06.10.2003 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

O penězích je rozhodnuto

Jednání o sektorovém rozdělení plateb v rámci zjednodušeného systému administrace přímých plateb do zemědělství jsou u konce. Ministr zemědělství oficiálně oznámil způsob, jakým se budou příští rok rozdělovat a vyplácet. Peníze z unie ve výši 25 % přímých plateb představují částku zhruba 5,6 mld, ta bude rozdělena na hektar zemědělské půdy. O čem se však jednalo, bylo rozdělení částky z českého státního rozpočtu. Ta představuje minimálně sumu 5,2 miliard korun.

1. Chmel: na celkovou výměru registrovaných chmelnic, která představuje asi 6 148 ha bude vypláceno 4320 Kč/ha.
2. Osivo pícnin a lnu: Návrh dorovnání platby na osivo pícnin a lnu vychází z objemu výroby certifikovaného osiva za průměr v letech 1996/97 až 2000/01 tj. asi 10 660 tun. Podpora na jednotku představuje 2480 Kč na tunu.
3. Ovce a kozy: Česká republika má přiděleno 66 733 prémiových práv na bahnice, včetně koz, což znamená možnost dorovnání ze strany státu částkou 696, zaokrouhleno 700 Kč na kus. Žádosti o přidělení limitů proběhly na zemědělských agenturách do 3. 9. 2003. Na základě nich MZe ČR vydává rozhodnutí o přidělení prémiových práv. Chovatel bude podávat žádost do 29. 2. 2004 podle skutečného stavu chovaných zvířat, podmínkou je, že má již přidělená prémiová práva.
4. Krávy bez tržní produkce mléka: Česko má přiděleno 90 300 prémiových práv.Výsledná částka příspěvku na KBTPM vyšla 4225 Kč na kus.
Postup realizace je stejný jako u ovcí a koz. Kráva bez tržní produkce mléka je chovaná pro produkci masa. Musí odpovídat plemenem a musí ji chovatel mít ve stavu nejméně tři měsíce. Plemena, která jsou vyloučena jsou stejná jako v unii (holštýnské, jersey, ayrshire a další).
5. Skot: Na velkou dobytčí jednotku bude vypláceno 850 Kč. Vyjde se z ústřední evidence k 31. 12. 2003. Pro přepočet skotu v ČR na VDJ platí:
- tele do 3 měs .. 0,15
- skot od 3 měs. do 1 roku … 0,35
- skot jeden až dva roky …0,8
- skot nad dva roky … 1,0

6. Na ornou půdu: Pokud se sečtou částky, které se vyplatí na uvedené body 1 až 5, tj. na chmel, osivo, KBTPM, ovce a kozy a skot vyjde částka, která by mohla odhadem činit 1 417, 618 miliónů korun. Když se odečte od celkového objemu peněz ze státního rozpočtu, který bude minimálně 5,2 mld korn, zbude objem peněz, jenž se vydělí počtem ha orné půdy. Tak se zjistí částka, která bude vyplacena na jeden hektar orné půdy.

V zákonu o zemědělství (252/97 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je uvedeno: Stát poskytuje dotace fyzickým a právnickým osobám v rámci:
Par. 2 odst. 1 písm. a) bod 11: dosažení úrovně přímých plateb do zemědělství stanovené smlouvou o přistoupení ČR k EU.
„Toto dává záruku, že zemědělci dostanou peníze v dubnu 2004 a vyčerpají je všechny, nebude se nic vracet do státního rozpočtu,“ vysvětluje Ing. Stanislav Kozák, ředitel odboru ŽV MZe ČR.
Na závěr ještě dobrá zpráva pro ty zemědělce, kteří již při dřívějších žádostech o dotace absolvovali maratón shánění potvrzení o bezdlužnosti, mimo jiné u všech zdravotních pojišťoven. Poslanci usilují o vypuštění par. 3 odst. 5 písm. b) zákona o zemědělství, který tuto povinnost ustanovuje. Tímto požadavkem je totiž Česká republika unikátní nejen mezi zeměmi unie, ale ani nikdo z kandidátských zemí toto potvrzení od svých zemědělců nevyžaduje.
Na závěr: celý systém sektorového rozdělení plateb je uvedený v tabulce.
Hana Adamová

Předmět podpory Objem Podpora na jednotku Součet B
Chmel 6148 ha 4 320 Kč/ha 26,560 mil. Kč
Osivo pícnin a lnu 10 660 t 2 480 Kč/t 26,437 mil. Kč
KBTPM k 29. 2. 2004 90 300 ks 4 225 Kč/kus 381,517 mil. Kč
Ovce a kozy k 29. 2. 2004 66 733 ks 700 Kč/kus 46,713 mil. Kč
Skot VDJ k 31. 12. 2003 1 101 637 VDJ 850 Kč/VDJ 936,391 mil. Kč
Celkem suma B 1 417,618 mil. Kč
Orná půda 2 771 300 ha x Suma C (suma A – suma B)

Celková částka ze státního rozpočtu ..suma A
Suma C = suma A – suma B
X (platba na hektar) = suma C/ha

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down