15.12.2011 | 03:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novákovy bioklimatologické dny jsou aktuální

Možná se to až nechce věřit, ale letos se konference Aktuální otázky bioklimatologie zvířat dostala do svého 26. ročníku. Tzv. Novákovy dny – organizátorem je Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., se stávají mezi českou a slovenskou vědeckou komunitou stále oblíbenější.

Ve sborníku vydaném k této konferenci je 32 příspěvků. Přestože, některé příspěvky od klimatologie trochu vzdálily, jsou zajímavé  a v praxi použitelné.  Mimo jiných zaujal MVDr. Josef Prášek s dvouroční studií (testováním a vyvíjením českého setu) systému kultivací původců mastitid. Systém kultivací přímo na farmě umožňuje identifikaci původce klinické mastitidy krav ještě před zahájením léčby. Podle výsledku se volí cílená léčba antibiotiky. Používáním tohoto systému došlo na méčné farmě k redukci spotřeby anitbiotik o 20, 4 %. Současně se zvýšila efektivita léčeby na 92 %. Dalšími výhodami mohou být snížení rizika antimikrobiální látek v mléce, snížení nákladů na léčbu a snížení rizika vzniku získaných rezistencí u patogenů mléčné žlázy.

Konference je pořádána za spolupráce České bioklimatologické společností, sekce bioklimatologie zvířat, Výzkumného ústavu živočišné výroby Praha a Ministerstva zemědělství ČR, oddělení ochrany zvířat a konala se v brněnském meterologickém ústavu v Kroftově ulici 7. prosince.

Přinášíme seznam přednášek a posterů z konference. :
Novák, P.- Malá, G.-Tittl, K. Biosecurity v chovech ovcí – zdání nebo skutečnost ?
Rubinová, O.- Havlíček, Z.: Experimentální měření tepelné produkce zvířat
Šottník, J. : Vplyv hluku a hlučnosť objektov v chove zvierat
Dolejš, J.- Toufar, O.- Knížek, J.- Adamec, T.Ekonomika využití ionizace vzduchu u hospodářských zvířat
Tyl, L. MEX-Yucca DRY univerzální krmný přípravek v době ekonomické recese zemědělství v ČR
Ticháček, A. Globalizace krize agrárního sektoru v České republice i v Evropské Unii
Novák, L.-Zeman, L.-Hošková, Š.- Balabánová, M.- Lichovníková, M.- Foltyn, N. Dynamický fenotyp hmotnosti kohoutů ROSS
Dolejš, J.- Zabloudilová, P.*- Toufar, O.- Knížek.- Adamec, T. Vyhodnocení objektu výkrmny prasat se stěnami ošetřenými barvou s TiO2
Botto, Ľ.- Lendelová, J. Teplotno-vlhkostné parametre mikroklímy v skupinovej porodnici prasníc v letnom období
Botto, Ľ.- Lendelová, J. Ohrev priestoru prasiatok teplovodnými panelmi v pôrodných kotercoch
Čermák, B.-, Hnisová, J-, Petrášková E., Kubát,V-, Šoch, M.- Vostoupal, B. Možnosti ovlivnění výsledku užitkovosti a zdraví telat preparátem biopolym
Pálka, V.– Šoch, M.– Štengl, R.– Zábranský, L.– Benda, M. Vliv podávání elektrolyticky oxidované vody na životní projevy prasat ve výkrmu
Palkovičová, Z.- Brouček, J.- Hanus, A. Vývoj emisií škodlivých plynov v zimnom turnuse výkrmu ošípaných
Vokřálová, J.-Novák, P. Hodnocení pohody ustájených dojnic z hlediska zdravotního stavu končetin
Knížková, I.-Kunc, P.-Jiroutová,I.-Staněk,S. Vliv teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu na dojení v AMS
Lendelová, J.- Botto, Ľ.- Brestenský,V. Vplyv podmienok prostredia na využívanie ležiskových boxov dojnicami
Prášek, J.- Smola, J.- Krejčí,M. Systém kultivací na farmě (MicroMast) v ČR – dvouleté zkušenosti
Kumprechtová,D.-Čečil,R.- Homolka,P.- Kudrna,V.- Illek,J.- Výborná,A.- Jančík.F. Měření parametrů bachorového prostředí dojnic pomocí zařízení s bezdrátovým přenosem dat
Petrášková, E.-Hnisová, J.-Čermák,B.Vliv vybrané biostimulační látky na degradaci krmiv v bachoru
Dresler, S.- Illek, J.- Zeman, L.: Mléčná užitkovost dojnic a kvalita mléka během suplementace organickým zinkem
Hnisová, J.-Petrášková, E.-Čermák, B.:Vliv biostimulační látky na denní dojivost a kvalitu složek mléka
Benda, M. – Šoch, M. – Líbalová, K. – Zábranský,L.: Dynamika vybraných biochemických parametrů v krevní plazmě telat ve vztahu k podmínkám prostředí
Zábranský, L.- Šoch, M.- Štastná, J.- Líbalová, K.- Raabová, M.- Benda, M.- Peksa,Z.- Volfová,K.- Tejml,P . - Podlahová,Š.: Možnosti využití nekonvenčních postupů a potravních doplňků v prevenci a péči o zdraví telat
Staněk,S..- Doležal,O.- Zink,V.: Efekt rozdělování skupin vykrmovaných býků plemene českého červenostrakatého skotu v celoroštových stájích na intenzitu růstu
Čermák,B.- Hnisová,J.- Bulín,V.- Petrášková,E.- Šoch,M. Vostoupal,B.: Ověření vlivu preparátu BIOPOLYM-GRANULÁT na výsledky užitkovosti vykrmovaného skotu
Malá,G.- Novák,P.: Účinnost různých způsobů asanace ovčínů
Líbalová,K. -Šoch, M.-Tejml, P.-Pálka, V.-Raabová, M. -Štengl, R.-Podlahová, Š.-Zábranský, L.-Benda, M.: Hematologické ukazatele krve ovcí chovaných v klimatických podmínkách podhorských oblastí
Tittl,K.- Novák,P. : Vliv dezinfekce jiker pstruha duhového na zvýšení životaschopnosti jeho plůdku
Přikryl, I.-Novák, P.-Šoch,M.: Vybrané aspekty etologie zvířat chovaných v zoologických zahradách
Rožnovský,J.: Dynamika extrémů počasí na území České republiky v posledních letech

Postery
Bocková E.- Kočišová A.- Hlavatá H.: Kvalitatívno-kvantitatívny prehľad lariev a imág komárov odchytených v rokoch 2010 a 2011 a vplyv klimatických faktorov na abundanciu a druhovú diverzitu
Sarvašová,A.- Kočišová,A.- Sopoliga,I.- Hlavatá,H.: Vplyv klimatických faktorov na abundanciu pakomárikov z rodu Culicoides, cicajúcich na voľne žijúcej zveri

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down