26.04.2010 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Od prasat až po ryby

Pravidelným účastníkem veletrhů Techagro je třeboňská společnost Agrico. Její letošní expozice byla rozdělena podle tématických celků na tradiční oblast chovu prasat s představením prvků ustájení a různých krmných i ventilačních systémů doplněných o řídicí program ventilace s archivací dat, na chov drůbeže s ukázkami voliéry či obohacených klecí a na část skladování a zpracování zrnin. K méně známým tematickým celkům patřil určitě chov ryb včetně automatického krmení Carp-Feed, stejně jako program nazvaný Bio-security zaměřený na zdraví chovaných zvířat.

Zapomenout nelze ani na technologie potřebné v chovu skotu a zařízení k manipulaci a skladování kejdy včetně sklolaminátové cisterny ve venkovní expozici.

Chov prasat
Společnost Agrico přichází rok co rok se špičkovými technologiemi, které odpovídají všem nárokům na welfare chovu i předpisům a normativům, přitom se vyznačují nízkou energetickou náročností, vysokou efektivitou a dlouhou životností. Týdeník Zemědělec zaujaly v Brně dva exponáty, které právě v současné době mohou farmářům lépe zhodnotit vlastní produkci a přispět k bezproblémovému k chovu.
Prvním exponátem byla automatická kontrolní váha Agriselekt, která slouží k průběžné selekci zvířat vykrmovaných ve velkých skupinách systémem ad libitum. Česká republika se postupně stává státem zaměřeným na výkrm prasat, neboť se k nám ve velkém dovážejí selata z Nizozemska a Dánska. Tyto země si „lehký průmysl“ nechávají doma a „těžký průmysl“ posunují na východ. Zpravidla jde o velké partie zvířat, které se pak mohou vykrmovat i u nás ve velkých skupinách, výjimkou není ani 300 až 350 prasat ve výkrmovém prostoru. Právě Agriselekt umožní na konci výkrmu vyselektovat vykrmená prasata podle požadované porážkové hmotnosti. Partie zvířat dodávaných na jatka jsou tak hmotnostně vyrovnaná, což má vliv na jejich konečnou cenu a nadstandardní zpeněžení.
Druhým zajímavým exponátem bylo komfortní ovládání vzduchotechniky Agrico z počítače - Memory Maker Visual. Z centra, pomocí jednoduchého programu, se nechá řídit a sledovat mikroklima v jednotlivých sekcích stáje, obsluha má okamžitý přehled o činnosti regulace vzduchotechniky přímo z kanceláře. Propojení lze realizovat buď drátově v případě malých vzdáleností, nebo bezdrátově do vzdálenosti až 3 km. Další možností je přenos všech dat prostřednictvím internetu, což znamená neustálou a neomezenou kontrolu. Grafickou podobu programu, fotky jednotlivých sekcí, půdorys farmy atd. sestaví společnost Agrico podle reálného stavu objektu. Grafy a tabulky průběhu činnosti vzduchotechniky, naměřených teplot a poruchových stavů lze po stažení a uložení přenést do programu Microsoft Excel a dále s nimi pracovat. Program Memory Maker Visual má velké množství možností, které usnadní práci obsluze s ovládáním celé vzduchotechniky na farmě. Lze ho dodat nejen k novým, ale i ke stávajícím zařízením osazeným regulátorem REG.

Chov drůbeže
Chovatelé nosnic musejí do konce roku 2011, pokud budou chtít zachovat kontinuitu výroby, transformovat výrobu na takzvané welfarové chovy s využitím obohacených klecí, nebo voliér, případně systémů volného ustájení nosnic na hluboké podestýlce.
„I těmto chovatelům chceme pomoci a máme pro ně připravené potřebné technologie, velmi zajímavé stájové prvky můžeme nabídnou i producentům brojlerů,“ řekl týdeníku Zemědělec Ing. Michal Karmazín, vedoucí prodeje. „Chovatelům drůbeže dodáváme komplexní technologické celky nebo jejich části pro chov nosnic v obohacených klecích, voliérách či s volným pohybem na podestýlce, v návaznosti i odpovídající technologie pro odchov kuřic a kompletní vybavení pro chov a výkrm brojlerů. Držíme stejnou filozofii jako v chovech prasat, tedy kvalitní technologie za přijatelnou cenu. Na českém trhu jsme zavedenou firmou a chovatelé drůbeže nemusejí mít obavy, že bychom je nechali na holičkách. Jsme schopni pro ně přiopravit projekt, zajistit financování, uskutečnit úpravy a zabezpečit servis.“

