18.06.2001 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nejnovější koncepty výživy pro skot

V Našem Chovu 4/2001 jsme informovali o Sano sympoziu s tématem Moderní výživa dojnic, kde hlavní část vystoupení patřila dr. Peteru Gerstädtovi, externímu spolupracovníkovi Sana. Protože řada názorů a doporučení přednesených na Sano sympoziu a uveřejněných ve zmiňovaném článku měla mimořádný ohlas, dovolil jsem si požádat dr. Gerstädta o zodpovězení několika nejčastějších otázek.

Při užitkovosti10 000 kg za laktaci dávají dojnice v první třetině laktace průměrně 40 až 60 litrů mléka denně. Už ta nejmenší chybička v krmení vede ke snížení užitkovosti, k poruchám výměny látkové a k poruchám plodnosti. Vím, že jste již začal navštěvovat společně s poradci Českého Sana některé chovy v České republice. Můžete ve stručnosti shrnout jak by podle vás měly být krmeny vysokoužitkové dojnice a kde jsou nejčastější rezervy?
Hlavním problémem často bývá kvalita objemných krmiv. Pokud chceme udržet užitkovost a zdraví vysoce užitkových dojnic, smíme používat pouze kvalitní objemná krmiva s vysokou koncentrací živin.
Krmit vysokoužitkové dojnice znamená v první řadě udržet zdravý bachor, respektive zajistit pro bachorové baktérie optimální životní podmínky. K tomu musí být optimalizován příjem strukturální vlákniny krmiva a vyvážení ostatních živin tak, aby se udržela stabilní hodnota pH a metabolizmus bachoru na požadované úrovni .
Bílkoviny a zdroje energie musí být spolu kombinované tak, aby trávení živin začalo téměř společně (synchronizace bachoru).
Složení krmné dávky by se pokud možno nemělo měnit. Každá změna krmné dávky, respektive změna krmených komponent má negativní vliv na složení a množství baktérií v bachoru. Je nutné si uvědomit, že po každé změně je potřeba 30 dní k dosažení původních hodnot množství a zastoupení bachorových mikroorganismů. Tvorba 1 kg biomasy trvá 5 až 9 dní. Přitom právě bachorová biomasa je nejlepším a nejlevnějším zdrojem bílkovin a aminokyselin pro organismus dojnice.
Naší snahou by mělo být zamezit ztrátám hmotnosti dojnice po otelení. Tyto ztráty by měly být minimální a úzce souvisí s příjmem krmiva v období po otelení a tím pádem i s vývojem užitkovosti, reprodukce a zdraví. To znamená, že by ztráty hmotnosti neměly překročit hranicí 8 % celkové tělesné hmotnosti, jak je uvedeno v grafu Vliv příjmu sušiny krmiva na ztráty BCS .
V neposlední řadě je to krmení vysokoužitkových dojnic během stání na sucho. Toto období má mimořádný a rozhodující význam pro následnou laktaci, zdraví a plodnost dojnic. Právě zde se často dělá celá řada chyb a mě osobně se na farmách ať již v USA nebo v Evropě nejvíce osvědčil systém jednotné krmné dávky pro dojnice v laktaci zředěné kvalitní krmnou slámou. První pozitivní výsledky po aplikaci tohoto systému krmení již máme i v ČR.

