12.04.2020 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novinky ve šlechtění masných plemen skotu

Genomická selekce se stává u všech druhů hospodářských zvířat celosvětově uznávaným standardem, masný skot nevyjímaje. Využití genomiky má přínos především ve zkrácení generačního intervalu a zvýšení spolehlivosti předpovědi plemenných hodnot, což se projevuje na vyšším genetickém zisku celé populace. Po zavedení jednokrokové metody předpovědi plemenných hodnot přínos genotypovaných zvířat podařilo přesunout i na negenotypovanou část populace a pomocí konvenčních příbuzenských vztahů upřesnit předpověď plemenných hodnot i pro ně.

Právě výše zmíněnými tématy se zabývá nový společný projekt Výzkumného ústavu živočišné výroby (VÚŽV) a Českého svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS). Tento projekt je plně financován Národní agenturou pro zemědělský výzkum (NAZV) a jeho řešení je naplánováno na období pěti let (2019–2023). Jedním z cílů celého projektu je využití genotypizace masného skotu pro předpovědi genomických plemenných hodnot, které umožní dosažení vyšší efektivnosti a spolehlivost selekce zvířat. Hlavním zdrojem informací jsou data získaná ze SNP testace prováděné při ověřování původu. To v laboratoři imunogenetiky Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. běží úspěšně v rutinním provozu již více než rok a půl. Počáteční mírná nedůvěra a obavy z nového způsobu testace a zasílání objednávek přes internetové rozhraní pomocí aplikace igenetika.cz vzaly rychle za své a nyní vše probíhá bez větších problémů. Laboratoří za toto období prošlo přes 10 000 vzorků od chovatelů masného skotu, což je velmi slušný výsledek. Vzhledem k tomu, že pro samotné ověření původu není nutné přetestování starších jedinců, jedná se hlavně o telata z aktuálních telících sezón. Nejvíce vzorků je tradičně zasíláno od srpna do října. Pro představu, jen v září minulého roku, kdy tradičně vrcholí sezóna, bylo v laboratoři zpracováno více než 1600 vzorků masných plemen.

Zahájení výpočtů genomických PH

Platí, že ověřování původu je vedlejším produktem genotypování a naopak. Zatímco z pohledu chovatelů je nová technologie SNP využívána v tuto chvíli výhradně pro ověření původu, hlavním cílem ČSCHMS  je stanovení genomické plemenné hodnoty. Je potěšitelné, že přetestování starších zvířat, která propojují populaci, a jenž musí být znovu otestována metodou SNP, přijala valná většina chovatelů za své. Všem, kteří se to tvorby referenční populace aktivně zapojili, patří velké poděkování. Množství otestovaných zvířat je vcelku dostatečné pro zahájení testovacích prací pro výpočet genomických plemenných hodnot (GEPH). Jediným úskalím se ukazuje struktura získaných dat. A to i přesto, že z celkového počtu je téměř 1500 jedinců zařazeno v tzv. referenční populaci – tedy právě ve skupině starších zvířat, která dobře geneticky provazují populaci. Pokud se však podíváme na jednotlivá plemena, je stále co zlepšovat. Již nyní by se dala GEPH stanovit pro nejpočetnější z nich, ale jednalo by se o hodnoty ne příliš stabilní a dostatečně nevypovídající, protože by chyběla stabilita dodaná právě staršími zvířaty. Proto bychom chtěli znovu apelovat na všechny plemenařící chovatele masného skotu, aby se do testace starších zvířat zapojili ještě více. Testování těchto zvířat je navíc z větší částí hrazeno ČSCHMS, chovateli je fakturováno pouze 150 Kč za kus.

Kamil Malát, Alena Svitáková
Český svaz chovatelů masného skotu

Kontakt: info@cschms.cz

Více najdete v Našem chovu 4/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down