20.01.2006 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová stáj pro příkosické dojnice

Ustájení pro dojnice prošlo za posledních patnáct let mnoha změnami. V naprosté většině podniků se rozloučili s vaznými stájemi typu K-96 nebo K-174, vybavených zpravidla jen oběžným shrnovačem mrvy, a nyní dopřávají zvířatům volné ustájení. Jedna z nových stájí byla nedávno otevřena v Příkosicích v Plzeňském kraji.

Celková výměra společnosti Příkosická zemědělská, a. s., je 4400 ha, z toho na 900 hektarů se rozkládají trvalé travní porosty. Na orné půdě pěstují hlavně obilniny (sladovnický ječmen, potravinářskou pšenici, krmné obilniny), dále luskoviny, řepku, svazenku, kukuřici, jetele, jetelotrávy a další.
Pro zpracování a uchovávání objemných krmiv se v Příkosické zemědělské používají krmné vozy značky Storti a silážní žlaby. Jak podotýká ředitel a předseda představenstva Ing. Ladislav Vágner, není přívržencem skladování do vaků, a tak raději každý rok postaví jeden až dva nové silážní žlaby. V letošním roce se poprvé rozhodl objemnou píci ze 100 procent zakonzervovat biologickými prostředky.

Šlechtitelský chov
V celém areálu Příkosické zemědělské se chová celkem 1150 krav plemene české strakaté a odpovídající počet jalovic, býků ve výkrmu a telat. Dále tam mají zhruba 100 krav bez tržní produkce mléka – kříženek s plemenem charolais. Od roku 2002 je celý chov plemene charolais veden jako šlechtitelský a jde o největší, takto geneticky cenný chov v České republice.
Od listopadu 2005 stojí ve středisku Příkosice moderní lehká vzdušná produkční stáj s dřevěnou konstrukcí haly, dispozičně s volným ustájením pro 372 dojnic v přistýlaných lehacích boxech. Boční stěny tvoří svinovací plachty a v hřebeni je instalována dostatečně široká průsvitná větrací štěrbina, což umožňuje kvalitní ventilaci stáje.
Lehací boxy jsou uspořádány v šesti řadách s centrálním krmným stolem pro tři a tři řady (s poměrem u žlabu 1:1,5). Jsou přistýlány separátem. Kejda se vyhrnuje řetězovými lopatami do sběrného kejdového kanálu uprostřed stáje, odkud vytéká do přečerpávací jímky mimo stájový prostor. Stáj je vybavena temperovanými nerezovými výklopnými napájecími žlaby -Agromont s dostatečnou kapacitou a mimo jiné také rotačními drbadly pro každou skupinu ustájených dojnic.
Čekárna je spádová s kapacitou jedné celé skupiny ustájených krav. Navazující zateplená dojírna má regulovatelnou větrací štěrbinu, rybinová 2x12 Agromilk s rychlým odchodem a je vybavena automatikou s průtokoměry a sledováním konduktivity od firmy Afikim. Na farmě byl také nainstalován systém pro řízení chovu Afifarm.

Kam s kejdou
Kejda ze stáje se shromažďuje v zemní přečerpávací jímce, vybavené míchadlem a čerpadlem. S jímkou sousedí ocelová konstrukce se separátorem Bauer a další zemní jímka na separovanou kejdu s dalším čerpadlem. Čerpadlo v přečerpávací jímce dopravuje kejdu do separátoru, kde se separuje – tuhý separát padá do přistaveného valníku a používá se k přistýlání do stáje. Tekutá odseparovaná kejda (fugát) se shromažďuje v druhé jímce, odkud se čerpá do velké nádrže s kapacitou zhruba 4000 m3.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down