21.11.2007 | 03:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

O výživě, reprodukci a penězích

Na čtrnácté výroční konferenci firmy VVS Verměřovice ve zcela naplněném sálev Mistrovicích se sešla řada zajímavých názorů od přednášejících. Více než dvě stě přítomných účastníků se dozvědělo, jak zvýšit obsah složek v mléce, o rentabilitě chovu dojného skotu, praktické poznatky o metodách řízené reprodukce, ale i o spolupráci firmy VVS Verměřovice s farmou, kde se dojí velbloudi.

O výrazném zvýšení cen komodit zemědělské prvovýroby hovořil v úvodní přednášce ředitel společnosti VVS Verměřovice, s. r. o., Ing. Václav Brynda. Jedním z důvodů růstu cen je i panická obava světa z nedostatku paliv a dalších zdrojů energie. Brynda připomněl hlad Číny po potravinách, zejména po mléku a mase. „Pokud by ale více než miliarda lidí v Číně zkonzumovala podobné množství jako my, musela by se světová výroba krmných směsí zdvojnásobit, což je představa dosti nereálná,“ řekl v úvodu ředitel společnosti.
Na téma zvyšování obsahu mléčných složek hovořil odborník na výživu skotu Václav Kudrna z VÚŽV Uhříněves, v. v. i. Z přednášky vyplývá, že základním předpokladem pro vysoký podíl složek a efektivitu výroby mléka je kvalitní objemné krmivo pokud možno z vlastních zdrojů. Posluchači si odnesli také řadu potřebných rad o tom, jak dosáhnout zvýšení koncentrace mléčného tuku úpravou krmné dávky.

Řízení reprodukce dojnic
Každý chovatel skotu již pravděpodobně ví, že pro jeden z rozhodujících faktorů k dosažení ekonomiky výroby mléka je reprodukce. O zásadách řešení problémů s reprodukcí a o metodě OvSynch hovořil poradce MVDr. Václav Osička (MilkProgres poradenství, s. r. o.), dlouholetý partner VVS. Mimo jiné zmínil, že pravděpodobnost gravidity u kulhajícího zvířete ve srovnání se zdravým je o 15 procent nižší.
OvSynch protokol je založen na hormonální přípravě dojnice a následném zapuštění bez ohledu na klinické příznaky říje. „Jako problém vidím diskuse inseminačního technika s chovatelem, zda je dané zvíře vhodné k inseminaci či ne. Tato záležitost by měla být pouze na zodpovědnosti chovatele. Inseminátor by měl jen aplikovat dávku na požadavek chovatele.
OvSynch se dá zahájit bez ohledu na fázi cyklu, ale výsledky lze zlepšit správnou dobou aplikace,“říká Václav Osička, který dále prezentoval, výsledky některých chovů po hormonálních stimulacích. Jsou ve všech sledovaných podnicích lepší než klinicky vyhledané říje. (Více přinese časopis Náš chov v některém z příštích čísel.)

