03.07.2003 | 01:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová galaxie se představuje

Objevování nových světů je vždy krokem do neznáma, který může být posunem jak v kladném, tak v záporném slova smyslu. Pokud je ale objevený subjekt sestaven z kvalitních článků, nemusí se lidstvo ničeho obávat.

Nová galaxie byla objevena i v oblasti zemědělství a jejími pilíři se staly známé firmy Tekro a Českomoravská plemenářská unie (ČMPU). Celý projekt vychází z myšlenky komplexnosti a vzájemných vazeb a spolupráce při systémovém řešení problémů a odstraňování rezerv. V jakémkoliv chovu hospodářských zvířat není možné dosáhnout úspěchu, pokud v něm existují problémy se zdravím, s výživou, s řízením stáda nebo s plemenářskou prací. Nejslabší článek je vždy limitní. Zároveň si musíme uvědomit, že málokterá firma je schopná poskytovat kvalitní služby v celém rozsahu chovatelské činnosti.
Pro zajištění chovu skotu jako takového založily zmíněné společnosti před půl rokem projekt Galaxie, jehož program Mléčná dráha poskytuje komplexní odbornou asistenci při naplňování všech předpokladů plnohodnotné produkce dojnic (PPP). S programem se mohli chovatelé seznámit během řady jarních seminářů pořádaných v několika regionech České republiky.
Na tiskové konferenci Galaxie se sešli zástupci zúčastněných firem ke krátkému představení svých projektů.
MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc., Tekro - společnost zaměřená na výživu hospodářských a domácích zvířat, působící v několika evropských státech.
Firma Tekro je partnerem tuzemských chovatelů již více než 12 let. Naší zásadou je celková koncepce výživy zvířat včetně optimalizace krmných dávek, zajištění správné minerální a vitaminové výživy, řešení dietetických problémů v poporodním období aj. Nutnost komplexního řešení problémů nás přivedla na myšlenku vytvoření Galaxie. Celý projekt chápeme jako možnou pomoc chovatelům v době zvyšujícího se deficitu
finančních prostředků v agrárním sektoru a potřeby obhájení konkurenceschopnosti v evropském prostoru.
Ing. Mojmír Vacek, CSc., ČMPU a. s. - plemenářská společnost zajišťující služby na úseku šlechtění a plemenitby skotu, prasat, koní, ovcí a koz.
Naše společnost klade důraz na maximální efektivnost šlechtění a investic do genetického materiálu a precizní provádění plemenářské práce v chovech. K projevení genetických předností zvířat je však nutné zabezpečit kvalitní produkční podmínky. Projekt Galaxie jako moderní systém zemědělských služeb umožňuje využít nejnovější poznatky a nejlepší odborníky pro danou problematiku v konkrétním podniku, a zajistit tak co nejlepší podmínky v chovu.
Ing. Bohumil Belada, Farmtec, a. s. - výrobce, projektant a dodavatel technologií pro živočišnou výrobu.
Naše firma je českým zemědělcům známá jako dodavatel technologií do chovů hospodářských zvířat. Zajišťuje ovšem i celkový servis zahrnující kromě výroby a vývoje technologií i projekci, financování nebo odborné poradenství. Snažíme se zajistit komplexní služby, proto jsme se zapojili do Galaxie, abychom prostřednictvím spolupracujících firem mohli nabídnou celou šíři služeb. Další výhodu spatřuji v možnosti v rámci projektu pořádat odborné semináře.
Ing. Jan Hitzger, Pioneer - světová firma zabývající se šlechtěním, množením a prodejem osiv. Zároveň je výrobcem silážních inokolantů skupiny SILA-BAC.
Naše společnost je nejen v Čechách známá jako producent osiv (největší na světě) ale nabízí i konzervační přípravky. Do Galaxie přispíváme nejen svými produkty, ale i poradenským servisem zaměřeným na jejich správné využití. Má-li být produkce mléka a masa efektivní, je třeba ji pojmout jako systém opatření. (Pozn. Ing. Jan Hitzger je vedoucím autorského kolektivu publikace Kvalitní konzervovaná krmiva: Základ efektivní produkce mléka a masa, květen 2003.)
Ing. Radek Nigrin, Kemin - firma nabízející celou škálu aditiv nejen pro hospodářská zvířata. V oblasti chovu skotu řeší komplexně konzervaci.
Do projektu Galaxie nabízíme široké portfolio produktů týkajících se především krmivářské oblasti. Zároveň přibližujeme chovatelům profesionální servis při kompletní konzervaci krmných surovin a krmiv.
Podpůrná veterinární skupina (PVS), MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. - uskupení specialistů, zajišťujících prevenci a terapii zdravotních poruch.
PVS vznikla jako volné uskupení veterinárních lékařů. Poukazujeme především na důležitost zdraví při snaze o maximální efektivitu chovu skotu. Úkolem veterináře není přitom pouze léčit již vzniklé problémy, ale především maximální snaha o důslednou prevenci zdravotních poruch. V rámci projektu poskytujeme služby chovatelům jako jsou laboratorní stanovení, metabolické testy.
Virbac, MVDr. Gabrielu Zelinkovou zastoupila MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. - famaceutická společnost specializující se na výrobu veterinárních léčiv a biopreparátů.
Virbac klade důraz na prevenci a komplexní program péče o zdraví. Hlavní náplní programu je řešení problematiky mastitid a kvality mléka (počet somatických buněk) v rámci stáda.

Na závěr tiskové konference zbyl prostor i pro dotazy. Týdeník Zemědělec zajímalo, zda popisovaný systém spolupráce mezi jednotlivými články Galaxie již funguje a kde. Podle slov MVDr. Miloslava Skřivánka je nejlepším příkladem fungující spolupráce modelový podnik ZD Čechtice v okrese Benešov, kde se podařilo zvládnout soustředění krav z několika vazných provozů na jednu farmu s novou stájí a následně významně zvýšit mléčnou užitkovost dojnic. „V současnosti máme rozpracováno dalších deset tzv. referenčních podniků, které se postupně stanou podniky modelovými. Naším cílem je mít v každém regionu alespoň jeden modelový podnik“, uzavřel MVDr. Skřivánek.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down