26.08.2019 | 12:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ocenění za výzkum předáno na Zemi živitelce

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dvě soutěže o ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje. Jsou to Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let, a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

Letos se do soutěže o Ceny ministra přihlásil rekordní počet návrhů 62, a to 26 pro Ceny pro mladé vědecké pracovníky a 36 pro Cenu za nejlepší realizovaný výsledek.

Komise vybrala a ministr zemědělství schválil v každé soutěži první tři místa, spojená s finanční odměnou 90, 70 a 50 tisíc Kč. Navíc bude v každé soutěži uděleno jedno Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky. Uznání není spojeno s finanční odměnou.

 Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky za rok 2019

1.místo Ing. Zuzana Hroncová, Ph.D., ČZU, za práci Variabilita mikrobioty trávicího traktu včely medonosné v souvislosti s vývojovým stadiem, věkem včely a geografickou polohou úlu“.

2. místo doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, za práci Nanočástice fosforečnanu zinečnatého jako nový antibakteriální prostředek: studie účinků nanočástic v krmných dávkách potkanů.

3. místo Ing. Michaela Brzáková, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., za práci Genetické parametry pro dlouhověkost jako prostředek ke zlepšení profitability chovu masného skotu.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D., ČZU za práci Účinnost větrolamů v zemědělské krajině střední Evropy: vícenásobné přístupy pro řízení větrné eroze

Ocenění ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek 2019

  1. místo Ing. Radek Macháč, Ph.D., OSEVA vývoj a výzkum, s. r. o., za výsledek druhu certifikovaná metodika „Ochrana trav na semeno vůči plevelům
  2. místo prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., za výsledek druhu certifikovaná metodika „Využití předpovědi půdní vlhkosti a intenzity sucha pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě
  3. místo Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za výsledek druhu certifikovaná metodika „Metody hodnocení sucha v porostech smrku ztepilého

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. za výsledek druhu certifikovaná metodika „Kalkulace ekonomických ukazatelů výkrmu býků“. Cenu za něho přebral ředitel VÚŽV Petr Homolka.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down