12.05.2000 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novinky z Techagra

Po dvouleté přestávce přivítalo brněnské výstaviště trojici mezinárodních veletrhů Techagro, Silva Regina a Animal Vetex. Ve dnech 2. až 6. dubna se v Brně představilo to nejlepší ze zemědělské, lesnické a veterinární techniky.

Trojlístek těchto veletrhů patří historicky k těm mladším, Techagro a Silva Regina absolvovaly letos svůj šestý roční, Animal Vetex je ještě o rok mladší, přesto jsou svým rozsahem čtvrtou největší evropskou prezentací techniky daného oboru. Letos se veletrhů zúčastnilo 433 firem ze 14 států na celkové ploše přesahující 33 000 m2.
Situace v technické úrovni strojů a zařízení u českých zemědělců ovšem není příliš radostná. Podle posledních údajů je věkový průměr strojů 12 let, přičemž jejich optimální věk by neměl přesáhnout 8 let. Rovněž obměna traktorů a sklízecích mlátiček je pouze 2 až 4% namísto žádoucích 10 až 15 %. Tato skutečnost je z velké míře způsobena právě nedostatkem investičních prostředků a zastaralost technického vybavení ve svém důsledku snižuje kokurenceschopnost českých zemědělců na evropském trhu. Určitým východiskem snad může být program Zemědělec Podpůrného a garančního rolnického fondu, který poskytuje dotaci úroků z úvěru do výše 7,5 % a lze ho použít i k pořizování samohybných strojů. U stacionárních zařízení je možné počítat is garancí jistiny do výše 50 % úvěru.
I přes výše zmíněné problémy byl zájem, soudě podle počtu návštěvníků, o předváděnou techniku značný. Technika a technologie pro živočišnou výrobu, ale i expozice veletrhu Animal Vetex byly soustředěny v pavilónu Z. Návštěvníci zde měli možnost vidět ucelenou nabídku všech významných firem, které se na českém, ale i zahraničním trhu v této oblasti pohybují.
Jedna z největších expozic patřila již tradičně táborské firmě Farmtec, a. s. Kromě tradičních dojíren, vybavených polohovacími rameny či milkmetrem Favorit International (atest ICAR), který spolu s identifikačním systémem TIRIS je součástí stavebnicově řešeného systému Fastos, který je určen k řízení technologických procesů, krmení a sledování dojení pomocí počítače, zde bylo možné shlédnout technologie ustájení pro skot i prasata. Ucelená nabídka firmy Farmtec, a. s. v oblasti technologií pro prasat zahrnuje vše od porodních kotců, doupat pro selata v porodně i při odchovu, přes fixační klece, systémy dopravy krmiva Daltec či Bio-fix, samokrmítka a automatické krmné boxy pro prasnice až po stavebnicový systém Fastop (obdobný systému popsanému výše u technologií pro skot). Nezanedbatelnou součástí výrobního programu táborského Farmtecu jsou i pastevní 9 technologie pro masný skot.
Chovatelé dojného skotu vítala na brněnském výstavišti pestrá přehlídka jak osvědčených strojů a zařízení, tak novinek v této oblasti živočišné výroby. Firm Fullwood vyšla ve svém výrobním programu vstříc menším chovatelům s produkcí do 1000 litrů mléka denně. V jejich expozici byl tedy možné nalézt malé odtředivky, elektrické máselnice, mobilní chlazení, sýrárnu či pasterizační zařízení.
Firma Alfa Laval Agri měla pro návštěvníky připraveny dvě novinky - elektronický detekční systém pro zjišťování říje u jalovic a dojnic a měřiš mléka Flomaster FF. Výhodou detekčního systému je snímání aktivity každou hodinu a tyto výsledky průběžně vyhodnocuje. Měřič mléka Flomaster FF se vyznačuje unikátní metodou měření na principu infračerveného záření. Pro používání je schválen mezinárodní organizací ICAR.
