08.12.2006 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Olšanská selata potřebovala změnu

Zlepšení konverze krmiva, zvýšení přírůstků, snížení úhynů i nákladů, to je cíl, na němž se shodnou všichni producenti prasat. Rentabilnost výroby vepřového masa závisí kromě jiných faktorů z větší části na použité stájové technologii. Vhodná technologie dokáže výrazně zlepšit ekonomiku celého podniku.

Zemědělské družstvo Olšany Hablov nedaleko Olomouce vzniklo v roce 1993 jako jeden ze čtyř nástupců JZD třicátého výročí osvobození Vrbátky. Dnes hospodaří na 745 hektarech orné půdy, na které podle jeho předsedy Ivo Ležáka najdeme především obilniny (sladovnický ječmen, potravinářskou pšenici, osiva), kukuřici, cukrovku, vojtěšku a také zeleninu, jejímž pěstováním jsou olšanští vyhlášeni (nejznámější je cibule). Součástí rostlinné výroby je i zajištění krmivové základny pro výrobu živočišnou. V nedaleké budoucnosti si budou družstevníci krmné směsi připravovat sami, podle předsedových slov jen tak si mohou být jisti tím, co skutečně krmí.

Staré stáje byly nevyhovující
Hlavní komoditou v tamním družstvu jsou prasata v počtu zhruba 3200, z toho 300 je prasnic. Jejich zdravotní stav, zvláště selat po odstavu, však nebyl v posledních letech nejlepší. Proto se management družstva rozhodl pro výměnu technologie v chovu – nejprve v seletníku. Jako dodavatele vybrali třeboňskou společnost Agrico, která navrhla vnitřní úpravy stáje, včetně systému krmení Spotmix od rakouské firmy Schauer.
Ve druhé polovině května začala úprava současné stáje na moderní odchovnu selat s kapacitou 1320 kusů. „Tato stáj je unikátní tím, že jako první v republice využívá systému Spotmix ve spojení s mokrou kukuřicí,“ konstatuje Ivo Ležák. Ve staré odchovně selat byly podle něj problémy hlavně s udržením požadované teploty: „Vzhledem k těmto potížím jsme z osmnácti odchovaných selat na prasnici dochovali jen třináct až čtrnáct. Abychom mohli být konkurenceschopní, museli jsme to změnit,“ dodává.
Součástí nové technologie je odpadní teplo z dřevovýroby stejně jako dříve a navíc se využívají elektrické vyhřívané podlážky pro nejmenší selata. Vlastní seletník zahrnuje osm sekcí po 120 až 140 selatech, porodna bude rozdělena na osm sekcí po šestnácti prasnicích a jalovárna bude kombinací společných a individuálních kotců. Celý chov tak bude soustředěn pouze ve třech vzájemně propojených objektech. Podle předsedy družstva se počítá s návratností investice do čtyř až pěti let.
Další etapa úprav bude následovat v porodně a jalovárně – tamní centrální kuchyň bude krmit vše. Po kompletní úpravě se sníží také počet zaměstnanců, celý chov prasat zvládnou dva pracovníci, kteří budou především ošetřovat selata po porodu a inseminovat.

Centrální kuchyně
Základem systému je Spotmix je centrální kuchyně s hlavní míchačkou a objemnou nádrží na CCM kukuřici na 1300 l (dá se přizpůsobit podle konkrétního chovu tak, aby jeho kapacita odpovídala denní potřebě zvířat), stejně jako jednotlivé přívody komponentů (léčiva, koncentráty). Návoz kukuřice probíhá denně, dávkuje se přes řídicí jednotku, která zabezpečuje jednotlivé procentní zastoupení CCM v konkrétní krmné směsi. Využití Spotmixu jako centrální kuchyně s možností míchání kompletních krmných směsí doporučuje také Ing. Antonín Tušla ze společnosti Agrico: „Do krmné dávky se dá zamíchat až dvacet čtyři komponentů. Dietu si může chovatel podle aktuální situace na trhu sestavit z rozmanitých xxxxx,“ konstatuje zástupce firmy Agrico. Součástí systému je mimo zásobníku na vodu několik menších i větších zásobníků v rozmezí pět až pět set litrů.
Základem vlastního Spotmixu jsou dvě nádrže, vrchní nádrž je míchací (obsahuje váhové snímače), komponenty do ní se dávkují podle počítačového zadání. Není příliš velká, odpovídá množství pro jedno krmné místo či skupinu. Namíchaná směs prochází do spodní nádrže, ze které je směs proudem vzduchu vedena k rozdělovači a míchací hlavě, kde ještě před dopadem do koryta dochází k navlhčení krmiva (tím se zabraňuje prašnosti směsi). Mezitím může být již vrchní nádrž opět plněna dalšími složkami směsi. Rotační rozdělovače a potrubí se po každém použití čistí vzduchem a vodní mlhou.
Medikace u selat se dá řešit nejenom pomocí mikrodávkovačů systému Spotmix, ale také se dá jednotlivá sekce ošetřit jakýmkoli prostředkem pomocí rozvodů pitné vody zvenčí stáje.

Často a přiměřeně
Podstatou celého systému je krmení zvířat v malých dávkách tak, aby každou jednotlivou dávku prasata přijala maximálně do dvou hodin od namíchání. Tak se zabrání znečištění směsi vlivy z prostředí. V každém krmítku je instalována kontrolní sonda, která hlídá jeho naplněnost. Pokud sonda vyšle signál směrem do centrálního počítače, míchá se další dávka. Zvířata jsou tak kromě jiného stimulována naskladňováním krmiva.
Kotce pro selata jsou koncipovány podle pravidel welfare. V jedné místnosti jsou čtyři kotce pro 35 selat po odstavu. Kotec je rozdělen na aktivní a pasivní část, luxusem je možnost výběru mezi miskovou a kolíkovou napáječkou. V zadní části se nachází klidová zóna, kde zvířata mají k dispozici tepelné záření zespodu i svrchu (výhřevné elektrodesky a vrchní panely, takzvané černé zářiče, které ohřívají plochu v místě dopadu záření a využívají odpadní teplo z dřevovýroby).
Pod kotci jsou speciálně upravené betonové vany se specifickým systémem vypouštění. Firma Agrico doporučuje do kejdy přidávat vápenný katalyzátor, který ji homogenizuje a zabraňuje tak jejímu usazování v podroštovém prostoru.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down