11.10.2004 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

O přednostech detailního dohledu

Chovatel prasat může být úspěšný jenom tehdy, pokud splní náročné požadavky trhu a bude schopen pružně reagovat v silném konkurenčním prostředí. Tato tisíckrát opakovaná pravda platí zvláště tam, kde neexistují kvóty na produkci vepřového masa a vše se řídí jen nabídkou a poptávkou – jinými slovy právě v Evropské unii. Podniky uplatňující systém řízení jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001 nebo systém kontroly kritických bodů pak mají jasnou výhodu při uplatnění svého zboží.

O přednostech detailního dohledu

Chovatel prasat může být úspěšný jenom tehdy, pokud splní náročné požadavky trhu a bude schopen pružně reagovat v silném konkurenčním prostředí. Tato tisíckrát opakovaná pravda platí zvláště tam, kde neexistují kvóty na produkci vepřového masa a vše se řídí jen nabídkou a poptávkou – jinými slovy právě v Evropské unii. Podniky uplatňující systém řízení jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001 nebo systém kontroly kritických bodů pak mají jasnou výhodu při uplatnění svého zboží.

Na letošní pražské celostátní konferenci o aktuálních problémech chovu prasat se profesor České zemědělské univerzity Ing. Miloslav Pour, DrSc. zmínil o dvou domácích velkochovech splňujících právě výše uvedené podmínky. Prvním z nich je akciová společnost Vepaspol Olomouc, následnická organizace po specializovaném Společném zemědělském podniku pro živočišnou výrobu se sídlem v Uničově. Ten byl ustaven k 1. lednu 1976 tehdejšími JZD v regionu a Státním statkem Olomouc.
Současný Vepaspol, založený před dvanácti lety má od 21. května 2001 statut chovatelský podnik podle certifikace Ministerstva zemědělství. Zvířata reprezentující firemní hybridizační program VEPIG jsou momentálně hvězdami jedné porážky v Maďarsku. „Když zákazníkovi nevadí dlouhá cesta na Moravu a zpět trvající mnoho hodin (náklady na dopravu hradí samozřejmě ze své kapsy), pak se mu prasata z Vepaspolu musí určitě pořádně vyplácet,“ konstatoval ředitel společnosti Ing. Miloslav Grenar.

Zcela vyčerpávající
a velmi přehledný

Vepaspol tvoří tři výrobní závody, největším z nich je Hospodářství Dlouhá Loučka s kapacitou 17 000 zvířat všech kategorií. Právě závazné podmínky provozu tohoto zařízení mohou dokumentovat detailnost dohledu firmy nad vlastní farmou.
Materiál nazvaný Integrované povolení je vyčerpávající, přitom termíny se v něm nijak neplýtvá a právě proto je velmi přehledný. Do rubriky uváděné jako „název měření“ patří v první řadě hluk v mimopracovním a pracovním prostředí. Je tedy popsáno jeho „místo odběru“ – hranice areálu a technologická zařízení, „postup vzorkování“ (podle příslušných norem a nařízení vlády), „rozsah rozboru“, „četnost“ a „termín“ měření.
Stejným systémem je v materiálu „rozebráno“ ovzduší, měřené opět podle platné legislativy na třech různých místech, přesněji na čerpací stanici nafty, čerpací stanici a čistírně tekutého hnoje (ČTH).
Ochrana životního prostředí se týká nádrží na kejdu, nadzemních nádrží a nádrží na naftu. Kontrolují se sklady, těsnost potrubí a vodotěsnost.

Čisté svědomí

Autorizovaná skupina má v areálu farmy na starosti energetický audit, aktualizaci havarijních pohotovostních plánů, revizí a všech vydaných směrnic. Do souhrnných podmínek patří vypracování komplexního plánu vzdělávání a školení pracovníků i zákaz zkrmování masokostní moučky podle zákona o krmivech a příslušné prováděcí vyhlášky.
Kontrolována podle harmonogramu je pochopitelně jak pitná a odpadní voda, tak kal z ČTH. V posledním případě jde o zjišťování obsahu živin, cizorodých látek a těžkých kovů. U čistírny tekutého hnoje se speciálně testuje odtok do říčky Oskavy, a to dokonce 26krát během kalendářního roku.
„Vepaspol striktně a důsledně dodržuje veškeré zákonné normy a směrnice týkající se chovu prasat. To můžeme s klidným svědomím podepsat. Nad rámec právních úprav platných v České republice se řídíme mezinárodními standardy pro ochranu prasat,“ dodává ředitel Grenar. Několika slovy popsaný úspěch finálního hybrida z „dílny“ společnosti v zahraničí je potom lepší, než všechny další komentáře.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down