04.10.2019 | 08:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Od genomu k fenomu - americká vize rozvoje genomiky hospodářských zvířat na příští desetiletí

Americká koncepce rozvoje genomiky „Genome to Phenome“ stanovila úkoly pro šlechtění hospodářských zvířat do roku 2027. Ačkoli počítá s praktickou aplikací technik, jejichž využití je v zemích Evropské unie silně omezeno (např. klonování nebo editace genomu), nabízí příklad komplexního přístupu ke šlechtění hospodářských zvířat s využitím nejmodernějších postupů. Pro Spojené státy je tato koncepce zárukou, že jejich živočišná produkce zůstane konkurenceschopná, uspokojí potřeby obyvatel, přispěje ke zvýšení welfare a bude trvale udržitelná z hlediska ochrany životního prostředí.

Being – A New USDA Blueprint for Animal Genome Research 2018–2027“ zveřejněný v květnu 2019.

Program si vytyčil čtyři hlavní cíle:

  • Zajistit plnohodnotné potraviny pro rostoucí počet obyvatel Země
  • Zvýšit trvalou udržitelnost živočišné výroby
  • Zvýšit fitness zvířat a zlepšit jejich welfare
  • Vyjít vstříc potřebám a požadavkům spotřebitelů

Autoři programu zohlednili i další významné dokumenty, které předurčují vývoj americké živočišné výroby, především pak dokument „Science Breakthroughs to Advance Food and Agricultural Research by 2030“ vypracovaný expertní skupinou vytvořenou v rámci National Academy of Sciences, Engineering a Medicine. Tento dokument stanovil za cíl do roku 2030 kromě jiného i desetinásobné zvýšení genetického pokroku. Genomická selekce může tento pokrok zdvojnásobit. Dalšího pětinásobného zvýšení tak bude nutno dosáhnout jinými prostředky s využitím biotechnologií, pokročilých reprodukčních technik a šlechtitelských strategií dokonaleji postihujících interakce genomu s vnějším prostředím.

Program zveřejněný ve Frontiers in Genetics je rozdělen do tří oblastí. První se týká aplikovaného výzkumu mířícího přímo do praxe. Druhý se zabývá základním výzkumem, který má převážně teoretický charakter, ale jeho výsledky tvoří výchozí body pro budoucí aplikovaný výzkum. Třetí část se zabývá infrastrukturou potřebnou pro naplnění cílů programu.*

Tento text vznikl na základě informací získaných v rámci řešení projektu MZE-O0718.  Text byl recenzován.

Ing. Tereza Žalmanová, Ph.D.,

Ing. Kristýna Hošková, Ph.D.,

Ing. Šárka Prokešová,

prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.,

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha

Kontakt: petr.jaroslav@vuzv.cz

Více najdete v Našem chovu 9/2019.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down