Chov ryb
Agrico Třeboň působí v nejznámější české rybářské oblasti, a proto je přirozené, že se rozhodlo i pro „rybí“ program. A jak je u této společnosti zvykem, s výrazným ohledem na welfare. Vyšla vstříc rybářům, kteří mají v mnoha případech stále ještě zastaralé výrobní prostředky. Agrico vyrábí a nabízí rybářské potřeby pro chov a produkci ryb používané v rybochovném hospodářství, z nichž mnohé byly vystaveny v její expozici. Všechny plastové potřeby pro rybáře jsou zhotoveny z polypropylenu s UV stabilizátorem, čímž je zaručena jejich dlouhodobá trvanlivost. Kromě obvyklých velikostí a přídavných zařízení, např. u transportních beden na ryby, může na požádání zhotovit i výrobky nestandardní, neboť rybářské společnosti mají často rozdílný vozový park a potřebují vybavení na míru. V nabídce společnosti Agrico jsou veškeré rybářské potřeby pro odchov a přepravu ryb v intenzivním produkčním rybářství. Jde zejména o přepravní bedny z plastu v potravinářské kvalitě, na něž má certifikát – průkaz o shodě, vaničky na ryby, vážní mušle, brakovací žlaby, haltýře, ale i zásobníky krmných směsí a mačkače zrnin.
V Brně byl vystaven i vlastní automatický systém Carp-Feed určený především ke krmení ryb v kaprovém hospodářství. Jde o jednoduchou, spolehlivou a efektivní technologii, kdy se krmivo ze zásobníků dopravuje k rybám pneumaticky ve stanovených intervalech a v určeném množství. Krmný systém lze instalovat stabilně u nádrží a rybníků, může být mobilní pro odlehlejší lokality nebo rybníky bez elektrické přípojky. Výkonová škála se liší podle nutné přepravní vzdálenosti a množství vydávaného krmiva. Zatím je toto zařízení v provozních zkouškách, ale už první výsledky jsou velice nadějné.

Program Bio-security
Poslední zajímavou skupinu tvořily exponáty z programu Bio-security – zachování zdraví v chovech hospodářských zvířat. Tím prvním výrobkem společnosti Agrico je mycí box pro prasnice. Vzhledem k trvalému nebezpečí nákaz v chovech prasat je nutné dbát na hygienu zvířat. Základem prevence jsou turnusové odchovy a důkladná dezinfekce prázdných hal. Často se však stává, že se do vyčištěné a dezinfikované sekce přesuneme zvíře, které neprošlo žádnou očistou povrchu těla a tím se původní dezinfekce míjí účinkem. Mycí a dezinfekční box z produkce společnosti Agrico slouží k automatické očistě prasnic zejména při jejich přesunu do vyčištěných porodních sekcí.
V oblasti chovu drůbeže nás zaujalo i mechanického čištění dopravních pásů na vejce, stejně jako čisticí prvek terčíkového dopravníku krmiva, který nejen krmivo dopravuje, ale zároveň čistí vnitřní plochy potrubí.

Klíčové informace
-Společnost Agrico přichází pravidelně se špičkovými technologiemi, které odpovídají všem nárokům na welfare chovu a normativům, přitom se vyznačují nízkou energetickou náročností, vysokou efektivitou a dlouhou životností.
-Novinkou v programu společnosti je takzvaný rybí program.
-Řada výrobků z programu Bio-security přispívá k zachování zdraví v chovech hospodářských zvířat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down