 17 měsících, po porodu se inseminuje v intervalu 40 až 60 dní a mezidobí bývá 370 až 375 dní. Nejlepší plemenice ze stáda jsou vybrány jako dárkyně embryí, jejichž počet na jeden výplach se pohybuje kolem deseti kusů. Příjemkyně jsou většinou vlastní jalovice či krávy.
Telata se odchovávají do věku čtyř týdnů ve stáji, později jsou převedena do odchovny mladého dobytka s hlubokou podestýlkou. Krmení pro tuto kategorii tvoří převážně mléčné náhražky, přidává se seno a vlastní startér z mačkaných obilovin a sóji.
Dojnice jsou chovány ve starší zděné neprůjezdné stáji se dvěma krmišti. Všechny prostory jsou podroštované včetně venkovních výběhů, část krav je ustájena pouze na roštech bez lehacích boxů. Skladovací jímky na kejdu mají objem 800 m³, který odpovídá kapacitě na čtyři měsíce. Plemenice se dojí dvakrát denně v rybinové dojírně 2 x 5 stání.
Krmné dávky pro dojnice jsou ve čtyřech variantách podle stadia laktace. Krmí se směsná krmná dávka (TMR) jednou denně ve složení: 40 % senáž a 60 % siláž, přičemž základní krmná dávka je uzpůsobena na denní dojivost 30 kg mléka. Krávy stojící na sucho dostávají navíc okolo dvou kilogramů sena denně. Koncentrovaná krmiva farmáři nakupují, skládají se převážně ze sójového, řepkového, kukuřičného a pšeničného šrotu. Zpestřením pro zvířata je zhruba 3 kg pivovarského mláta na kus a den. Jadrná krmiva přesahující rámec základní krmné dávky jsou k dispozici v krmných boxech ve stáji.
Rodina Aidelsburgerových je z důvodu snazšího odbytu produktů členem chovatelského sdružení společně ještě asi s 30 farmáři srovnatelné velikosti stáda. Kromě toho využívají společně i sezónní techniku a samozřejmostí je i odborná pomoc při eventuálních problémech v chovu či na poli.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down