25.04.2003 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová galaxie objevena

Zvyšující se kvalita služeb, vzájemná kontrola a zpětná vazba, systémový přístup k řešení jakéhokoli problému, to jsou podle Ing. Mojmíra Vacka ze společnosti ČMPU, a. s., hlavní zásady projektu Mléčná dráha 2003, který pro chovatele pořádá sdružení Galaxie. Dalšími výhodami tohoto uskupení jsou společná databáze informací a naprostá svoboda rozhodování chovatele.

Že je hygiena zvířat spolu s genofondem a výživou jedním z rozhodujících faktorů, limitujících zdravotní stav, pohodu a užitkovost, o tom v současnosti pochybuje jen málokdo. A poslední nevěřící Tomáše určitě přesvědčil doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., příspěvkem předneseným 27. března na třetím semináři Mléčná dráha v Praze-Uhříněvsi.
Základní požadavky na welfare zvířat musí být podle doc. Nováka alespoň okrajově akceptovatelné. Potřeby zvířat jsou nejen fyzikální (např. výživa, prostředí, zdraví) nebo potřeby ochrany (před nepřízní počasí, dravci), ale i behaviorální, tj. vyloučení týrání, zanedbávání nebo jakéhokoli nedostatku. Indikátorem pohody se potom stávají nejen produkční ukazatele, zdravotní a fyziologický stav zvířete, ale i jeho chování.
Stájové prostředí je podle doc. Nováka tvoří tyto faktory: makroklima, mikroklima, ustájená zvířata, vlastní stáj a technologie. Z hlediska mikroklimatu nesmí chovatel zapomínat na dobrou adaptabilnost skotu k nízkým teplotám prostředí a špatnou toleranci k teplotám vysokým. Při velmi nízkých teplotách musí však počítat se zvýšenou konverzí živin, protože zvíře část přijaté energie promění v teplo. Naproti tomu při vysokých teplotách dochází ke snížení úrovně metabolismu, což má vliv na snížení užitkovosti.
Další velmi důležitou podmínkou plnohodnotné produkce u skotu je dostatečný prostor (uvádí se min. 6 m³ na 100 kg ž. hm.) a kvalitní výměna vzduchu. Přednost dáváme větrání přirozenému, ale v případě nepříznivých podmínek postačí i vytvoření vhodného umělého systému větrání. Nesmíme však zapomínat na to, že kráva musí mít možnost úniku před eventuálním průvanem. Proto je ve vazných stájích řešení tohoto problému vždy složitější než ve stájích volných.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down