Ceny mléka rostou
pomaleji než v unii
Ing. Jiří Burdych (VVS) pokračoval zajímavou přednáškou o míře rentability chovu dojeného skotu, která je dnes při zvyšujících se cenách mléčných výrobků zajímavá také pro nezemědělskou veřejnost.
Prezentoval tabulku, která dokládá, že za září byla průměrná farmářská cena mléka v České republice 8,48 Kč. Průměr od počátku roku je zatím 7,91 Kč, ale trend je jasně stoupající, takže průměrná cena za letošní rok jistě překročí osm korun. Oproti loňskému průměru je již v tuto dobu o deset haléřů překročená. Lídři ve zvyšování ceny jsou odbytová družstva.
Výrazným motorem růstu cen mléka v ČR byly podle Burdycha německé mlékárny. Oceňují lépe složky i našim chovatelům, kteří tak dosahují dobrého zpeněžení produkce. Překročení hranice deset korun za litr dodaného mléka již v září není již případ pouze zahraničních mlékáren.
„Pokud bychom se zaměřili na ceny mléčných výrobků, naše ceny dlouhodobě neodpovídaly cenám na světovém trhu. Jestliže bude poptávka po mléku a nyní je, věřím, že ceny budou také pro prvovýrobce stabilní. Vývoj bude kopírovat Evropu. Pro nás může být takovým lakmusovým papírkem vývoj v Německu. A jak to vypadá tam? Základní ceny ve vybraných německých mlékárnách podstatně stouply. Rovněž v Itálii je vysoká poptávka a lze konstatovat, že jsou státy v Evropě, kde cena mléka roste daleko rychleji než u nás, zvláště za evropskou patnáctkou ztrácíme mnoho. Nejsem zastáncem lamentování, že bude hluboko do kapsy – důkazem opaku je, že podíl vydání domácností za potraviny klesá. V roce 2005 to bylo 18,5 %. A mléčné výrobky se podílí na spotřebním koši potravin pouze pěti procenty a například cukrovinky deseti procenty. Vyšší intenzita růstu cen je třeba u plynu, energií a pohonných hmot,“ říká Jiří Burdych.
„Je nutné dorovnávat přímé platby na maximum, navýšit objem národní kvóty mléka či zajistit snížení dávky za překročení kvót, dále je třeba budovat pozitivní kampaň na podporu spotřeby mléka a mléčných výrobků, podpora exportu a odbytových organizací výrobců mléka,“ uzavřel Jiří Burdych.

Nákazová situace
Na konferenci firmy VVS vystoupil ústřední ředitel veterinární správy MVDr. Milan Malena, PhD. Ve svém krátkém projevu zhodnotil kladně dosavadní společnou práci Státní veterinární správy ČR (SVS) a dalších subjektů zemědělského sektoru. Připomněl, že se podařilo se ve velice krátké době eradikovat ohniska aviární influenzy (ptačí chřipky). Za rok 2007 byl zaznamenán pouze jeden případ BSE a v příštím roce by si SVS přála, aby nebyl žádný. Zvlášť v krmivářství se podle Maleny udělalo maximum a přemýšlí se o tom, že se povolí nekanibalistické zkrmování masokostních mouček pro drůbež a prasata.
Co se týká nemoci bluetongue (katarální horečky ovcí), jejími důsledky jsou zejména překážky ve vzájemném obchodu se zvířaty, proto se SVS snaží vyjednávat mezistátní dohody.
Také působení českých firem na zahraničních trzích se z pohledu plnění náročných kvalitativních standardů výroby zvyšuje. Jak Malena uvedl, právě společnost VVS tak nedávno splnila podmínky pro působení na ruském trhu.

Vzhůru do arabského světa
Že má firma VVS Verměřovice obchodní aktivity ve Spojených arabských emirátech není žádnou novinkou. Nyní se ale ve spolupráci s partnerskou společností Fujairah Feed Factory podařilo navázat kontakt s farmami dubajského šejka Muhameda bin Rashida Al Maktuma. Budou dodávat krmné doplňky také vládní stáji závodních koní a dojených velbloudů. VVS působí jako poradce při konstrukci nových krmných dávek pro tisícovku velbloudů, z toho asi 400 dojených.
Na semináři v Mistrovicích byl přítomen Khaled Abdel Aziz, marketingový a obchodní ředitel Fujairah Feed Factory. Tato společnost patří mezi přední výrobce krmiv v emirátech – produkuje denně 400 tun granulovaných krmiv pro většinu kategorií hospodářských zvířat. Khaled Abdel poděkoval za již šestiletou spolupráci s českou firmou a zmínil také, že firma rozšiřuje výrobní kapacity.
„Nová, respektive nově rekonstruovaná výrobní linka ve městě Fujairah, nebude zásobovat jen trh ve Spojených arabských emirátech – jednáme také s dalšími odběrateli v Ománu, Jemenu, Kuvajtu, Egyptě a Sudánu. První premixy pro drůbež putují příští měsíc do Ománu,“ řekl k tomu ředitel VVS Václav Brynda.
Na závěr Václav Brynda představil plány VVS na rok 2008 včetně nové výrobní technologie, stručně pohovořil o anketě týkající se spokojenosti zákazníků VVS a vylosoval výherce věcných cen účastníků ankety.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down