29.08.2000 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odbytové družstvo Centrum ceny obhájilo

Od 1. 8. letošního roku nastolilo odbytové družstvo Centrum pro své členy výkupní cenu 45 Kč/kg pro býky, 40 Kč/kg pro jalovice a pro krávy 35 Kč/kg v I. třídě. Navýšení cen bylo reakcí na zvýšení nákladů na objemná i jadrná krmiva.

Zvýšení cen bylo zároveň vyvoláno i snahou čelit vývozům zástavového skotu, který se z republiky za ceny 65 až 70 Kč/kg, a pro naše chovatele, kteří se zabývají výkrmem je tato cena nepřijatelná. Podle Ing. Vladislava Hájíčka, předsedy představenstva odbytového družstva Centrum se důsledky vyvážení zástavového skotu projeví přibližně za dva roky, kdy bude nedostatek vykrmeného skotu.pro porážku.
„Akce navýšení cen pro naše členy nebyla ovšem zcela pochopená masokombináty, protože jsme chtěli, aby vytvořily společný tlak na obchodní řetězce, protože cena by se měla posunout směrem ke spotřebiteli, ale nechtěli jsem vyvolat konfrontaci mezi námi a masokombináty. Některé masokombináty situaci pochopily, některé ne. Postavili se proti nám jako výrobcům, ale družstvo obstálo, cenu stabilizovalo a ta platí,“ uvedl pro týdeník Zemědělec předseda představenstva.
Odbytové družstvo Centrum sdružuje 120 členů, v letošním rokem jako v prvním roce plné činnosti obchoduje 28 000 tun masa, z toho polovinu tvoří hovězí maso, polovinu vepřové. Množství nakupovaného hovězího masa činí z Centra největší odbytové družstvo na hovězí maso v republice. Sídlo odbytového družstva je v Táboře, ředitelem je Ing. Miroslav Ušatý, který má na starosti chod celého družstva i nákup zvířat. „Vážím si toho, že toto odbytové družstvo vzniklo odspodu na základě na přání samotných zemědělců hospodařících na půdě a lze říci, že bylo založeno i proti vůli Agrární komory. Nyní snad mohu říci, že i přes přísné podmínky, za kterých Centrum funguje, má úspěchy a stanovené cíle plní,“ doplňuje ing. Hájíček.
Snahou je i plošné pokrytí republiky, nově se zakládají divize v Mělníku a v Pardubicích, protože oblast severních Čech je díky pádu mnoha masokombinátu značně problémovou oblastí, a nákupní ceny jsou zde nižší než v jiných oblastech. Zájem o vytvoření divize je i na severní Moravě, a to konkrétně z Jeseníku.
V současné době se kromě vytvoření cenové masky pro hovězí maso družstvo snaží vyřešit i problém se splatností, která je pro zemědělce často kamenem úrazu. Ačkoliv ceny některých překupníků suroviny vypadají velmi lákavě, jsou ve svém důsledku pro zemědělce velmi nevýhodné. Podle cenové masky odbytového družstva Centrum dostává například býk zařazený do třídy Elita 2 Kč navíc za kilogram živé hmotnosti, tedy celkem 47 Kč, což je při hmotnosti býka 600 až 700 kg už poměrně slušná suma a i stabilita cen je pro chovatele mnohem výhodnější. Z každého prodaného kilogramu masa na jatkách dávají chovatelé odbytovému družstvu 10 haléřů.
Splatnost v družstvu je podle kritérií družstva 35 dnů, masokombináty si mohou koupit dalších 10 dnů splatnosti a zvýšit tak dobu na 45 dnů, za příplatek 20 haléřů za kilogram živé hmotnosti.
„Domnívám se, že odbytové družstvo je jedinou možnou cestou, kterou mohou zemědělci jít, protože existuje velké nebezpečí neplacení ze strany některých subjektů a jednotlivé osoby se prakticky nemá šanci neprosadit, kdežto odbytové družstvo už několikrát dokázalo zastavit dodávky do masokombinátu z důvodu neplacení.a vždy poté došlo k nápravě i ke stanovení vyhovující doby splatnosti,“ dodává předseda představenstva. „Odbytové družstvo Centrum tak tvoří pro zemědělce určitou záruku a podnikáme další kroky, jak ještě lépe zabezpečit zemědělce. Chov skotu je koncepční záležitost a není možné den ze dne, aby chovatel nevěděl co bude za dva roky.“

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down