31.01.2017 | 04:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nový mechanismus výměny plemenářských dat

Českomoravské společnosti chovatelů právě vyvíjí novou internetovou aplikaci eSkot. Dceřiná firma ČMSCH, a. s. - datové a výpočetní centrum Plemdat s. r. o. pracuje na přenosu používaného systému pro zpracování plemenářských dat využívající rozsáhlý souborový systém do moderní struktury relační databáze. Vzhledem k rozsahu a komplikované struktuře datových vět je to práce náročná a zdlouhavá, ale výsledek by měl stát za to.

Data získaná při provádění kontroly užitkovosti, následným rozborem vzorků v laboratořích rozboru mléka, hlášením inseminací, hlášením do ústřední evidence a ostatními mechanismy získávání a importů dat dosud byly chovatelům a oprávněným organizacím po zpracování vraceny zpět na tištěných sestavách, jednoduchými datovými výstupy nebo pomocí datových vět komprimovaných do terénní databáze.

Po zavedení nové aplikace bude možnost pracovat s daty prostřednictvím strukturovaných dotazů, které budou na databázi směrovány prostřednictvím internetu z jakéhokoli digitálního zařízení. Takový systém umožní pracovat s určitým objemem dat v reálném čase a poskytovat tak chovatelům, šlechtitelům, poradcům chovů a manažerům farem nástroje pro kvalifikované rozhodovací procesy. Do tohoto stavu však zbývá ještě dlouhá cesta.

Přesto však již nyní můžeme začít využívat první výsledky tohoto procesu. Jako aplikaci zprostředkovávající výměnu dat mezi jednotlivými subjekty a Plemdatem bylo vytvořeno webové prostředí eSkot, které prostřednictvím jednotlivých modulů bude zajišťovat jak vlastní výměnu dat (import a export), tak současně bude prostředím, kterým si subjekty budou nastavovat jaká data a v jaké podobě se budou mezi subjektem a Plemdatem vyměňovat.

Prvním, a v časové posloupnosti logickým krokem je nahrazení současného, pro dnešní dobu již zastaralého, způsobu předávání dat v podobě papírových sestav jejími digitálními ekvivalenty. Současný stav, kdy jsou data po zpracování vytištěna na předtištěné formuláře, nebo na prostý tabelační papír, nám stačil po dlouhá desetiletí. Jeho výhodou je, že na straně klienta není třeba žádného koncového zařízení. Tím jsme však seznam výhod vyčerpali.

Naopak nevýhod je celá řada. První a hlavní je časové zpoždění mezi zpracováním dat, vytištěním a jejich distribucí pomocí poštovní služby. Také při velikosti našich stád je práce s mnohastránkovými sestavami komplikovaná. Další podstatnou nevýhodou je problematická archivace tištěných sestav a vyhledávání v archivovaných sestavách. Neposlední nevýhodou, kterou je však třeba zdůraznit, je i finanční náročnost a ekologická nešetrnost takto distribuovaných výstupů.

Kolektiv autorů Plemdat, s. r. o.

Celý článek najdete v NCh 1/2017

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down