Z rozsáhlé expozice pelhřimovského Agromilku nás zaujal napájecí automat pro odchov telat řízený počítačem, který umožňuje krmení skupinově ustájených telat mlékem nebo mléčnou krmnou směsí. Tele je díky respondéru a anténě na automatu oidentifikováno, počítač zvolí optimální dávku a složení nápoje a eviduje příjem.
Zájemce o technologie pro chov drůbeže nepochybně zaujala expozice firmy Big Dutchman. Od 3. srpna 1999 jsou technologie v chovu nosnic ovlivněny přijatou právní linií EU 1999/74/EU, která stanoví minimální požadavky na welfare zvířat a od 1. 1. 2012 platný zákaz používání tradičních klecí vede výrobce klecových technologií k vývoji klecí nové generace. Právě tuto technologii po názvem Aviplus měli návštěvníci možnost shlédnou v expozici firmy Big Dutchman. Technologie Aviplus je patentována pod č. EP 0 891 704 AI. Je určena pro 10 nosnic v kleci s plochou 750 cm2podlahy klece a 12 cm krmného prostoruna nosnici. Klece jsou dále vybaveny hřady (15 cm hřadu/kus), hnízdem, popelištěm a zařízením pro obrušování drápů nosnic. V současné době je tato technologie testována u 100 000 ve Švédsku a výsledky ukazují kromě zvýšené pohody nosnic i tu skutečnost, že množství znečištěných a rozbitých vajec a křapů je nižší než u tradičních klecí.
Rovněž v rozsáhlé expozici firmy Bauer A.A. Tábor, s. r. o. bylo pro návštěvníky připraveno několik novinek. Jednou z nich byl chladici a zmlžovací míchací ventilátor systému Hygrofan. Jeho nespornou výhodou je větší průměr trysek, neboť v naší vodě se často vyskytuje písek, který trysky ucpával. Kapky jsoupoté pomocí perforovaného talíře ve formě mikrokápenek rozprašovány.
Firma Westfalia CZ, s. r. o. tentokrát vsadila kromě tradičních dojíren na technologie pro prasata firmy Weda. Novinkou výrobního programu je Weda pH-Control. Při krmení malých selat v odchovnách je optimální pH krmiva 4,8 a tuto hodnotu je třeba přísně dodržovat, což umožňuje právě ph-Control. Toto zařízení pracuje na obvyklém principu namíchávání a kontroly tekutého krmiva na základě váhových množství jednotlivých komponent, popř. na základě požadovaných živin obsažených v jednotlivých surovinách, navíc ovšem pH-Control během procesu namíchávání neustále měří pH hodnotu připravovaného krmiva. Po zamíchání poslední komponenty je v malých dávkách přidáváno určité množství okyselovadla. Měření ph hodnoty krmiva je prováděno pomocí speciální pH-sondy, která je umístěna poblíž dna míchací nádrže. Řidící počítač Weda M16 samozřejmě zohledňuje různé druhy namíchaných krmiv podle jednotlivých kategorií prasat. Se zařízením Weda pH-Control je tedy možné namíchat tekuté krmivo s předem pevně zadanou hodnotou pH.
Infrazářič G 12 s výkonem 12 kW určený pro chvovy brojlerů a výkrm prasat představila firma AGE, s. r. o. České Meziříčí. Výhodou infrazářiče je zabezpečení rozložení tepelného záření rovnoměrně po celé ploše o průměru 14 m a při omezení množství tepla přímo pod zářičem.
Návštěvníci Techagra měli kromě výše zmíněných firem možnost navštívit nepřeberné množství jiných expozic na vnějších i vnitřních plochách pavilónů. K některým technologiím se na stránkch časopisu náš chov nepochybně ještě vrátíme. Co tedy říci závěrem této krátké procházky po expozicích. Snad je to, že kdo letos navštívil veletrhy Techagro, Silva Regina a Animal Vetex určitě nelitoval.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down