Ocenění za selen

Zástupci firmy Alltechnology CZ, s. r. o., si z Přerova odvezli ocenění. Hodnotitelská komise v čele s jejím předsedou doc. Ing. Adolfem Rybkou, CSc., rozhodla o tom, že jednu z pěti hlavních cena získal přípravek Sel-Plex – organický selen podporující užitkovost zvířat.

Sel-Plex je přípravek dodávající zvířecím u organismu stopový prvek selen, který je nezbytný pro růst, užitkovost a zdravotní stav zvířat. Selen je v přípravku přítomen v organické formě. Jeho absorpce, retence i účinnost v organismu je lepší než u selenu podávaného ve formě anorganické. Funkce selenu v organismu je především v oblasti imunity, plodnosti a životaschopnosti mláďat. Přípravek je povolen pro používání v ekologické hospodaření.
Pokusy s masným i mléčným skotem ukázaly, že po přidání selenu do krmných dávek, které se vyznačovaly nedostatkem tohoto prvku, nebo v oblastech s jeho nedostatkem v půdě, došlo k pozitivním změnám. Klesly počty buněčných elementů v mléce, snížil se počet zadržených lůžek a celkově se zlepšily reprodukční parametry. Selen je obsažen v půdě a zvířata jej přijímají přes rostlinnou potravu. Koncentrace selenu v půdě a jeho dostupnost se v závislosti na geografických podmínkách značně liší.
Podle směrnic Evropské unie nesmí celková hladina selenu v krmné dávce překročit hranici 0,5 ppm. Tyto směrnice však byly stanoveny pro anorganické formy, které jsou ve vyšších dávkách toxické. Podle výzkumů provedených v několika posledních letech je použití organických sloučenin tohoto stopového prvku mnohem lepším a praktičtějším způsobem, jak zásoby selenu v těle zvířat zvyšovat. Sel-Plex, který firma Alltech nabízí, je organická forma produkovaná kvasinkami. Organický selen v přípravku Sel-Plex je již k dispozici jako potravinový doplněk pro lidskou výživu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *