26.01.2012 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Osli dostali šanci vylepšit si pověst

Občanské sdružení nazvané Svaz oslích specialistů je zatím téměř neznámým subjektem na české chovatelské scéně. Zvýšení informovanosti o těchto hospodářských zvířatech je přitom jen jedním z cílů založené instituce. Hlavní aktivitou sdružení samozřejmě bude odborná spolupráce s chovateli. Svaz by měl převzít záštitu nad vytvořením plemenné knihy oslů a v budoucnu také poskytovat kvalifikované poradenství.

Osel (Asinus) je podrod z čeledi koňovitých (Equidae). Snad žádné jiné zvíře nemá takovou nelichotivou pověst tvrdohlavého hlupáka z pohádek. Přitom se zapomíná na to, odkud osli přišli (byly to oblasti severní Afriky) a s jakými podmínkami existence se tam museli vyrovnat – ať už šlo o výkyvy teplot, špatnou dostupnost vody nebo minimální zdroje potravy.
V tak tvrdém prostředí potřebovali k přežití nejen kondici a svaly, ale také intelekt na určité výši.
Ti dobře informovaní proto nedají na osly dopustit a považují je nejen za užitečná, ale také zajímavá s svým způsobem krásná zvířata.

Klíčové informace
* Hlavním předmětem činnosti Svazu oslích specialistů (SOS) je podle jeho stanov organizování chovu oslů. V praxi to znamená přispívat k větší popularitě chovu a podílet se na zvýšení jeho úrovně.
* SOS zpracuje a průběžně bude aktualizovat dlouhodobou koncepci rozvoje chovu oslů.
* Prostřednictvím Asociace svazů chovatelů koní ČR zajistí SOS vedení plemenných knih v souladu s řády příslušných plemenných knih a realizaci s tím souvisejících činností.

Průzkum populace
Podle Ústřední evidence koní bylo na území České republiky k 1. lednu letošního roku chováno 470 oslů a jejich kříženců. I podle ročníků narození jednotlivých zvířat je patrný vzestup popularity podrodu Asinus. Lze konstatovat, že výrazný podíl z celkového stavu u nás představují relativně mladí jedinci.
Základní „průzkum“ populace oslů u nás provedli studenti dvou brněnských univerzit (Mendelovy a Veterinární a farmaceutické), když navštívili jednotlivé chovatele pro shromáždění údajů potřebných k napsání diplomových prací.
„Získaný soubor dat byl následně statisticky zpracován. Zjistili jsme, že v populaci oslů existují statisticky významné odchylky ve velmi důležitých fenotypových znacích. To může být zapříčiněno změnou požadavků při poptávce po zvířatech,“ řekla pro týdeník Zemědělec Ing. Martina Kosťuková, doktorandka Ústavu ústavu chovu a šlechtění zvířat Mendelovy univerzity. Osli jsou podle ní v současné době využíváni zejména k rekreačním účelům (v turistice).
„Je tedy nasnadě, že by populace měla být určitým způsobem kategorizována s cílem produkce kvalitních a dále dobře využitelných potomků. Proto je naší snahou důsledně mapovat vzájemné vztahy mezi zvířaty, aby nedocházelo k nežádoucí příbuzenské plemenitbě. Jejím důsledkem totiž mohou být aborty, genetické defekty (včetně letálních genových kombinací) a fenotypové deformace, které by za normálních okolností neměly možnost se projevit,“ dodává Kosťuková.

Charakter a schopnost spolupracovat
Nejedná se však pouze o fenotypové vlastnosti, které chce SOS u oslů sledovat.
Stejně důležitá je také potřeba monitorovat charakter zvířat a jejich schopnost spolupráce s člověkem. Charakterové vlastnosti oslů je možné do určité míry ovlivnit správnou výchovou zvířete; kdy základním předpokladem je navázání vzájemné důvěry mezi chovatelem a jeho svěřencem.
„V tomto ohledu lze hledat inspiraci například v některých metodikách práce s koňmi,|“ je přesvědčena Ing. Kosťuková. „Přestože koně a osli jsou si z evolučního hlediska blízce příbuzní, je třeba mít na paměti, že jejich vývoj probíhal odděleně a v různých podmínkách; proto se může zdát, že práce s osly je více náročná, než je tomu u koní. Je třeba dané metodiky adaptovat a přizpůsobit je potřebám oslů, nikoliv pouze zkopírovat vzorce od jiného živočišného druhu.“

Premiérové setkání

S myšlenkou založení SOS přišla MVDr. Markéta Sedlinská, PhD., odborná asistentka Kliniky chorob koní VFU Brno. Vedení svazu ale dosud oficiálně zvoleno není.
I tento fakt by měl být jednou z hlavních událostí programu prvního setkání chovatelů oslů a jejich příznivců, které se uskuteční 4. února 2012 v 10 hodin na ekofarmě Jalový dvůr (Heršpice 69, Slavkov u Brna).
Všichni zájemci o chov a provoz oslů jsou samozřejmě vítáni.
Více informací o SOS najdete na stránkách www.sosli.cz a www.jalovydvur.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down