24.11.2000 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nejlepší krávy roku 2000 chovají v Načeradci

Při pohledu nejen na letošní žebříčky nejlepších dojnic holštýnského i českého strakatého plemene, zaujme nepochybně chovatele skutečnost, že dojnice na prvních, ale i na několika dalších místech první desítky pocházejí z jednoho chovu. Tímto chovem je Agrodružstvo Načeradec a na tajemství tohoto úspěchu jsem se přijela zeptat ředitele společnosti, Zdeňka Sedláka

Agrodružstvo Načeradec vzniklo transformací k 1. 1. 1993 jako zcela nový subjekt. V současné době hospodaří na výměře 1230 ha zemědělské půdy v nadmořské výšce 530 až 550 m. Hlavní činností je zemědělská prvovýroba, na úseku rostlinné výroby je to pěstování obilovin na 550 ha, z nichž 90 % tvoří ozimé obiloviny, dále se pěstuje řepka na 200 ha, 30 ha zabírají brambory. Zbytek výměry je určen pro zabezpečení krmivové základny pro živočišnou výrobu. U řepky dosahují průměrné výnosy 35 q/ha, u obilí 47 až 48 q/ha.
Živočišná výroba je zastoupena celkem 1000 kusů skotu, chov je zaměřen na výrobu mléka. Chová se 340 dojnic, 70 holštýnských dojnic tvoří stádo „Načeradec holštýn“, druhé stádo tvoří dojnice z převodného křížení a dojnice českého strakatého skotu, kterých je početně slabší třetina z celkového stavu. V chovu se využívá uzavřený obrat stáda včetně výkrmu býků do porážkové hmotnosti (přírůstek za loňský rok 1,03 kg, letos za 9 měsíců 1,09 kg, průměrná porážková hmotnost 660 kg).) a odchovu jalovic pro vlastní obnovu stáda.. V případě přebytku a zájmu kupců se prodávají vysokobřezí jalovice. Dále se chová 100 prasnic s následným výkrmem prasat, rovněž v uzavřeném obratu stáda.
„V letech 1993 a 1994 byl stanoven jasný program kam a jakým směrem společnost vést a radikálně se investovalo jak do živočišné, tak do rostlinné výroby, „ říká ředitel společnosti Zdeněk Sedlák „V roce 1995 bylo dovezeno z Francie 100 vysokobřezích jalovic, dnes jich tu je z tohoto počtu 21 kusů, které s potomstvem těchto dovezených jalovic tvoří právě stádo ´Načeradec holštýn´. Od roku 1995 do 1998 jsme kompletně zrekonstruovali stáje pro živočišnou výrobu na volné ustájení. Dnes nenajdete v podniku ani jeden kus dobytka na řetízku, ani na jednom provozu není oběžný shrnovač hnoje.“
Objemná krmiva si v Načeradci vyrábí sami, krmná dávka je založena na senáži a siláži. „Pokud se sklízí senáže a siláže věnujeme tomu maximální pozornost, “ dodává ředitel společnosti. „Máme kvalitní mechanizaci, jsem tedy schopni rychle, efektivně a hlavně kvalitně sklízet. Krmné směsi nakupujeme od Fremisu Čechtice, kde nám vyrábí směsi podle našich potřeb podniku.
Investice se vyplatili, protože z průměrné užitkovosti 3500 kg mléka v roce 1993 se v Načeradci dostali na současných 9316 kg s obsahem bílkovin 3,43 %, u stáda „Načeradec holštýn“ pak na užitkovost 10 094 kg mléka s obsahem bílkovin 3,44 %.Ve stádě je
10 matek býků českého strakatého a 15 holštýnského plemene. Na inseminační stanice i do přirozené plemenitby bylo prodána řada býků V současné době jsou v testu dva býci z Agrodružstva Načeradec – Démon (Winchester) a Dynamit (Besne Buck). „V žádném případě nechci rušit český strakatý skot, pokud obstojí v konkurenci holštýnek, zůstanou tady,“ vysvětluje Zdeněk Sedlák. „Zatím u nich dosahujeme průměrné užitkovosti kolem 8848 kg mléka.“
Do genetiky se v podniku investují značné finanční prostředky, v Načeradci spolupracují s firmou ABS, Holdingem ČMPU, a. s., Plemo Brno, a. s. „Při výběru býků jsme kladli důraz na produkci, u holštýnských býků jsme vybírali býky s minimálně + 30 kg bílkovin,“ říká ředitel společnosti. „Nyní se zaměřujeme na typ s přihlédnutím na PH pro produkci. Dbáme tedy i na hodnoty exteriéru býků a na končetiny, protože u dojnice ve volném ustájení nelze akceptovat podložený postoj končetin.“
Není divu, že z těchto podmínek pochází i dojnice, které jsou na prvním a třetím místě žebříčku holštýnských krav v letošním roce, i dojnice, která jsou na prvním a druhém místě v žebříčku krav českého strakatého plemene. Holštýnskou šampiónkou se již podruhé stala dojnice č. 90285161, otec Turbo Bell, otec matky Happy Mouse, která za kontrolní rok 1999/2000 dosáhla na IV. laktaci užitkovosti 15 185 kg mléka s obsahem bílkovin 3,81 %. Jde o krávu velkého tělesného rámce s velkou kapacitou hrudníku a plně funkčními končetinami. U vemene lze vytknout pouze slabší upnutí předních čtvrtí. Vzhledem k tak vysoké užitkovosti má dojnice relativně mělké vemeno. Dojnice byla dovezena jako vysokobřezí jalovice z Francie a v současné době má ve stádě již čtyři dcery, a to po Enehouldovi, Dannixovi, Besne Buckovi a poslední tříměsíční dceru po Convincerovi. Prvotelka po Dannixovi se ukazuje jako velmi slibná, za 200 dní I. laktace nadojila 8643 kg mléka s obsahem bílkovin 3,59 %. Dcera Besne Bucka je březí po býkovi Hershell.
Třetí nejlepší dojnice z českého žebříčku, kráva č. 91304161, otec Costic, se vyznačuje jako jedna z mála dojnic v Načeradci i tím, že má vlastní poměrně vysoké plemenné hodnoty (PH pro mléko +1362 kg). Dojnice dosáhla na I. laktaci nádoje 11 227 kg mléka s obsahem bílkovin 3,22 %, na II. laktaci pak užitkovosti 15 921 kg mléka s obsahem bílkovin 3,34 %. Je to dojnice středního tělesného rámce s výborným vyjádřením dojného typu, funkčním vemenem a korektním postavením zadních končetin. Její matka byla dovezena jako vysokobřezí jalovice z Francie. Sama je vybrána jako matka býků a ve stádě má jednu dceru (otec Lingo).
Českému žebříčku českého strakatého plemene kraluje již třetím rokem dojnice č. 000052464161, otec Babka, otec matky Redkan, plemeno C88R, která nadojila na IV. lakatci 13 175 kg mléka s obsahem bílkovin 3,48 % a na poslední V. laktaci 12 764 kg mléka s obsahem bílkovin3,53 %. Ve stádě má tato dojnice rovněž slibné potomky, současné době je březí po Tarovi..
Výsledky šlechtitelské práce mohli chovatelé vidět například na Národní výstavě v Litomyšli i na Pragaagru v Praze – Letňanech. „Samozřejmě, že vzhledem k vysoké užitkovosti se objevují ve stádě problémy s reprodukcí, s končetinami, ale jsme tu právě od toho, abychom je řešili,“ uzavírá náš rozhovor Zdeněk Sedlák

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down