28.06.2002 | 03:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nový výrobce krmiv na našem trhu

V moravských Šardicích otevřela společnost Fides Agro těsně před koncem roku 2000 novou výrobnu krmiv. Celá stavba trvala pět měsíců, dalších osm měsíců zabrala její registrace. V prosinci roku 2001 již plně fungující společnost získala certifikát ISO 9001 a ISO 14 001. Z firmy založené v roce 1995 se vyšplhali v loňském roce na obrat 160 miliónů korun.

Společnost vznikla v roce 1995 a až do loňského roku pro výrobu využívala pronajaté kapacity ve výrobně krmiv v Rakousku. Od začátku ale měli tři spolumajitelé jasný cíl, postavit vlastní míchárnu. Jejímu dokončení v roce 2000 předcházelo nejdříve hledání vhodné lokality. Tou se staly budovy bývalých lignitových dolů v Šardicích, které byly v dezolátním stavu. Těžbu ukončili již dříve a téměř tři tisíce horníků tehdy přišlo o práci. Proto taky nezaměstnanost v obci dosahuje až 30 %.

Podmínky zákona splnili první
„Jsme zaregistrovaní jako výrobci doplňkových krmných směsí s použitím premixů a doplňkových látek v množství pod 0,2 %. Byli jsme v republice první, kteří museli splnit podmínky nového zákona, protože jsme uvedli míchárnu do provozu už v době platnosti jeho novely. Ostatní firmy dostaly čas na přeregistraci,“ říká jeden ze zakladatelů Ing. Ivo Háp.
Práci ve firmě našlo celkem 25 lidí, z toho polovina jsou konzulenti v terénu, kteří působí v současné době na Moravě a v jižních a východních Čechách. „Chtěli bychom do konce roku obsáhnout celou republiku,“ vysvětluje Háp. Konzulenti poskytují zákazníkům, kterých má v současné době firma 450, službu v sestavování krmných dávek vlastním optimalizačním programem, potřebné rozbory krmiv, metabolické testy, rozbory bachorových šťáv, výkalů apod. „Pokud má někdo zájem jen o poradenství, pak musí ale rozbory zaplatit, uvažujeme i o tom, že bychom zákazníkům náš optimalizační program poskytli,“ dodává MVDr. Ivo Paulík, další společník.

Technologie za dvacet miliónů
Z výběrového řízení na dodavatele technologie vyšel vítězně švýcarský Bühler. Celá investice překročila dvacet miliónů korun.
„Příjmové zásobníky jsou posazené na tenzometrech,“ upozorňují investoři na moderní řešení. „Sledují nejen okamžitou zásobu materiálu, ale jsme schopni takto kontrolovat i průběh příjmu volně ložených surovin na šesti displejích ve velíně. Stěny zásobníků a vyprazdňovací elementy jsou uzpůsobeny ke skladování různých materiálů, například pro skladování vápence musí být vibrační dna, pro skladování soli nerezový povrch. Veškeré dopravní cesty jsou řešené bezebytkově pneudopravou a po šaržích, proto i pneumatická doprava je vybavená dvěma směšovacími kotli.“
Výkon se pohybuje kolem pěti tun za hodinu. Míchání probíhá v rychloběžné míchačce, jejíž počet otáček se automaticky mění v závislosti na měrné hmotnosti výsledného produktu. Je tedy zajištěno, aby každá šarže výrobku byla míchána za ideálních podmínek, tedy ve vznosu. Celá produkce se pytluje, možnosti odběru ve vacích využívá jen minimum zákazníků.
Sortiment tvoří výrobky především pro prasata a skot, zákazníky jsou tak často přímo zemědělci nebo menší míchárny. „Naším cílem je zaregistrovat výrobu pro medikaci a v další, nyní prázdné hale postavit druhou výrobní linku pro speciální krmiva,“ shodují se majitelé.

Certifikát za ekologii
Kromě už uvedených norem ISO vlastní společnost statut BAT (Best Available Technology). Ten získali od ministerstva životního prostředí. Uděluje ho technologiím, které z hlediska ochrany životního prostředí patří mezi nejlepší dostupné v daném oboru. Srovnává se s běžnými jinými technologiemi v určité oblasti z pohledu energetické náročnosti, emisí, minimalizace produkce odpadů. V provozu využívají například i sluneční kolektory.
Zkušenosti z Rakouska při výrobě nejsou k zahození, Šardičtí je využívají především při nákupu surovin, mohou tak často obejít různé překupní mezičlánky v Čechách. „Naučili jsme se nakupovat suroviny a kalkulovat v evropských cenách,“ to se může stát velkou předností v okamžiku vstupu Česka do EU. Již dnes vyvážejí do Rakouska a zájem po vstupu do EU, jak se ukazuje, by mohl být větší. Při prodeji se rozhodli jít přímou cestou - neposkytují provize z prodeje odběrateli - „i když asi není nejlehčí,“ shodně dodávají.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down