09.07.2020 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nejlepší dojivost na Strakonicku

Rodinnou farmu Martina Holuba byste našli nedaleko jihočeské Blatné, 520 ha půdy obhospodařuje v okolí v Myštic a Uzenic. Tento chov holštýnského skotu dosahuje nejlepších nádojů na okrese (10 890 kg mléka při 4 % tuku a 3,54 % bílkovin), ale chovatel přitom produkční a reprodukční ukazatele příliš nesleduje. Důležité je pro něho poskytnout životní komfort a svobodu dojnicím, což se mu vyplácí.

Martin Holub aktuálně hospodaří v areálu bývalého JZD Myštice a chová zde asi 80 dojnic holštýnského skotu z převodného křížení plus mladé kategorie. Jako určitý svůj koníček pastevně chová plemeno masný simentál, ale tradičně vykrmuje i všechny holštýnské býčky odchované na farmě. Pěstuje ozimou pšenici, ječmen ozimý a jarní, oves a řepku. Pro krmivovou základnu slouží asi 40 ha silážní kukuřice a jetelotravní porosty. „Kvalitní objem je pro potřeby skotu to hlavní, takže se snažíme obnovovat trvalé travní porosty. Kromě kukuřice sečeme a konzervujeme objemná krmiva vlastními silami, máme i vlastní šrotování zrnin,“ vysvětlují na úvod majitel farmy spolu s přítelkyní Jitkou Hůrkovou a zootechničkou Jindřiškou Koželuhovou.

Jak to bylo v minulosti?

Rolnická a chovatelská tradice doprovázela Martina Holuba odmalička, otec Václav Holub (73 let), ačkoli pracoval ve zdejším družstvu, vždy choval nějaké to dobytče. Hospodařit na svém začali otec a syn Holubovi velice záhy po sametové revoluci, kdy požádali o navrácení majetku. Martina tato skutečnost dokonce uvolnila o půl roku dříve z vojny. Začátky hospodaření patří do nedalekých Uzenic, kde v restituci získali Holubovi starou stodolu, několik historických strojů z družstva, pět strakatých krav a asi deset hektarů půdy.  Na základě pronájmů se brzy objem obdělávaných hektarů rozrostl na 180.

Původně byly krávy ustájeny vazně a jak podotýká farmář, chov mléčného skotu znamenal pro ně jenom vidle, kolečko, trakař a koňský povoz. Ale stále poslouchal a dodnes se řídí slovy svého otce: „Když něco děláš, dělej to pořádně.“ Tak se z pronajatého statku v Uzeničkách podařilo v roce 2000 přejít do většího areálu. Po rozpadu zdejší s. r. o. jako následníka původního družstva v Myšticích postupně farma Holubových odkoupila areál původního JZD spolu s kravínem K176. Dojilo se na stání do potrubí, modernizoval se také mechanizační vozový park. Nějaký čas ošetřovatelé u Holubů zápasili s oběžným shrnovačem a teprve v roce 2008 přešli na volné ustájení, koupili také starší tandemovou dojírnu Alfa Laval (2 x 3), později ji modernizovali o automatické stahování dojicích souprav a air wash systém. Krávy byly na hluboké podestýlce a dojily např. v roce 2012 průměrně 8530 kg při 3,63 % tuku a 3,62 % bílkovin.  Takové ustájení vydrželo až do roku 2019, kdy se farmář rozhodl pro významnou rekonstrukci. Do původní K176 se instalovala boxová lože a dojírna byla na konci roku vyměněna za dojicí automat.

Více najdete v Našem chovu 7/2020

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down