30.08.2004 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ocelové stáje poskytují prostor

Významný zemědělský podnik na Blanensku ZEAS Lysice se před čtyřmi lety jako jeden z prvních v České republice rozhodl pro ocelovou stáj pro velký chov skotu. Vedení podniku ji nechalo postavit na místě starého kravína na farmě v Býkovicích. Stala se inspirací pro ostatní podniky, které si podobné ocelové stáje od doby také pořídily nebo o jejich vybudování alespoň uvažují. Podle ing. Františka Vítka, ředitele ZEAS Lysice, je ocelová konstrukce funkčnější a navíc ekonomičtější než klasické stavby.

V Lysicích se zabývají živočišnou i rostlinou výrobou. Hospodaří na 2300 hektarech, na kterých pěstují obilniny, cukrovku, osiva a krmné plodiny jako kukuřici a vojtěšku. Většinu krmiva si podnik produkuje sám. Chov hospodářských zvířat je rozdělen do několika částí. Na největší farmě v Býkovicích je umístněna výkrmna pro přibližně tisíc býků a chov čtyř stovek krav. Kromě toho má ZEAS Lysice na další farmě ještě chov asi sto dvaceti krav s odchovnou, od telat po jalovice, a dále vlastní rozmnožovací chov prasat, produkující plemenné prasničky.

Inspirace z Dánska

V roce 1998 padlo rozhodnutí o zrušení starého kravína na farmě v Býkovicích a o vybudování nového. Dva roky přitom vedení podniku hledalo vhodný projekt, který by odpovídal všem potřebám a byl přitom i moderní. V té době se v České republice stavěly kravíny železobetonové nebo případně ještě dřevěné. Také v ZEAS Lysice zprvu převažoval názor, že vhodná by byla právě železobetonová stáj pro chov skotu. Pak se ale vedení podniku při pracovní návštěvě v Dánsku seznámilo s funkčními i ekonomickými výhodami nových ocelových technologií zemědělských staveb a začalo vážně uvažovat také o této variantě, ve světě oblíbené, avšak v té době v České republice ještě neozkoušené.
Třicet jedna metrů dlouhá stavba z oceli s kapacitou pro 350 kusů hovězího dobytka vyrostla na pozemcích farmy v Býkovicích během roku 2000 a již v září byla zkolaudována. Projektantem a dodavatelem této stavby byla firma Klátík. Samotnou konstrukci měla na starost firma Racek. Jako střešní krytina byla vybrána značka Vltava. Je však prokládána také zesvětlujícími šablony, které zajišťují dostatek světla uvnitř stavby.
Ocelová stáj v Býkovicích je pravděpodobně vůbec první svého druhu v České republice. Stala se proto vzorovou ocelovou stájí. Od září 2000 do podniku ZEAS Lysice dojíždějí chovatelé z jiných podniků a na místě se zajímají o výhody tohoto nového řešení. Od té doby u nás vyrostlo mnoho dalších staveb s využitím stejné technologie.

Přednostní je prostornost

Ředitel podniku ZEAS Lysice, ing. František Vítek, si pochvaluje především prostornost ocelové haly. Je totiž postavena bez jediného podpěrného sloupu. Díky tomu je naprosto přehledná a s dostatkem místa. Veškeré manipulace a uspořádání uvnitř ní jsou bezproblémové. Přesuny krav probíhají pouze v rámci stáje a není nutné je při přemísťování vyhánět mimo objekt.
Dostatek místa ocení především zootechnici. Stáj s velkou průjezdnou výšku totiž umožňuje, aby se při výkrmu používaly dokonce i vertikální krmné vozy s vyšším profilem. Ty jsou přitom v běžných železobetonových nebo dřevěných kravínech nepoužitelné kvůli ztížené manipulaci.
Přestože by vertikální vůz měl na farmě v Býkovicích dostatek prostoru, přesto se vedení podniku v roce 2002 při nákupu nového vozu určeného mimo jiné i do této haly rozhodlo zůstat u horizontálního modelu, se kterým mělo již šestileté zkušenosti. Pro horizontální typ rozhodl především fakt, že podnik upřednostňoval tažený vůz, připojený za traktor.
Prostornost a absence podpěrných sloupů zajišťuje také vysokou vzdušnost a přirozenou ventilaci. Stáj není uzavřená a vzduch v ní obtížně necirkuluje mezi nosnými sloupy jako u starších technologií, které se bez silných podpěr neobejdou. Betonové nebo ocelové nosníky přitom překáží, znesnadňují větrání a přirozenou ventilaci. Tyto problémy v ocelové hale odpadají.

Vyšší čistota a lepší zdraví

Naprosto nový je systém odklidu kejdy. Veškeré pohybové chodby ve stáji jsou zaroštované a kejda se pomocí umělých přepadů dostává samospádem do sběrné jímky umístěné hned vedle objektu. Celý systém odklidu funguje bez elektromotorů, lan či řetězů.
„Jak vidíte, ventilace i odklid kejdy jsou v této hale mnohem jednoduší než u železobetonových konstrukcí, které vyžadují složitější systémy a doplňky a které jsou přitom hlučné a náročné na energii. V této modernější hale se bez nich obejdeme,“ vysvětluje ing.Vítek. „Právě v jednoduchosti přitom tkví základ úspěchu.“
Nahromaděná kejda je ze sběrné jímky přečerpávána do dvou velkokapacitních betonových nádrží. Každá z nich má objem 2750 kubíků, z toho 2500 využitelných. Jejich skladovací kapacita pro tuto stáj je devět měsíců. Na farmě v Býkovicích však slouží pro skladování kejdy také z ostatních stájí.
Další novinkou jsou výkyvná, velkoobjemová napajedla se speciální pákou na jejich jednoduché čištění. Systém umožňuje snadnou a častou výměnu vody, čímž se zlepšuje hygiena a omezuje riziko nemocí, nečistoty, škodlivých mikroorganismů a také hniloby.

Vše pod jednou střechou

Kapacita stáje pro 350 kusů skotu zatím není zcela naplněna. Jsou však v ní chovány všechny kategorie zvířat: produkční, suchostojní a vysokobřezí jalovice a je zde rovněž porodna na hluboké podestýlce. Vysokobřezí jalovice přitom mají ze stáje umožněn jednoduchý přístup na pastvinu. Přímo v budově je vybudována dojírna a stanice pro veterinární péči, kde lze provádět běžná vyšetření i jednoduché zákroky. Rovněž je zde umývárna a sociální zařízení.
Další výhodou je blízkost mléčnice, která je vybudována hned vedle dojírny. Dopravní cesty pro transport nadojeného mléka k dalšímu zpracování jsou tedy krátké a nedochází při nich ke zbytečným ztrátám.
V dosahu jsou také další využitelná zařízení, která zvětšují komfort chovaných zvířat a zjednoduší práci chovatelům. Například dezinfekční vana s přístřeškem na koupání a čištění dolních končetin je umístěna u vnější zdi stáje.
„Prostornost, větší čistota, vše pohromadě a nižší náklady na provoz,“ jmenuje hlavní přednosti ocelové stáje ing.Vítek. Jak ale dodává, nižší byla dokonce i pořizovací cena. Výstavba ocelové stáje je totiž levnější než železobetonové nebo dřevěné konstrukce.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down