06.05.2017 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odhalení původců metritid

EXPONÁT JE PŘIHLÁŠEN DO SOUTĚŽE O ZLATOU MEDAILI ANIMAL TECH 2017.
MetriCult je souprava pro odběr vzorku pro mikrobiologické vyšetření původců metritid a endometritid u skotu bez možné kontaminace z prostředí pochvy dojnice.

Souprava Metricult LMS byla firmou LabMediaServis, s. r. o., vyvinuta za účelem odběru vzorku pro mikrobiologické vyšetření původců metritid a endometritid u skotu. Souprava umožňuje odebrat vzorek bez možnosti kontaminace zárodky, které jsou v zevních rodidlech dojnice, to je pochvy a ochodu  a uchovat vzorek pro transport k vyšetření v laboratoři.  Je vhodným doplňkem stále více propagované tzv. racionální antibiotické terapie u zvířat, jejichž produkty jsou surovinami pro výrobu potravin s ohledem na rezidua antibiotik v potravinách.

MetriCult se skládá z katétru, zkumavky s transportním médiem Amies s aktivním uhlím, dezinfekčním ubrouskem a návodem k použití.

Katétr soupravy se skládá z mandrenu, jehož hrot je chráněn želatinovou krytkou. Tato sestava umožňuje, aby výtěrový tampon, který je uvnitř mandrénu byl ochráněn před kontaminací během zavádění katetru pochvou a krčkem děložním. Po zavedení dojde ke změknutí želatinové krytky, a uvolnění výtěrového tamponu určeného k odběru vzorku obsahu dělohy. Dojde-li ke svlečení této krytky v děloze, je rozložena a vstřebána, vzhledem k její bílkovinné povaze.  Po odebrání vzorku je vytěrový tampon vtažen zpět do mandrenu a spolu s mandrenem je vybavena z rodidel dojnice. Výtěrový tampon je následně odstřižen a vsunut do transportního média.

Transportní médium Amies s aktivním uhlím slouží k uchování odebraného vzorku během jeho transportu do kamenné laboratoře k vyšetření. Toto médium zabrání vysušení vzorku, umožňuje růst mikroorganismů, obsažené aktivní uhlí inhibuje případné toxické metabolity bakterií.

Dezinfekční ubrousek v soupravě slouží k očištění pochvy dojnice před zavedením katétru.

Testování soupravy v terenní veterinární praxi

Souprava MetriCult byla testována z pohledu kvality odebraného vzorku pro další vyšetření na Státním veterinárním ústavu v Jihlavě MVDr. Ivanou Kucharovičovou, jehož výsledek je následující :

Během října 2014 až března 2015 bylo do SVÚ Jihlava, Rantířovská 93, odd. bakteriologie, doručeno 45 vzorků odebraných od dojnic s klinickými příznaky endometritid z 32 chovů České republiky. K odběru těchto vzorků byly použity v testovacím režimu speciální odběrové tampony, které byly vyvinuty a dodány terénním veterinárním lékařům firmou LabMediaServis s. r. o.

Vzorky byly mikrobiologicky vyšetřeny, v opodstatněných případech byla stanovena citlivost na antibiotika diskovou metodou. Vyšetřením bylo prokázáno, že vzorky odebrané podle návodu přímo z cervix uteri krav těmito speciálními odběrovými tampony (dostatečně dlouhé, opatřené specifickým mechanismem zabraňujícím kontaminaci z vaginy nebo zevního genitálu), vložené ihned po odběru do transportního Amies media, nebyly ve většině případů kontaminovány  mikrobiologickým osazením pochvy dojnic.  Bakteriologické vyšetření (při použití běžných kultivačních médií a postupů) poskytla v řadě případů již v primokultivaci čisté bakteriální kultury, což při použití obvykle používaných odběrových tamponů (převzatých z humánní mediciny) se nestávalo. Po izolaci bakteriálních kmenů byla provedena jejich identifikace metodou MALDI-TOF MS. Byly prokázány bakterie – Trueperella pyogenes, Histophilus somnii, E. coli, Streptococcus sp. (S. dysgalactiae, pluranimalium, uberis, viridující), Staphylococcus sp., E. coli,  hemolytické kmeny E. coli, Mannheimia haemolytica, Bacteroides pyogenes, Clostridium perfringens, Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter sp. aj.

Přepravní médium Amies se osvědčilo pro transport vzorků do laboratoře a pro uchování aerobních, anaerobních i mikroaerofilních bakterií. Potvrdilo se také, že transport vzorků v tomto médiu do laboratoře je vyhovující i v širokém rozmezí teplot při přepravě (5–22°C) a čase  24- 48 hodin.

Z těchto našich výsledků vyšetření vyplývá, že odběrová souprava MetriCult  pro mikrobiologické vyšetření endometritid u skotu firmy Labmediaservis, s. r. o., je vhodná pro použití ve veterinární praxi a při zachování postupu odběru a transportních podmínek vzorků je přínosem pro následnou přesnou diagnostiku bakteriálních původců endometritid a racionální léčbu antimikrobiky tohoto onemocnění.

Souprava je z uživatelského hlediska kladně hodnocena i ve veterinární praxi veterinárními lékaři. Její použití je vhodné i při vyšetřování klisen.*

Souprava je registrovaná jako veterinárně-technický prostředek na ÚSKBVL a chráněna patentem č. 305628.

MVDr. Tomáš Krejčí

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down