Na Sano sympoziu se Vaše přednáška zabývala právě především obdobím stání na sucho vysokoužitkových dojnic. Celá řada dotazů směřovala i k odchovu telat. Sdělte ve stručnosti čtenářům základní principy odchovu telat.
Dá se říci, že zjednodušeně platí tzv. pravidlo 3 (viz diagram), zde chci zdůraznit pouze ty nejdůležitější momenty pro správný vývoj telete. Nově narozené tele musí v průběhu prvních třech hodin života přijmout dostatečné množství vysoce kvalitního mleziva. Dalším rozhodujícím faktorem ve vývoji telete do věku 3 měsíců je správný vývoj bachoru. Životní fáze období sání by se měla zkrátit na nejkratší možnou dobu.V tomto obdobích života by tele mělo být krmeno především kvalitní mléčnou krmnou směsí a kvalitním správně živinově a surovinově složeným starterem pro telata bez sena, aby byl zajištěn správný vývoj bachorových klků a celého trávícího ústrojí.Skot v odchovu musí být krmen tak, aby byl dostatečně zásoben bílkovinami, energií a růst kostry zabezpečen dostatečným množstvím minerálií a vitamínů. Intenzita vývoje musí být pravidelně kontrolována a vyhodnocována (BCS), čas inseminace je plánován podle hmotnosti jalovice a tělesného vývoje. Blíže se problematikou odchovu telat a mladého skotu budu zabývat při příštím Sano sympoziu.
Na Sano sympoziu zazněla informace o nově připravované výrobkové řadě společnosti Sano pro dojnice a telata. Mohl byste čtenáře v krátkosti seznámit, v čem jsou tyto výrobky nové a co přinášejí pro chovatele?
Základní myšlenkou vývojového týmu Sano bylo optimalizovat výrobkovou řadu tak, aby výrobky poskytly v souvislosti s nejnovějšími vědeckými poznatky ještě větší užitek chovateli a současně ho zbytečně ekonomicky nezatěžovaly. Nové výrobky jsou připraveny především pro TMR, na druhé straně jsme nezapomněli ani na výrobky pro konvenční systém výživy.
Skupina výrobků s předponou TMR v názvu je určena jak jinak než zejména pro TMR se záměrem dosáhnout výživy stejnou krmnou dávkou po celou dobu laktace i stání na sucho.
Řadu výrobků pro stání na sucho otevírá Sano OptisanTR pro konvenční způsob výživy před otelením a Sano TMR PlusTR pro doplnění KD v období stání na sucho při současném krmení běžné minerálně-vitaminové směsi pro dojnice v laktaci.
Zásluhou vzájemného poměru vápníku, fosforu a hořčíku ve výrobku Sano OptisanTR je zajištěno v průběhu poslední fáze stání na sucho vytváření parathormonu a tím předcházení vzniku mléčné horečky. Naproti tomu pracuje TMR PlusTR na principu dosažení negativní hodnoty kationto-aniontové bilance v celkové krmné dávce.
Zajímavou skupinou výrobků jsou výrobky Sano Bovifit a Sano Colosan Plus. Oba výrobky jsou určeny pro první okamžiky po otelení. Colosan Plus je podáván teleti a obsahuje vysoce kvalitní sušené mlezivo s velkým podílem imunoglobulinů, řadu vitamínů a protilátky proti virům E.Coli, Rota Corona virům, clostridiím apod. Sano Bovifit slouží dojnici po otelení pro rychlé vyrovnání ztráty tekutin, elektrolytu a pro rychlé nastartování funkce bachoru.
Největší podíl představují produkty pro dojnice v laktaci s použitím systému krmení TMR. Zde bych chtěl jmenovat zejména Sano TMR Pansan, TMR Camisan, TMR Profi a TMR Super Profi. Tyto výrobky jsou živinově složeny tak, aby odpovídaly různým úrovním užitkovosti stád a požadavkům na vysokou užitkovost podporu reprodukčních ukazatelů a zdraví.
Ve všech výrobcích jsou sladěny vzájemné poměry vitamínů, minerálních látek a mikroprvků (u TMR Super Profi jsou zařazeny organicky vázané mikroprvky ve formě chelátů mědi, zinku, manganu a aminokyselin). Pro řadu chovatelů bude jistě překvapením zařazení například vitamínů C, K3, Cholinchloridu a síry do těchto minerálně-vitamínových směsí pro dojnice vzhledem k často se vyskytujícímu se názoru o vlastní dostatečné syntéze v organismu. Opakované výzkumy ale dokázaly nutnost doplnění těchto látek v krmných dávkách vysokoprodukčních dojnic ke zvýšení imunity a odolnosti organismu. Síra významným způsobem ovlivňuje proteosyntézu sirných aminokyselin methioninu a cystinu.

Pro zdárný vývoj telat byl vyvinut na osvědčených základech Sanolaců Sano Sanolac Premium, mléčná krmná směs s obsahem sušeného mleziva, beta karotenu a hroznového cukru s cílem maximální podpory obranyschopnosti organismu a tím optimálního vývoje telete. Vždyť každý průjem nebo prodělané infekční onemocnění výrazně negativně ovlivňuje užitkovost a odolnost v dospělosti. Na toto se bohužel velmi často zapomíná.

Jsem si vědom toho že není možno v těchto pár řádcích přinést vyčerpávající informace, ale věřím že se budeme s českými chovateli setkávat na jejich farmách nebo na setkáních pořádaných společností České Sano.
Chtěl bych upozornit, že nová řada výrobků je k dispozici od začátku května 2001 a doporučuji chovatelům spojit se s poradci Českého Sana, kteří podají podrobnější informace o jednotlivých výrobcích.

Děkuji Vám za rozhovor

Ing. Martin Kaas, České Sano

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down