31.01.2005 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Osm pater vyhrazeno pro nosnice

Mikroklimatické podmínky v chovu hospodářských zvířat jsou bezesporu důležité. Snad nejpodstatnější jsou tam, kde jsou zvířata chována v omezeném prostoru a nemají možnost, kam před nepříznivými podmínkami utéci. Jedním z příkladů je chov nosnic v klecích.

Nové poznatky o chovu nosnic v osmietážových klecích – to byl jeden z příspěvků přednesených na sklonku minulého roku v Brně na semináři Aktuální otázky bioklimatologie zvířat. MVDr. Květoslav Košař, CSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi na úvod svého vystoupení poznamenal, že prezentované výsledky jsou pouze první informací o daném modelu obohacených klecových systémů pro chov nosnic.
Podle slov přednášejícího vedly požadavky Směrnice Rady 74/1999 týkající se alternativních systémů chovu nosnic k výstavbě první haly v České republice s osmietážovou technologií. Tato novostavba o rozměrech 134x35x16 metrů je rozdělená střední dělící příčkou na dvě části, ve kterých je v obohacených klecích ustájeno 220 000 nosnic.

Dispozice stáje

V každém oddělení stáje se nachází šest řad klecových baterií postavených nad tři metry hlubokým sklepním prostorem, do kterého propadává trus na podélné hromady. Podle aktuální situace trus buď zůstává ve sklepě po celou dobu turnusu nebo se vyváží v kratších časových intervalech bez nebezpečí rušení snášejících slepic.
Netypické je i řešení podtlakového větrání haly. Vzduch se přivádí průběžnými otvory umístěnými ve stropu haly nad každou řadou baterií. Každý z otvorů je zakryt klapkou ovládanou servomotory (velikost otvorů se může ovládat i manuálně). Odvod vzduchu zajišťuje 24 ventilátorů zakrytých žaluziemi, které jsou umístěny zhruba metr nad podlahou v obou podélných stěnách budovy. Intenzitu větrání řídí v každém oddělení dvanáct termostatů umístěných v úrovni pátého podlaží střední baterie. Maximální výměna vzduchu na jednu nosnici se tak pohybuje kolem 5,5 m³ za hodinu. Vzduch z haly je následně používán pro vysoušení trusu ve sklepním prostoru až do hodnoty 75 % sušiny. Nákres haly uvádí schéma.
Jednotlivé klece o rozměrech 625x2400 mm jsou vybaveny hnízdem, prostorem pro hrabání, hřady, kapátkovými napáječkami, krmným žlábkem a zařízením na obrušování drápků.

Způsob měření

Pro zvýšení objektivity získaných informací bylo v jedné ze sledovaných hal provedeno měření teploty, relativní vlhkosti a koncentrace amoniaku vždy na čtyřech místech ve dvou krajních a jedné střední uličce tak na úrovni 1., 3., 5. a 7. etáže. Doba měření se stanovila na patnáct minut, přičemž za směrodatné se podle slov MVDr. Košaře považovaly hodnoty naměřené v posledních pěti minutách. Výsledky měření koncentrace amoniaku jsou uvedeny v tabulce.
Z celkových závěrů podle přednášejícího vyplývá značná nerovnoměrnost naměřených hodnot. „Vyšší účinnost provětrávání je pravděpodobně nutné podpořit směrováním proudění vzduchu do prostoru uliček pomocí uzavíracích klapek, dalším dosud nevyřešeným problémem je vysoká koncentrace much v hale i jejím okolí“, uzavřel MVDr. Košař.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down