30.01.2008 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ozdravování skotu od IBR je náročný proces

V České republice probíhá od ledna 2006 Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR). Jde o organizačně a finančně velmi náročnou akci, která má vyústit v ozdravení všech chovů skotu v ČR od této nákazy.

Vstupní sérologická vyšetření, kterými byl zahájen Národní ozdravovací program ukázala, že především u chovatelů s nižšími počty chovaného skotu je příznivá nákazová situace. Většina těchto chovatelů již „povýšila“ do kategorie prostých, za což jim patří poděkování a upřímná gratulace.

 

Převedení mezi hospodářství prostá

Převedení mezi hospodářství prostá je pro každého chovatele významné, neboť pro něho skončil finančně i organizačně náročný proces, spojený s řadou chovatelských omezení. Chovatelé prostých stád se nemusí obávat každoročního vyšetřování krav (skotu staršího 24 měsíců) za účelem trvalé deklarace IBR prostého statusu. Tato vyšetření hradí u chovatelů chovajících do 50 kusů krav ze 100 % stát a chovatelům od 51 kusů krav výše stát přispívá 50 % na úhradu nákladů spojených s laboratorním vyšetřením. Snahou Krajských veterinárních správ bude sladit termín odběru vzorků na tato vyšetření s nezbytnými odběry na brucelózu. Obě vyšetření by tak byla provedena z jednoho vzorku.

Vzhledem k tomu, že značná část hospodářství je v současné době v procesu ozdravování, existují stále rizika opětného zavlečení nákazy do stáda.

 

Zásady brání zavlečení původce IBR

Zavlečení původce IBR do stáda lze zamezit, pokud se chovatel řídí hlavními zásadami.

q       Pro obměnu základního stáda využívejte především uzavřený obrat. Největším rizikem pro zavlečení nákazy je nemocné nebo infikované zvíře nebo zvíře pocházející z prostředí s neznámým nákazovým statusem.

q       Pokud je třeba koupit skot, informujte se o stádech, která mají stejný nákazový status jako to vaše, na webových stránkách Státní veterinární správy ČR nebo informaci poskytne inspektor místně příslušné krajské veterinární správy nebo zemědělská agentura MZe ČR.

q       Skot nesmí za žádných okolností (s výjimkou zvířat přemísťovaných na jatky) přijít do kontaktu se skotem z hospodářství, která mají horší nebo neznámý nákazový status.

q       Na svody (výstavy, přehlídky) odesílejte skot jen s podmínkou, že se akce zúčastní skot výhradně ze stád stejného nákazového statusu. To musí zaručit pořadatel svodu.

q       Po návratu ze svodu je účelné skot umístit do izolační stáje a přibližně za 21 dnů nechat zvířata sérologicky vyšetřit. Pokud je výsledek negativní, lze skot přemístit do provozní stáje k ostatním zvířatům.

q       Jestliže skot se pase, nesmí se v bezprostředním sousedství pást skot jiného (horšího) nákazového statusu. Pokud tomu tak není, musí být mezi skotem vašeho stáda a stádem odlišného (horšího) statusu volný koridor alespoň v šířce sedm až deset metrů. Pouhé oddělení hrazením nestačí.

q       Pokud se má ve stádě uplatnit vakcinace proti respiračním, popřípadě jiným onemocněním, vždy je to třeba důkladně zvážit, vhodné je poradit se se soukromým veterinárním lékařem a inspektorem krajské veterinární správy. Před volbou vhodné vakcíny je třeba mít laboratorně prokázáno, který původce (skupina původců) ve vašem stádě zdravotní problémy způsobuje. Z ekonomických důvodů není výhodné vakcinovat naslepo, třeba i polyvalentní vakcínou. Ve stádě se nesmí použít vakcína, která obsahuje BHV-1 (původce IBR).

q       Pracovníky služeb, pokud musejí přicházet do stájí, popřípadě přímo do kontaktu se skotem vašeho stáda, informujte, že máte stádo prosté (ozdravené) od IBR. Zajistěte pro ně nezbytné hygienické pomůcky. Upozorněte je, aby v případě, že přicházejí z horšího nákazového prostředí, nevstupovali do vaší stáje bez provedení preventivní hygieny, případně dezinfekce.

MVDr. Jan Bažant

Státní veterinární správa ČR

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down